SANTECH, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 506 736470 414466 946520 988425 113
Bežná likvidita III. stupeň 1,340,96930,85881,170,8391
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00002 6224 596
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,73410,43390,35770,23710,0915
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,46500,51970,51960,77920,6049
Celkové tržby 460 612424 587514 256723 4590,0000
Celkový dlh 160 848160 880159 666228 170160 222
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -116 130-68 352-55 686-50 675-13 771
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 116 13068 35255 68650 67513 771
Čistý cash flow 116 13068 35255 68637 10913 771
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 47 3209 75622 47563 145-21 836
Čistý zisk 36 3526 99714 46148 287-21 836
Čistý zisk v minulom roku 6 99714 46248 289-32 00216 845
Cudzie zdroje -345 888-309 534-307 280-292 818-264 891
Daň z príjmov 10 9682 7598 01414 8580,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 7598 01414 858960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 10 9682 7598 01414 8580,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 76,9773,2456,5761,5087,77
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 70,9159,2943,4761,4583,39
Doba obratu aktív 406,87411,06340,42262,87351,41
Doba obratu pohľadávok 76,9773,2456,5761,5087,77
Doba obratu zásob 7,665,3814,260,000036,18
Doba splácania záväzkov 2 4921 5725 3610,0000166,73
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 127,01137,66113,4978,96124,45
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 137,43125,83429,390,00000,0000
EBIT v minulom roku 9 75622 47663 147-31 04216 845
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 47 3209 75622 47563 145-21 836
EBITDA 76 14436 48948 21792 259-2 206
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 76 14436 48948 21792 259-2 206
Finančná páka 1,471,521,521,781,60
Finančné účty 116 13068 35255 68650 67513 771
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6826-0,6580-0,6581-0,5620-0,6231
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,68260,65800,65810,56200,6231
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 70 77832 13742 80285 343-7 886
Krátkodobé pohľadávky 95 86683 81277 594121 899106 173
Krátkodobé záväzky 158 185157 536155 678156 493150 547
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 8 72312 61112 4700,00000,0000
Materiál 0,00000,00000,0000-4 902313,00
Náklady na predaný tovar 292 179286 483374 296531 618329 568
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 23 16736 58010 6000,000018 037
Neobežný majetok 294 254317 711333 252338 619298 785
Obežný majetok 212 482152 703133 694179 747121 732
Obrat aktív 0,89710,88791,071,391,04
Obrat neobežného majetku 1,541,311,502,141,48
Obrat obežného majetku 2,142,743,744,023,63
Obrat zásob 47,6767,8725,600,000010,09
Odpisy 23 45722 38120 32822 20016 285
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 23 45722 38120 32811 10016 285
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,000011 1000,0000
Osobné náklady 83 39795 04279 319102 7380,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 3664 8935 4156 9165 724
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,0000541,000,00000,000044,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 59 80929 37834 78970 487-5 551
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,51350,72430,62770,53570,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 7,013,5911,920,00000,3398
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,951,381,591,870,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,521,121,271,546,88
Pohľadávky z obchodného styku 88 31667 84559 626121 787100 879
Pohotová likvidita II. stupeň 1,340,96590,85611,120,8273
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,98-4,53-5,52-7,89-19,24
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,46500,51970,51960,77920,6049
Pridaná hodnota 162 410131 216126 370191 796111 981
Rýchla likvidita I. stupeň 0,73410,43390,35770,32380,0915
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,114,413,312,47-72,63
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,114,413,312,47-72,63
Služby 152 436146 797159 927248 339258 072
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 506 736470 414466 946520 988425 113
Spotreba materiálu… 116 576103 106203 769283 27953 459
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 454 589417 699500 666723 414441 549
Tržby z predaja tovaru 38 46240 64475 58059 54718 795
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 416 127377 055425 086663 867422 754
Účtovný cash flow 116 13068 35255 68637 10913 771
Vlastné imanie 345 888309 534307 280292 818264 891
Všetky záväzky 160 848160 880159 666228 170160 222
Výsledok hospodárenia 52 68714 10827 88970 059-18 491
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 52 68714 10827 88970 059-18 491
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 36 3526 99714 46148 287-21 836
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 6 99714 46248 289-32 00216 845
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 47 3209 75622 47563 145-21 836
Zásoby 486,00539,00414,007 1731 788
Záväzky 160 848160 880159 666228 170160 222
Záväzky z obchodného styku 8 72312 61112 470-62,000,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,0000-62,000,0000
Zisk pred zdanením 47 3209 75622 47563 145-21 836
Zmena EBIT 4,850,43410,3559-2,03-1,30