SAYA spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 26 35331 80237 93754 68946 711
Bankové úvery 0,00001 1001 2568 7308 832
Bežná likvidita III. stupeň 0,84642,690,80000,57850,5394
Bežné bankové úvery 0,00001 1001 2568 7308 832
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,84644,201,610,23460,6049
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,06420,08630,09060,68780,5250
Celkové tržby 305 504280 136339 827299 429305 064
Celkový dlh 1 5892 5273 15122 28716 081
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 345-4 897-744,005 7564 945
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 3455 9972 0002 9743 887
Čistý cash flow 1 3455 9972 0002 9743 887
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 925,001 5483 9197 9743 788
Čistý zisk 731,001 2232 3846 1751 543
Čistý zisk v minulom roku 1 2232 3846 1751 5431 772
Cudzie zdroje -24 764-29 275-34 786-32 402-30 630
Daň z príjmov 194,00325,00967,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 325,00967,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 194,00325,00967,00960,00960,00
Dlhodobé pohľadávky 25 00825 00835 93742 30638 481
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00001,040,000011,535,21
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00001,040,000011,515,07
Doba obratu aktív 31,4941,4440,8167,0055,99
Doba obratu pohľadávok 29,8833,6238,6663,3551,33
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1,901,861,3415,537,70
EBIT v minulom roku 1 5483 9197 9743 7884 014
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 925,001 5483 9197 9743 788
EBITDA 1 1601 7114 4438 5393 927
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 1601 7114 4438 5393 927
Finančná páka 1,061,091,091,691,53
Finančné účty 1 3455 9972 0002 9743 887
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9397-0,9205-0,9169-0,5925-0,6557
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,93970,92050,91690,59250,6557
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 925,001 5483 9197 9863 801
Krátkodobé pohľadávky 0,0000797,000,00009 4094 343
Krátkodobé záväzky 1 5891 4271 24412 6766 426
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 40,000,00000,000010 3754 510
Krytie dlhovej služby 0,00000,00007,8210,183,06
Nákladové úroky 0,00000,0000568,00839,001 285
Nákladové úroky v minulom roku 0,0000568,00839,001 2851 282
Náklady na predaný tovar 287 449262 657319 241273 396283 756
Obežný majetok 26 35331 80237 93754 68946 711
Obrat aktív 11,598,818,945,456,52
Obrat obežného majetku 11,598,818,945,456,52
Osobné náklady 17 29615 65315 50316 76915 897
Ostatné náklady na finančnú činnosť 235,00163,00524,00553,00546,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,0000420,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 731,001 2232 3846 1751 543
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,95800,89600,77280,68290,7660
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,041,121,291,461,31
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,041,121,291,461,31
Pohľadávky z obchodného styku 0,0000797,000,00009 3994 226
Pohotová likvidita II. stupeň 0,84642,690,80000,57850,5394
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -18,41-4,88-17,39-10,90-7,88
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00003,523,543,02
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,06420,08630,09060,68780,5250
Pridaná hodnota 18 05517 46920 06024 55420 752
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00000,00001,101,07
Rýchla likvidita I. stupeň 0,84642,370,80000,13890,2548
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,371,480,70922,614,09
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,371,480,70922,614,09
Služby 282 585256 217311 774270 941280 816
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 26 35331 80237 93754 68946 711
Spotreba materiálu… 4 8646 4407 4672 4552 940
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00001 1001 2568 7308 832
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 305 504280 126339 301297 950304 508
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 305 504280 126339 301297 950304 508
Účtovný cash flow 1 3455 9972 0002 9743 887
Úročený dlh 0,00001 1001 2568 7308 832
Úrokové krytie 0,00000,00006,909,502,95
Vlastné imanie 24 76429 27534 78632 40230 630
Všetky záväzky 1 5892 5273 15122 28716 081
Výsledok hospodárenia 1 1601 7114 4438 5393 927
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 1601 7114 4438 5393 927
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 731,001 2232 3846 1751 543
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 2232 3846 1751 5431 772
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 925,001 5483 3517 1352 503
Záväzky 1 5892 5273 15122 28716 081
Záväzky z obchodného styku 40,000,00000,000010 3754 510
Zisk pred zdanením 925,001 5483 3517 1352 503
Zmena EBIT 0,59750,39500,49152,110,9437