DVT, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 117 327100 584112 943100 79298 955
Bežná likvidita III. stupeň 1,051,531,230,84391,15
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 140,12-0,7941-1,41-11,90-1,27
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,49930,75740,66850,67940,5380
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -344,062,112,3118,502,59
Celkové tržby 385 614605 034557 954375 369508 050
Celkový dlh 117 66968 19178 80195 62471 429
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -47 921-25 722-48 148-61 503-34 904
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 47 92125 72248 14861 50334 904
Čistý cash flow 47 92125 72248 14861 50334 904
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -31 88920 52913 175-22 35825 837
Čistý zisk -32 73516 82810 295-22 35820 151
Čistý zisk v minulom roku 16 82810 295-22 35820 151-3 148
Cudzie zdroje 342,00-32 393-34 142-5 168-27 526
Daň z príjmov 0,00002 8812 8800,00005 686
Daň z príjmov v minulom roku 2 8812 8800,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 8812 8800,00005 686
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 48,3615,3118,348,4728,49
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 37,697,9911,214,1828,49
Doba obratu aktív 111,1960,7873,9998,1271,09
Doba obratu pohľadávok 48,3615,3118,348,4728,49
Doba obratu zásob 0,000018 8180,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,0000688 6940,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 90,9620,5247,1988,1346,61
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,0000199 5130,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 20 52913 175-22 35820 151-3 148
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -31 88920 52913 175-22 35825 837
EBITDA 37,0025 69513 618-20 99226 068
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 37,0025 69513 618-20 99226 068
Finančná páka -343,063,113,3119,503,59
Finančné účty 47 92125 72248 14861 50334 904
Hrubá marža 0,57060,41690,42860,51110,4623
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -46,0026 61713 172-21 40025 835
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,81800,33770,63770,89820,6556
Krátkodobé pohľadávky 51 02425 33627 9938 70339 658
Krátkodobé záväzky 95 97533 96372 02590 53264 873
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 3069 83911 42016 1642 401
Krytie dlhovej služby 0,043731,340,00000,00000,0000
Nákladové úroky 846,00820,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 820,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 165 104351 825318 033183 080273 156
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,000018,000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 16 75248 59824 39324 39324 393
Obežný majetok 100 57551 98688 55076 39974 562
Obrat aktív 3,286,014,933,725,13
Obrat neobežného majetku 22,9912,4322,8415,3720,83
Obrat obežného majetku 3,8311,626,294,916,81
Odpisy 31 8465 5890,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 31 8465 5890,00000,00000,0000
Osobné náklady 215 668223 275223 519209 000207 969
Ostatné náklady na finančnú činnosť 83,0084,00446,00408,00233,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -889,0022 41710 295-22 35820 151
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 95,720,51950,3015-4,330,7321
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -1,490,30810,3220-2,180,7581
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,40840,25570,42630,61020,3527
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,98020,88520,93481,090,8854
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,000014 0140,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,021,131,070,91801,13
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,88901,101,070,91801,13
Pohľadávky z obchodného styku 39 77213 22417 1094 29739 658
Pohotová likvidita II. stupeň 1,031,501,060,77551,15
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0071-1,26-0,7091-0,0840-0,7886
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 56,6431,370,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,000,67800,69770,94870,7218
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -344,062,112,3118,502,59
Pridaná hodnota 220 031252 243239 113191 853234 894
Primárna platobná neschopnosť 0,05800,74400,66753,760,0605
Rentabilita vlastného imania, ROE 95,720,51950,3015-4,330,7321
Rýchla likvidita I. stupeň 0,49930,75740,66850,67940,5380
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3 1802,655,79-4,562,74
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3 1802,655,79-4,562,74
Služby 34 26243 33250 47642 04344 152
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 117 327100 584112 943100 79298 955
Spotreba materiálu… 130 842308 475267 557141 037229 004
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 385 135604 571557 146374 933508 050
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000503,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 1 215135,00984,00374 9330,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 383 920603 933556 1620,0000508 050
Účtovný cash flow 47 92125 72248 14861 50334 904
Úrokové krytie -37,6925,040,00000,00000,0000
Vlastné imanie -342,0032 39334 1425 16827 526
Všetky záväzky 117 66968 19178 80195 62471 429
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 95,720,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -31 80920 60913 618-20 99226 068
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -31 80920 60913 618-20 99226 068
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -32 73516 82810 295-22 35820 151
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 16 82810 295-22 35820 151-3 148
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -32 73519 70913 175-21 39825 837
Zásoby 1 630928,0012 4096 1930,0000
Záväzky 117 66968 19178 80195 62471 429
Záväzky z obchodného styku 2 3069 83911 42016 1642 401
Zisk pred zdanením -32 73519 70913 175-21 39825 837
Zmena EBIT -1,551,56-0,5893-1,11-8,21