SUNWAY H.T., spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 17 13230 0529 9162 3309 561
Bežná likvidita III. stupeň 1,321,681,140,14350,4774
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -4,19-2,44-7,830,14490,1648
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,271,671,080,12460,0685
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,361,467,26-1,17-2,50
Celkové tržby 32 60592 36990 76893 08790 997
Celkový dlh 13 20117 8528 71516 29215 956
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -16 479-29 795-9 408-2 023-1 054
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 16 47929 7959 4082 0231 054
Čistý cash flow 16 47929 7959 4082 0231 054
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -7 02514 25016 123-6 607-7 122
Čistý zisk -7 02511 00015 163-7 567-8 082
Čistý zisk v minulom roku 11 00015 163-7 567-8 082-1 081
Cudzie zdroje -3 931-12 200-1 20113 9626 395
Daň z príjmov 0,00003 250960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 3 250960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00003 250960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 7,361,022,101,2125,24
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 3,470,00000,85310,059023,87
Doba obratu aktív 193,04118,7541,069,1638,33
Doba obratu pohľadávok 7,361,022,101,2125,24
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 146,4370,5436,0963,8361,72
EBIT v minulom roku 14 25016 123-6 607-7 1226,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -7 02514 25016 123-6 607-7 122
EBITDA -6 82914 55816 484-4 264-2 514
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -6 82914 55816 484-4 264-2 514
Finančná páka 4,362,468,26-0,1669-1,50
Finančné účty 16 47929 7959 4082 0231 054
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,2295-0,4060-0,12115,990,6689
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,22950,40600,1211-5,99-0,6689
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -7 01414 29116 233-4 250-2 696
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,75860,59400,87896,971,61
Krátkodobé pohľadávky 653,00257,00508,00307,006 295
Krátkodobé záväzky 12 99617 8528 71516 23415 393
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 84,0073,001 9121 0737 360
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,0000127,00
Náklady na predaný tovar 38 57177 09773 66884 98983 331
Neobežný majetok 0,00000,00000,00000,00002 212
Obežný majetok 17 13230 0529 9162 3307 349
Obrat aktív 1,893,078,8939,849,52
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,00000,000041,16
Obrat obežného majetku 1,893,078,8939,8412,39
Odpisy 0,00000,00000,00002 2124 424
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00002 2124 424
Osobné náklady 0,00000,0000-86,0011 4088 795
Ostatné náklady na finančnú činnosť 185,00267,00251,00362,00182,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,0000376,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -7 02511 00015 163-5 355-3 658
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -1,790,901612,630,54201,26
Podiel EBIT k aktívam -0,41010,47421,63-2,84-0,7449
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,41010,47421,63-2,84-0,7449
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -1,701,1713,420,47521,22
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,96190,99140,94880,86820,1102
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,0000-0,00591,451,14
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,50540,32260,10360,02170,0116
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,0000-168,300,68790,8762
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,0000-168,300,57620,5829
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,50870,32260,10670,02180,0116
Pohľadávky z obchodného styku 308,000,0000206,0015,005 954
Pohotová likvidita II. stupeň 1,321,681,140,14350,4774
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,2385-0,4095-0,12776,906,07
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,77050,59400,87896,991,67
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,361,467,26-1,17-2,50
Pridaná hodnota -6 17715 27214 4747 8487 706
Primárna platobná neschopnosť 0,27270,00009,2871,531,24
Rentabilita aktív, ROA -0,41010,36601,53-3,25-0,8453
Rentabilita vlastného imania, ROE -1,790,901612,630,54201,26
Rýchla likvidita I. stupeň 1,271,671,080,12460,0685
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,931,230,5287-3,82-6,35
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,931,230,5287-3,82-6,35
Služby 35 36473 79670 96681 85780 326
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 17 13230 0529 9162 3309 561
Spotreba materiálu… 3 2073 3012 7023 1323 005
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 32 39492 36988 14292 83791 037
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 32 39492 36988 14292 83791 037
Účtovný cash flow 16 47929 7959 4082 0231 054
Vlastné imanie 3 93112 2001 201-13 962-6 395
Všetky záväzky 13 20117 8528 71516 29215 956
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -1,790,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -6 82914 55816 484-6 476-6 938
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -6 82914 55816 484-6 476-6 938
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7 02511 00015 163-7 567-8 082
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 11 00015 163-7 567-8 082-1 081
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -7 02514 25016 123-6 607-7 122
Záväzky 13 20117 8528 71516 29215 956
Záväzky z obchodného styku 84,0073,001 9121 0737 360
Zisk pred zdanením -7 02514 25016 123-6 607-7 122
Zmena EBIT -0,49300,8838-2,440,9277-1 187