WINGS, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 94 864100 970104 757102 112129 560
Bežná likvidita III. stupeň 5,614,313,222,991,65
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00001 562
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,7723-0,8129-0,9675-0,8357-1,38
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 4,883,672,992,351,59
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,15830,22150,32390,35570,8730
Celkové tržby 56 83477 29083 37497 2370,0000
Celkový dlh 12 96218 30725 62926 79360 386
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -63 254-67 197-76 557-62 945-95 719
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 63 25467 19776 55762 94595 719
Čistý cash flow 63 25467 19776 55762 94595 719
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -761,004 4954 8515 2842 626
Čistý zisk -761,003 5353 8094 3242 626
Čistý zisk v minulom roku 3 5353 8094 3243 348-660,00
Cudzie zdroje -81 902-82 663-79 128-75 319-69 174
Daň z príjmov 0,0000960,001 042960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,001 042960,00961,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,001 042960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 61,0255,3926,6764,038,99
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 61,0252,7121,8458,943,41
Doba obratu aktív 609,24479,41458,61383,30511,81
Doba obratu pohľadávok 61,0255,3926,6764,038,99
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000271,94
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 83,2486,92112,20100,57238,55
EBIT v minulom roku 4 4954 8515 2844 309-660,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -761,004 4954 8515 2842 626
EBITDA -4 5125 0499 6529 11711 189
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -4 5125 0499 6529 11711 189
Finančná páka 1,161,221,321,361,87
Finančné účty 63 25467 19776 55762 94595 719
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8634-0,8187-0,7553-0,7376-0,5339
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,86340,81870,75530,73760,5339
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -761,004 49311 62312 14910 632
Krátkodobé pohľadávky 9 50211 6656 09217 0592 275
Krátkodobé záväzky 12 96218 30725 62926 79360 386
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 11 12115 58412 35910 4050,0000
Náklady na predaný tovar 30 05863 96373 16487 89381 051
Neobežný majetok 22 10822 10822 10822 10830 004
Obežný majetok 72 75678 86282 64980 00497 994
Obrat aktív 0,59910,76130,79590,95230,7132
Obrat neobežného majetku 2,573,483,774,403,08
Obrat obežného majetku 0,78120,97481,011,220,9429
Odpisy 0,00000,00006 7747 8968 182
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00006 7747 8968 182
Osobné náklady 31 2637 9930,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 9977 8092 2692 0888 457
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 5 7487 2534 2405 1207 900
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -761,003 53510 58312 22010 808
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,66680,66550,73080,61640,7388
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,170,61910,00000,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,110,86940,91820,64730,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,85651,620,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,85651,621,511,181,39
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,110,87410,91820,64731,04
Pohľadávky z obchodného styku 9 50211 1024 98915 702862,00
Pohotová likvidita II. stupeň 5,614,313,222,991,65
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,29-1,23-1,03-1,20-0,7227
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,15830,22150,32390,35570,8730
Pridaná hodnota 26 77612 91010 2109 34411 345
Primárna platobná neschopnosť 1,171,402,480,66270,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 4,883,672,992,351,59
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -2,873,632,662,945,40
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -2,873,632,662,945,40
Služby 28 84262 79070 77185 20779 316
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 94 864100 970104 757102 112129 560
Spotreba materiálu… 1 2161 1732 3932 6861 735
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 56 83476 87383 37497 23792 396
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 56 83476 87383 37497 23792 396
Účtovný cash flow 63 25467 19776 55762 94595 719
Vlastné imanie 81 90282 66379 12875 31969 174
Všetky záväzky 12 96218 30725 62926 79360 386
Výsledok hospodárenia -4 5125 0492 8781 2213 007
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -4 5125 0492 8781 2213 007
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -761,003 5353 8094 3242 626
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 5353 8094 3243 348-660,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -761,004 4954 8515 2842 626
Záväzky 12 96218 30725 62926 79360 386
Záväzky z obchodného styku 11 12115 58412 35910 4050,0000
Zisk pred zdanením -761,004 4954 8515 2842 626
Zmena EBIT -0,16930,92660,91811,23-3,98