R i N, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 37 54865 03760 42764 31081 995
Bežná likvidita III. stupeň 12,998,099,1511,274,30
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,4088-0,4642-0,4349-0,4651-0,7778
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 5,163,153,424,592,54
Celkové tržby 60 67979 58666 29067 590179 448
Celkový dlh 7 53616 03917 58918 76419 775
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -12 269-22 744-18 631-21 182-48 394
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 12 26922 74418 63121 18248 394
Čistý cash flow 12 26922 74418 63121 18248 394
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -13 3217 103-2 1941 06221 775
Čistý zisk -13 4236 143-3 154102,0016 776
Čistý zisk v minulom roku 6 143-3 154102,0016 77614 590
Cudzie zdroje -30 012-48 998-42 838-45 546-62 220
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,004 999
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,004 9996 185
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,004 999
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 7,3929,1924,5531,3110,59
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 7,3929,1924,187,096,74
Doba obratu aktív 231,59298,38332,72379,39169,77
Doba obratu pohľadávok 7,3929,1924,5531,3110,59
Doba obratu zásob 340,12279,32344,76292,53142,25
Doba splácania záväzkov 46,4568,8970,2152,9095,76
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 14,6733,1130,0027,2139,43
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,879034,9227,3724,4326,28
EBIT v minulom roku 7 103-2 1941 06221 77520 775
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -13 3217 103-2 1941 06221 775
EBITDA -13 16612 0052 421-1 40427 097
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -13 16612 0052 421-1 40427 097
Efektívna daňová sadzba 0,00000,1352-0,43760,90400,2296
Finančná páka 1,251,331,411,411,32
Finančné účty 12 26922 74418 63121 18248 394
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7993-0,7534-0,7089-0,7082-0,7588
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,79930,75340,70890,70820,7588
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -13 32111 0151 4788 08125 591
Krátkodobé pohľadávky 1 1986 3634 4595 3085 114
Krátkodobé záväzky 2 3787 2175 4494 61319 045
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 45,003 6582 1242 1305 226
Krytie dlhovej služby -129,080,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 102,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 42 57148 46843 89148 117124 764
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 18 68738 23928 32931 82972 594
Neobežný majetok 6 6686 66710 57912 311196,00
Obežný majetok 30 88058 37049 84851 99981 799
Obrat aktív 1,581,221,100,96212,15
Obrat neobežného majetku 8,8711,936,275,03899,40
Obrat obežného majetku 1,921,361,331,192,16
Obrat zásob 1,071,311,061,252,57
Odpisy 0,00003 9123 6721 6263 820
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00003 9123 6721 6263 820
Osobné náklady 18 01717 90419 46914 75912 404
Ostatné náklady na finančnú činnosť 155,00990,00943,001 3051 506
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -13 42310 055518,001 72820 596
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,32680,34970,30830,32940,5902
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,080,57590,86921,070,2408
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,88860,81310,79070,43210,7097
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,92171,741,150,93184,15
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,92171,430,96790,83943,18
Pohľadávky z obchodného styku 1 1986 3634 3911 2023 256
Pohotová likvidita II. stupeň 5,664,034,245,742,81
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,45-2,15-2,30-2,15-1,29
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 120,280,00000,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 16 60631 09122 39913 75351 518
Primárna platobná neschopnosť 0,03760,57490,48371,771,61
Rýchla likvidita I. stupeň 5,163,153,424,592,54
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,57241,347,27-13,360,7298
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,57241,347,27-13,360,7298
Služby 3 9375 3555 15713 04542 729
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 37 54865 03760 42764 31081 995
Spotreba materiálu… 19 9474 87410 4053 2439 441
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 59 17779 55966 29067 265176 282
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00005 3950,0000
Tržby z predaja tovaru 14 52438 37032 70030 030136 319
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 44 65341 18933 59031 84039 963
Účtovný cash flow 12 26922 74418 63121 18248 394
Úrokové krytie -130,600,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 30 01248 99842 83845 54662 220
Všetky záväzky 7 53616 03917 58918 76419 775
Výsledok hospodárenia -13 1668 093-1 2512 36523 277
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -13 1668 093-1 2512 36523 277
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -13 4236 143-3 154102,0016 776
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 6 143-3 154102,0016 77614 590
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -13 4237 103-2 1941 06221 775
Zásoby 17 41329 26326 75825 50928 291
Záväzky 7 53616 03917 58918 76419 775
Záväzky z obchodného styku 45,003 6582 1242 1305 226
Zisk pred zdanením -13 4237 103-2 1941 06221 775
Zmena EBIT -1,88-3,24-2,070,04881,05