PREGALIM spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 136 888108 051141 167110 89183 763
Bežná likvidita III. stupeň 1,391,511,181,722,59
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,43-0,8857-0,7404-0,4616-0,1324
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,61110,65720,31800,42400,2888
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,671,863,061,800,4665
Celkové tržby 493 661483 338443 960439 237357 740
Celkový dlh 99 63670 282106 41671 30126 645
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -53 141-33 451-25 728-18 273-7 563
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 53 14133 45125 72818 2737 563
Čistý cash flow 53 14133 45125 72818 2737 563
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 38 16339 80434 85940 34127 585
Čistý zisk 28 80229 31926 29931 13821 468
Čistý zisk v minulom roku 29 31926 29831 13821 46841 195
Cudzie zdroje -37 252-37 769-34 751-39 590-57 118
Daň z príjmov 8 2939 1727 7588 8626 117
Daň z príjmov v minulom roku 9 1727 7588 8626 11711 676
Daň z príjmov z bežnej činnosti 8 2939 1727 7588 8626 117
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 26,6521,1141,2727,7234,74
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 24,7718,1434,5926,5221,05
Doba obratu aktív 101,4681,64117,2496,7685,69
Doba obratu pohľadávok 26,6521,1141,2727,7234,74
Doba obratu zásob 38,0218,9427,5435,3545,72
Doba splácania záväzkov 105,1962,29112,8862,8145,68
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 64,4538,4667,2037,6026,79
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 99,4855,95103,6039,4333,90
EBIT v minulom roku 39 80434 85840 34127 58552 871
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 38 16339 80434 85940 34127 585
EBITDA 53 29449 10047 95044 13434 744
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 53 29449 10047 95044 13434 744
Finančná páka 3,672,864,062,801,47
Finančné účty 53 14133 45125 72818 2737 563
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,2721-0,3495-0,2462-0,3570-0,6819
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,27210,34950,24620,35700,6819
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 52 97654 61752 49378 46034 708
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,63520,47110,57320,38860,3126
Krátkodobé pohľadávky 35 94927 94149 69731 77133 959
Krátkodobé záväzky 86 95350 90180 91043 09526 186
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 82 23545 72274 25727 05219 431
Krytie dlhovej služby 49,9037,4059,79129,430,0000
Nákladové úroky 1 0681 313802,00341,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 313802,00341,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 377 905369 353333 414319 073279 605
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 301 715298 259261 623250 425209 231
Neobežný majetok 16 37331 18645 99936 59316 031
Obežný majetok 120 51576 86595 16874 29867 732
Obrat aktív 3,604,473,113,774,26
Obrat neobežného majetku 30,0815,499,5511,4322,26
Obrat obežného majetku 4,096,294,625,635,27
Obrat zásob 9,6019,2813,2510,337,98
Odpisy 14 81314 81315 3444 9077 125
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 14 81314 81315 3444 9077 125
Osobné náklady 56 28056 36657 50655 65341 395
Ostatné náklady na finančnú činnosť 318,0055,0039,0040,0036,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00005 5720,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 43 61544 13241 64336 04528 593
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,77320,77630,75680,78650,3759
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,76430,69650,57850,59500,4791
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,49140,49550,54210,56090,5364
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,042,021,841,781,86
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,611,601,461,641,59
Pohľadávky z obchodného styku 33 41824 00641 64530 39520 572
Pohotová likvidita II. stupeň 1,021,210,93221,161,59
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,7010-1,13-1,35-2,17-7,55
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 49,7625,4832,0853,590,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,72790,65050,75380,64300,3181
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,671,863,061,800,4665
Pridaná hodnota 114 535113 747106 07799 22977 173
Primárna platobná neschopnosť 2,461,901,780,89000,9445
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,77320,77630,75680,78650,3759
Rýchla likvidita I. stupeň 0,61110,65720,31800,42400,2888
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,871,432,221,620,7669
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,871,432,221,620,7669
Služby 66 49659 42460 30056 91460 828
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 136 888108 051141 167110 89183 763
Spotreba materiálu… 9 69411 67011 49111 7349 546
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 492 440483 100441 782435 485356 778
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00002 29117 1830,0000
Tržby z predaja tovaru 420 646431 624358 786374 290300 787
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 71 79451 47680 70544 01255 991
Účtovný cash flow 53 14133 45125 72818 2737 563
Úrokové krytie 35,7330,3243,47118,300,0000
Vlastné imanie 37 25237 76934 75139 59057 118
Všetky záväzky 99 63670 282106 41671 30126 645
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,77320,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 38 48134 28734 89740 37927 619
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 38 48134 28734 89740 37927 619
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 28 80229 31926 29931 13821 468
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 29 31926 29831 13821 46841 195
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 37 09538 49134 05740 00027 585
Zásoby 31 42515 47319 74324 25426 210
Záväzky 99 63670 282106 41671 30126 645
Záväzky z obchodného styku 82 23545 72274 25727 05219 431
Zisk pred zdanením 37 09538 49134 05740 00027 585
Zmena EBIT 0,95881,140,86411,460,5217
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,000016 0310,0000