Gnome, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 65 78854 50645 47356 81040 068
Bežná likvidita III. stupeň 4,704,352,143,166,90
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1474-0,3577-0,8141-0,5033-0,8517
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,59651,220,95091,105,12
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,24710,29350,85620,45570,1664
Celkové tržby 74 10977 31982 09861 4690,0000
Celkový dlh 13 03712 36720 97517 7845 716
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -7 777-15 072-19 945-19 641-29 258
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,14320,22820,20140,50530,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 77715 07219 94519 64129 258
Čistý cash flow 7 77715 07219 94519 64129 258
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 13 46322 36221 19639 83826 387
Čistý zisk 10 61217 64116 53231 06026 387
Čistý zisk v minulom roku 17 64116 53231 06019 25835 580
Cudzie zdroje -52 751-42 139-24 498-39 026-34 352
Daň z príjmov 2 8514 7214 6648 7780,0000
Daň z príjmov v minulom roku 4 7214 6648 7785 4320,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 8514 7214 6648 7780,0000
Dlhodobé pohľadávky 651,00651,00651,00651,00651,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 263,36183,08110,60216,8479,45
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 249,88179,5188,46195,0052,55
Doba obratu aktív 324,02257,31202,17337,34313,37
Doba obratu pohľadávok 266,57186,16113,50220,7184,55
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000854,01
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 64,2158,3893,25105,6044,71
EBIT v minulom roku 22 36221 19639 83824 69035 580
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 13 46322 36221 19639 83826 387
EBITDA 13 90322 53821 29139 94734 449
EBITDA marža 0,18760,29150,25930,64990,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 13 90322 53821 29139 94734 449
Finančná páka 1,251,291,861,461,17
Finančné účty 7 77715 07219 94519 64129 258
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8018-0,7731-0,5387-0,6870-0,8573
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,80180,77310,53870,68700,8573
Hrubá marža 0,95740,96870,95710,95750,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 13 72322 36221 16539 82734 305
Krátkodobé pohľadávky 53 47238 78324 87736 51810 159
Krátkodobé záväzky 13 03712 36720 97517 7845 716
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 616,00600,00731,00581,000,0000
Náklady na predaný tovar 3 1592 4213 5212 6102 443
Neobežný majetok 3 8880,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 61 90054 50645 47356 81040 068
Obrat aktív 1,131,421,811,081,16
Obrat neobežného majetku 19,060,00000,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 1,201,421,811,081,16
Odpisy 260,000,00000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 260,000,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 56 93152 24057 28118 8500,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 180,00176,00126,00120,00144,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 10 87217 64116 53231 06026 387
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,20120,41860,67480,79590,7681
Podiel EBIT k aktívam 0,20460,41030,46610,70130,6586
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,20460,41030,46610,70130,6586
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,25520,53070,86521,020,7681
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,11820,27650,43860,34570,7302
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,80240,69750,72900,32030,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,000018,10
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,251,431,373,120,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,241,431,373,120,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,10490,19490,24290,31950,6269
Pohľadávky z obchodného styku 50 73638 02619 89732 8396 719
Pohotová likvidita II. stupeň 4,704,352,143,166,90
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,78-2,80-1,23-1,99-1,17
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,24710,29350,85620,45570,1664
Pridaná hodnota 70 95074 89878 57758 85944 226
Rentabilita aktív, ROA 0,16130,32370,36360,54670,6586
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,20120,41860,67480,79590,7681
Rýchla likvidita I. stupeň 0,59651,220,95091,105,12
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,93770,54870,98520,44520,1659
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,93770,54870,98520,44520,1659
Služby 2 6252 2692 8152 1701 499
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 65 78854 50645 47356 81040 068
Spotreba materiálu… 534,00152,00706,00440,00944,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 74 10977 31982 09861 46946 669
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 74 10977 31982 09861 46946 669
Účtovný cash flow 7 77715 07219 94519 64129 258
Vlastné imanie 52 75142 13924 49839 02634 352
Všetky záväzky 13 03712 36720 97517 7845 716
Výsledok hospodárenia 13 64322 53821 29139 94734 449
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 13 64322 53821 29139 94734 449
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 10 61217 64116 53231 06026 387
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 17 64116 53231 06019 25835 580
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 13 46322 36221 19639 83834 269
Záväzky 13 03712 36720 97517 7845 716
Záväzky z obchodného styku 616,00600,00731,00581,000,0000
Zisk pred zdanením 13 46322 36221 19639 83834 269
Zmena EBIT 0,60201,060,53211,610,7416