SLOVENSKÁ KNIŽNÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 3 115 3793 115 3023 115 2713 115 3223 115 342
Bežná likvidita III. stupeň 0,000012,2414,3315,4617,97
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,52140,60670,66130,7722
Celkový dlh 45 26745 11743 84743 31442 355
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 593-4 516-4 485-4 536-4 556
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 5934 5164 4854 5364 556
Čistý cash flow 4 5934 5164 4854 5364 556
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -74,00-1 239-104,00-499,00-49,00
Čistý zisk -74,00-1 239-584,00-979,00-529,00
Čistý zisk v minulom roku -1 239-584,00-979,00-529,00-9 507
Cudzie zdroje -3 070 112-3 070 185-3 071 424-3 072 008-3 072 987
Daň z príjmov 0,00000,0000480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,00480,00480,00
Dlhodobé pohľadávky 34 98234 98234 98234 98234 982
EBIT v minulom roku -1 239-104,00-499,00-49,00-9 027
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -74,00-1 239-104,00-499,00-49,00
EBITDA -30,00-1 186-60,00-450,000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -30,00-1 186-60,00-450,000,0000
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-4,62-0,9619-9,80
Finančná páka 1,011,011,011,011,01
Finančné účty 4 5934 5164 4854 5364 556
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9855-0,9855-0,9859-0,9861-0,9864
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,98550,98550,98590,98610,9864
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -74,00-1 239-104,00-499,00-49,00
Krátkodobé záväzky 0,00008 6627 3926 8595 900
Náklady na predaný tovar 0,00000,00000,0000450,000,0000
Neobežný majetok 2 974 3282 974 3282 974 3282 974 3282 974 328
Obežný majetok 141 051140 974140 943140 994141 014
Ostatné náklady na finančnú činnosť 44,0053,0044,0049,0049,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -74,00-1 239-584,00-979,00-529,00
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00000,52140,60670,66130,7722
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -668,43-679,85-684,82-677,25-674,49
Pridaná hodnota 0,00000,00000,0000-450,000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00000,52140,60670,66130,7722
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1 509-38,04-730,78-96,250,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1 509-38,04-730,78-96,250,0000
Služby 0,00000,00000,0000450,000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 115 3793 115 3023 115 2713 115 3223 115 342
Účtovný cash flow 4 5934 5164 4854 5364 556
Vlastné imanie 3 070 1123 070 1853 071 4243 072 0083 072 987
Všetky záväzky 45 26745 11743 84743 31442 355
Výsledok hospodárenia -30,00-1 186-60,00-450,000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -30,00-1 186-60,00-450,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -74,00-1 239-584,00-979,00-529,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 239-584,00-979,00-529,00-9 507
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -74,00-1 239-104,00-499,00-49,00
Zásoby 101 476101 476101 476101 476101 476
Záväzky 45 26745 11743 84743 31442 355
Zisk pred zdanením -74,00-1 239-104,00-499,00-49,00
Zmena EBIT 0,059711,910,208410,180,0054