ARGUSS, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 404 860916 702909 5761 120 6761 098 901
Bankové úvery 43 508132 312250 919297 042401 132
Bežná likvidita III. stupeň 1,650,98780,61150,69120,7498
Bežné bankové úvery 33 514118 802183 193175 100224 974
Časové rozlíšenie aktív 15 66416 21314 18516 46118 340
Časové rozlíšenie pasív 60 01678 07993 206110 028116 506
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,7706-0,41870,53010,39260,4357
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,040,5344-0,1777-0,1233-0,1670
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,86861,375,725,945,37
Celkové tržby 1 221 7541 303 6251 233 4521 405 7601 274 258
Celkový dlh 625 142484 819694 928865 083828 116
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -804 274-160 897105 84277 593124 527
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 857 782303 209155 077219 449276 605
Čistý cash flow 554 573148 132-64 372-57 156-67 222
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 75 721306 024157 539197 117211 058
Čistý zisk 52 398232 362114 138138 261146 975
Čistý zisk v minulom roku 232 362114 138138 261146 975231 522
Cudzie zdroje -719 702-353 804-121 442-145 565-154 279
Daň z príjmov 16 99264 63431 03741 02347 137
Daň z príjmov v minulom roku 64 63431 03741 02347 13764 072
Daň z príjmov z bežnej činnosti 16 99264 63431 03741 02347 137
Dlhodobé bankové úvery 9 99413 51067 726121 942176 158
Dlhodobé pohľadávky 893,00513,006 2166 2326 182
Dlhodobý dlh 9 99413 51067 726121 942176 158
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 61,7651,7264,7070,2771,81
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 42,1549,1453,4959,4750,47
Doba obratu aktív 489,03303,09273,23294,49316,91
Doba obratu pohľadávok 62,0751,8966,5771,9173,59
Doba obratu zásob 0,00000,00000,0000147 28337 590
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00004 833 6431 088 357
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 185,7891,65108,84121,80116,09
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,00001 141 605233 024
EBIT v minulom roku 306 024157 539197 117211 058312 310
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 75 721306 024157 539197 117211 058
EBITDA 253 920473 412341 563383 587365 684
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 253 920473 412341 563383 587365 684
Finančná páka 1,952,597,497,707,12
Finančné účty 857 782303 209155 077219 449276 605
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5123-0,3860-0,1335-0,1299-0,1404
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,51230,38600,13350,12990,1404
Hrubá marža 0,49770,51660,64980,63620,6460
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 250 374490 306338 278379 956360 729
Krátkodobé finančné výpomoci 10 00010 00010 0000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 177 423156 434215 390267 410248 997
Krátkodobé záväzky 533 699277 185362 344463 500402 543
Krytie dlhovej služby 3,835,543,243,002,74
Materiál 2 3732 3071 7981 8941 639
Nákladové úroky 6 3319 02812 36417 83316 946
Nákladové úroky v minulom roku 9 02812 36417 83316 94616 716
Náklady na predaný tovar 440 505430 512413 652494 702442 528
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,000035,00135,00
Neobežný majetok 350 725438 026506 638597 001534 874
Obežný majetok 1 038 471462 463388 753507 214545 687
Obrat aktív 0,74641,201,341,241,15
Obrat neobežného majetku 2,992,522,402,332,37
Obrat obežného majetku 1,012,393,132,742,32
Odpisy 174 602174 288180 728182 802149 674
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 87 30187 14490 36491 40174 837
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 87 30187 14490 36491 40174 837
Osobné náklady 543 116399 375512 413566 363493 024
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 6283 1063 2953 6315 455
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,000010,000,0000500,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 87 50264 43377 606109 46986 187
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 227 000406 650294 866321 063296 649
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,09340,54510,34700,36030,3640
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,61060,33080,17050,19580,2517
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,89320,59310,63940,63330,5990
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,000025 5516 097
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,121,691,561,581,67
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,84721,171,161,191,28
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,52890,1342-0,0530-0,0411-0,0531
Pohľadávky z obchodného styku 121 091148 631178 071226 318175 019
Pohotová likvidita II. stupeň 1,650,98300,59290,67230,7311
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,30-2,391,892,552,30
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 87,6016,41-5,21-3,21-3,97
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,44500,52890,76400,77190,7536
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,86861,375,725,945,37
Pridaná hodnota 608 049673 422801 441894 299823 112
Primárna platobná neschopnosť 0,72260,43350,43580,48370,4924
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,07280,65680,93990,94980,9527
Rýchla likvidita I. stupeň 1,350,62640,23900,29310,3718
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,461,022,032,262,26
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,461,022,032,262,26
Služby 291 482262 326282 283354 751317 671
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 404 860916 702909 5761 120 6761 098 901
Spotreba materiálu… 149 023168 186131 369139 916124 722
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 53 508142 312260 919297 042401 132
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 048 5951 113 9341 215 0931 389 0011 265 640
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 41,0010 0000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,000053,00463,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 048 5541 103 9341 215 0931 388 9481 265 177
Účtovný cash flow 554 573148 132-64 372-57 156-67 222
Úročený dlh 53 508142 312260 919297 042401 132
Úrokové krytie 11,9633,9012,7411,0512,45
Vlastné imanie 719 702353 804121 442145 565154 279
Všetky záväzky 625 142484 819694 928865 083828 116
Výnosy budúcich období dlhodobé 43 68960 0160,00000,00000,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 16 32716 36793 206110 028116 506
Výsledok hospodárenia 79 359309 124160 835200 785216 010
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 79 359309 124160 835200 785216 010
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 52 398232 362114 138138 261146 975
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 232 362114 138138 261146 975231 522
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 69 390296 996145 175179 284194 112
Zásoby 2 3732 30712 07014 12313 903
Záväzky 625 142484 819694 928865 083828 116
Záväzky z obchodného styku 87 50264 43377 606109 46986 187
Zisk pred zdanením 69 390296 996145 175179 284194 112
Zmena EBIT 0,24741,940,79920,93390,6758
Účtovné závierky