IQ DESIGN Studio, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201620152014
Aktíva 199 331243 561236 25297 339113 416
Bankové úvery 814,00260,00296,000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 15,844,924,231,001,15
Bežné bankové úvery 814,00260,00296,000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 1 0191 1621 539990,001 055
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,0000230,00256,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,600,47191,35-0,36110,5764
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,06490,23400,25490,70620,6059
Celkové tržby 21 402234 454337 142139 1510,0000
Celkový dlh 12 14146 18147 98340 19542 693
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -7 622-37 636-72 8862 628-8 274
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,47610,64320,41160,03470,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 8 43637 89673 1827 37218 274
Čistý cash flow -29 46021 64664 589-10 90218 274
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -10 190189 641178 1115 793-2 590
Čistý zisk -10 190150 794138 7514 833-3 082
Čistý zisk v minulom roku 150 794-2 93212 674-3 082-20 721
Cudzie zdroje -187 190-197 380-188 269-56 914-70 467
Daň z príjmov 0,000038 84739 360960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 38 847960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,000038 84739 360960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 3 1312 265459,3988,2650,55
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1 8471 34986,1488,2650,20
Doba obratu aktív 3 4122 934845,73266,80199,18
Doba obratu pohľadávok 3 1312 265459,3988,2650,55
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000061,76
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 193,89552,58170,6482,7655,68
EBIT v minulom roku 189 641-1 97213 634-2 590-20 721
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -10 190189 641178 1115 793-2 590
EBITDA 8 9895 2517 69523 0458 243
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 8 9895 2517 69523 0458 243
Finančná páka 1,061,231,251,711,61
Finančné účty 8 43637 89673 1827 37218 274
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9391-0,8104-0,7969-0,5847-0,6213
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,93910,81040,79690,58470,6213
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 8 847413 113477 48622 8478 043
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,000010 00010 000
Krátkodobé pohľadávky 182 902188 013128 33132 20028 783
Krátkodobé záväzky 11 32745 86747 66930 19531 706
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,000016,75
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,0000492,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,0000492,000,0000
Náklady na predaný tovar 15 86325 53887 515111 242187 374
Neobežný majetok 6 97416 49033 20056 77765 304
Obežný majetok 191 338225 909201 51339 57247 057
Obrat aktív 0,10700,12440,43161,371,83
Obrat neobežného majetku 3,061,843,072,353,18
Obrat obežného majetku 0,11140,13410,50603,374,42
Odpisy 19 03219 47219 60417 05410 633
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 5169 7369 8028 52710 633
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9 5169 7369 8028 5270,0000
Osobné náklady 4 3134 31313 1349 7140,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 142,00138,00209,00198,00200,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 407878,001 49723 1000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 8 842170 266158 35521 8877 551
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,05420,76300,73580,0722-0,0383
Podiel EBIT k aktívam -0,05110,77860,75390,0595-0,0228
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,05110,77860,75390,0597-0,0229
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,05420,95930,94450,0866-0,0318
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,78990,90630,90910,44310,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -1,380,09230,1916-0,07830,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,271,101,102,260,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,23390,20010,44130,81901,92
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -1,380,71450,6335-0,08190,0879
Pohľadávky z obchodného styku 107 902111 98924 06432 20028 587
Pohotová likvidita II. stupeň 15,844,924,231,001,15
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 6,35-9,12-2,915,22-3,86
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,000037,14
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,06490,23400,25490,70620,6059
Pridaná hodnota 5 4604 75914 44721 92220 465
Primárna platobná neschopnosť 0,01300,00780,06220,71740,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,05110,61910,58730,0497-0,0272
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,05440,76400,73700,0849-0,0437
Rýchla likvidita I. stupeň 0,69480,82161,530,18240,4355
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,358,796,241,745,18
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,358,796,241,745,18
Služby 10 87522 04681 218104 613175 207
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 199 331243 561236 25297 339113 416
Spotreba materiálu… 4 9883 4926 2976 62912 167
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 814,00260,00296,0010 00010 000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 21 323234 297336 962133 164207 839
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000204 000235 0000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 21 32330 297101 962133 164207 839
Účtovný cash flow -29 46021 64664 589-10 90218 274
Úročený dlh 814,00260,00296,0010 00010 000
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,0000-5,26
Vlastné imanie 187 190197 380188 26956 91470 467
Všetky záväzky 12 14146 18147 98340 19542 693
Výsledok hospodárenia -10 043189 779178 3205 991-2 390
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -10 043189 779178 3205 991-2 390
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -10 190150 794138 7514 833-3 082
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 150 794-2 93212 674-3 082-20 721
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -10 190189 641178 1115 793-3 082
Záväzky 12 14146 18147 98340 19542 693
Záväzky z obchodného styku 1 407878,001 49723 1000,0000
Zisk pred zdanením -10 190189 641178 1115 793-3 082
Zmena EBIT -0,0537-96,1713,06-2,240,1250
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,000044 7710,00000,0000