MAYA, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 561 7583 045 6962 856 3111 771 8459 565 394
Bežná likvidita III. stupeň 23,8023,956,134,194,04
Časové rozlíšenie aktív 40 88039 6023 05431 7756 682
Časové rozlíšenie pasív 16 2000,00000,00000,000026,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,38290,4146-0,45084,18-1,16
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 10,38-9,612,37-13,933,55
Celkové tržby 1 314 3711 901 1632 228 9771 466 1730,0000
Celkový dlh 97 688146 178479 112426 6552 432 639
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 328 512-1 391 141-2 593 255-1 521 601-8 249 421
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,44160,27470,4630-0,69760,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 328 5121 391 1412 593 2551 521 6018 249 421
Čistý cash flow 937 371-1 202 1141 071 654-5 629 3678 249 421
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 664 472663 0121 158 702-971 972542 465
Čistý zisk 580 361522 3191 032 009-1 022 861542 465
Čistý zisk v minulom roku 522 3191 032 009-1 022 861204 5051 903 540
Cudzie zdroje -2 447 870-2 899 518-2 377 199-1 345 190-7 132 729
Daň z príjmov 84 111140 693126 69350 8890,0000
Daň z príjmov v minulom roku 140 693126 69350 88953 1760,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 84 111140 693126 69350 8890,0000
Dlhodobé pohľadávky 1 0401 5741 699458,00104 453
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 33,44303,9428,1619,98196,71
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 25,4531,6228,1313,88117,58
Doba obratu aktív 741,89591,63462,70507,741 754
Doba obratu pohľadávok 33,74304,2528,4420,11215,85
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000732,47
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 26,1524,2973,22115,78426,09
EBIT v minulom roku 663 0121 158 702-971 972257 6811 903 540
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 664 472663 0121 158 702-971 972542 465
EBITDA 447 069647 043610 205-1 175 6951 408 328
EBITDA marža 0,34010,34030,2738-0,80190,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 447 069647 043610 205-1 175 6951 408 328
Finančná páka 1,051,051,201,321,34
Finančné účty 2 328 5121 391 1412 593 2551 521 6018 249 421
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9555-0,9520-0,8323-0,7592-0,7457
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,95550,95200,83230,75920,7457
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 446 935645 895697 865-883 7991 407 025
Krátkodobé pohľadávky 115 4761 564 691173 84169 7261 073 021
Krátkodobé záväzky 90 299125 062451 971404 0392 324 305
Krytie dlhovej služby 27,600,00000,00000,00000,0000
Materiál 0,00000,00000,0000482,00441,00
Náklady na predaný tovar 670 995989 4501 158 809803 1371 101 147
Neobežný majetok 26 45448 68884 46278 06874 295
Obežný majetok 2 494 4242 957 4062 768 7951 662 0029 484 417
Obrat aktív 0,49200,61690,78880,71890,2082
Obrat neobežného majetku 47,6438,5926,6816,3226,80
Obrat obežného majetku 0,50530,63540,81380,76640,2099
Odpisy 44 35472 40888 960213 942791 483
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 22 17736 20444 480106 971791 483
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 17736 20444 480106 9710,0000
Osobné náklady 162 956293 459521 926566 9050,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 1341 148900,00938,001 303
Ostatné záväzky z obchodného styku 32 63888 68314 95555 7400,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 624 715594 7271 120 969-808 9191 333 948
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,23710,18010,4341-0,76040,0761
Podiel EBIT k aktívam 0,25940,21770,4057-0,54860,0567
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,26100,21770,4057-0,54860,0567
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,27060,22700,4819-0,71060,0749
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,90900,45680,90790,85880,8624
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,27650,32990,47691,200,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,7132-0,63230,4808-3,840,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,7683
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,623,032,100,83010,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,842,431,790,60271,12
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,7437-0,63980,4756-4,424,14
Pohľadávky z obchodného styku 87 867162 803173 67548 447641 420
Pohotová likvidita II. stupeň 23,3323,956,134,024,01
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,612,41-2,220,2390-0,8646
Pridaná hodnota 589 357889 5691 094 383470 603889 918
Primárna platobná neschopnosť 0,37140,54470,08612,780,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,22650,17150,3613-0,57730,0567
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,23710,18010,4341-0,76040,0761
Rýchla likvidita I. stupeň 21,8611,125,743,773,55
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,21850,22590,7852-0,36291,73
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,21850,22590,7852-0,36291,73
Služby 709 893974 5891 046 356799 9671 119 678
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 561 7583 045 6962 856 3111 771 8459 565 394
Spotreba materiálu… 10 49814 86142 71819 39938 550
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 260 8521 879 0192 297 4721 420 1571 991 065
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 500,000,000044 280146 4170,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 260 3521 879 0192 253 1921 273 7401 991 065
Účtovný cash flow 937 371-1 202 1141 071 654-5 629 3678 249 421
Vlastné imanie 2 447 8702 899 5182 377 1991 345 1907 132 729
Všetky záväzky 97 688146 178479 112426 6552 432 639
Výnosy budúcich období krátkodobé 16 2000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 403 215574 635565 525-1 250 088616 845
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 403 215574 635565 525-1 250 088616 845
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 580 361522 3191 032 009-1 022 861542 465
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 522 3191 032 009-1 022 861204 5051 903 540
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 664 472663 0121 158 702-971 972695 713
Zásoby 49 3960,00000,000070 21757 522
Záväzky 97 688146 178479 112426 6552 432 639
Záväzky z obchodného styku 32 63888 68314 955134 5080,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,000078 7680,0000
Zisk pred zdanením 664 472663 0121 158 702-971 972695 713
Zmena EBIT 1,000,5722-1,19-3,770,2850
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 49 3960,0000-69 73516 22957 081
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 49 3960,0000-69 73516 22957 081
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00006 8680,0000
Účtovné závierky