ŠPEDSERVIS, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 259 7602 233 4712 204 9331 980 9892 331 121
Bankové úvery 296 121161 195176 77320 250399 160
Bežná likvidita III. stupeň 0,96881,011,101,191,38
Bežné bankové úvery 296 121161 195176 77320 250399 160
Časové rozlíšenie aktív 13 86860 74881 09014 46616 865
Časové rozlíšenie pasív 9 98852 39367 07055 1001 625
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0084-0,41810,8596-1,10-2,99
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 7,8710,1110,189,7013,45
Celkové tržby 13 557 40812 801 61013 216 80910 057 3620,0000
Celkový dlh 1 996 1261 984 8441 946 6591 745 9622 168 302
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 44 100-88 7038 916-311 960-82 658
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 252 021249 898167 857332 210481 818
Čistý cash flow 2 12382 041-164 353197 816481 818
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 83 66164 36250 17235 09823 772
Čistý zisk 57 41340 03036 27725 27611 213
Čistý zisk v minulom roku 40 03036 27725 27624 1215 163
Cudzie zdroje -253 646-196 234-191 204-179 927-161 194
Daň z príjmov 18 96910 73011 3587 9100,0000
Daň z príjmov v minulom roku 10 73011 3587 9107 9230,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 18 96910 73011 3587 9100,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 42,6244,0341,6440,9675,76
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 40,7543,2440,7639,2373,33
Doba obratu aktív 60,9463,7060,9171,96114,46
Doba obratu pohľadávok 42,6244,0341,6440,9675,76
Doba obratu zásob 9 7164 2651 7481 4271 725
Doba splácania záväzkov 230 00799 70131 23119 36959,64
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 45,1048,2539,5644,9657,56
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 225 65192 22627 31319 0550,0000
EBIT v minulom roku 64 36250 17235 09839 78914 309
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 83 66164 36250 17235 09823 772
EBITDA 118 969144 099118 233113 35134 982
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 118 969144 099118 233113 35134 982
Finančná páka 8,9111,3811,5311,0114,46
Finančné účty 252 021249 898167 857332 210481 818
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 158 204141 161111 562106 44630 685
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,74010,75750,64950,62480,5029
Krátkodobé pohľadávky 1 580 2661 543 8371 507 5921 127 6291 542 987
Krátkodobé záväzky 1 672 4331 691 9131 432 0731 237 6261 172 267
Krytie dlhovej služby 6,892,181,701,992,47
Materiál 236,00235,00200,00133,00173,00
Nákladové úroky 7 27913 6022 5371 91212 559
Nákladové úroky v minulom roku 13 6022 5371 9127 7459 146
Náklady na predaný tovar 13 186 70212 443 37712 854 3109 695 4547 174 417
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 6546 19416 73723 32325 827
Neobežný majetok 210 649171 588197 337226 002167 423
Obežný majetok 2 035 2432 001 1351 926 5061 740 5212 146 833
Obrat aktív 5,995,735,995,073,19
Obrat neobežného majetku 64,2574,5866,9644,4644,40
Obrat obežného majetku 6,656,406,865,773,46
Odpisy 50 17458 16457 33057 3309 368
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 25 08729 08228 66528 6659 368
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 25 08729 08228 66528 6650,0000
Osobné náklady 246 549227 025255 987222 9310,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 1654 8226 6716 9054 297
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 640 7621 565 0691 252 4411 217 6150,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 107 58798 19493 60782 60620 581
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,70810,64080,71220,63260,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 131,2057,1921,4715,110,0362
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,411,561,401,580,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,171,241,151,2627,69
Pohľadávky z obchodného styku 1 511 0211 516 1801 475 5561 079 8301 493 542
Pohotová likvidita II. stupeň 0,93310,97321,051,121,30
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -119,48-2,391,16-0,9096-0,3346
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,29176,03-64,78103,4638,36
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,88330,88870,88290,88140,9302
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 7,8710,1110,189,7013,45
Pridaná hodnota 348 207354 265359 427352 408259 355
Primárna platobná neschopnosť 1,091,030,84881,130,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 16,7813,7716,4615,4061,98
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 16,7813,7716,4615,4061,98
Služby 13 137 77812 413 74812 803 6809 621 1877 105 129
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 259 7602 233 4712 204 9331 980 9892 331 121
Spotreba materiálu… 46 27023 43533 89350 94443 461
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 296 121161 195176 77320 250399 160
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 13 556 60912 810 69613 313 79310 189 7747 433 772
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,000012 112100 056141 9120,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 21 700942,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 1 2616 70619 33422 72635 586
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 13 533 64812 790 93613 194 40310 025 1367 398 186
Účtovný cash flow 2 12382 041-164 353197 816481 818
Úročený dlh 296 121161 195176 77320 250399 160
Úrokové krytie 11,494,7319,7818,361,89
Vlastné imanie 253 646196 234191 204179 927161 194
Všetky záväzky 1 996 1261 984 8441 946 6591 745 9622 168 302
Výnosy budúcich období krátkodobé 9 98852 39367 07055 1001 625
Výsledok hospodárenia 85 60786 87760 90356 02122 258
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 85 60786 87760 90356 02122 258
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 57 41340 03036 27725 27611 213
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 40 03036 27725 27624 1215 163
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 76 38250 76047 63533 18614 526
Zásoby 70 64972 36880 16991 210122 028
Záväzky 1 996 1261 984 8441 946 6591 745 9622 168 302
Záväzky z obchodného styku 1 640 7621 565 0691 252 4411 217 6150,0000
Zisk pred zdanením 76 38250 76047 63533 18614 526
Zmena EBIT 1,301,281,430,88211,66
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 4 8880,00000,00000,00003 356