KONE s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 5 398 3534 063 8523 825 1623 810 7840,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,712,792,031,970,0000
Časové rozlíšenie aktív 234 148363 015502 291248 8300,0000
Časové rozlíšenie pasív 64 88341 1490,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,160,71450,86971,070,0000
Celkové tržby 8 504 7778 960 1198 432 6680,00000,0000
Celkový dlh 2 869 3651 676 4671 779 2551 972 3520,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -512 909-471 488-575 980-277 4590,0000
Čistá hodnota zákazky 961 406223 466458 199323 0650,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 512 909471 488575 980277 4590,0000
Čistý cash flow 41 421-104 492-720 224277 4590,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 377 277477 168425 779244 3990,0000
Čistý zisk 277 869373 478321 313243 9350,0000
Čistý zisk v minulom roku 373 478321 313236 162239 1850,0000
Cudzie zdroje -2 464 105-2 346 236-2 045 907-1 838 4320,0000
Daň z príjmov 99 401103 674104 1490,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 103 674104 14978 8260,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 99 401103 674104 1490,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 851 011822 797630 308384 9090,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 123,1095,3289,83153,230,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 91,2994,9289,5564,860,0000
Doba obratu aktív 231,85165,77165,62213,040,0000
Doba obratu pohľadávok 159,65128,89117,13174,750,0000
Doba obratu zásob 0,00000,00000,0000293 5650,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000128,630,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 110,6145,1967,7096,320,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,000024,120,0000
EBIT v minulom roku 477 168425 779314 996239 3400,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 377 277477 168425 779244 3990,0000
EBITDA 421 732503 757465 980360 0370,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 421 732503 757465 980360 0370,0000
Finančná páka 2,191,731,872,070,0000
Finančné účty 512 909471 488575 980277 4590,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4565-0,5773-0,5349-0,48240,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,45650,57730,53490,48240,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 416 240497 979459 930343 6340,0000
Krátkodobé pohľadávky 2 866 2802 336 8772 074 8072 740 9930,0000
Krátkodobé záväzky 2 575 4751 107 7751 563 5891 722 9490,0000
Krytie dlhovej služby 6,5012,241 470775,940,0000
Materiál 904 90528 44715 991119 8390,0000
Nákladové úroky 7,0016,00317,00464,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 16,00317,008,00155,000,0000
Náklady na predaný tovar 6 240 2796 640 2256 409 3864 888 9760,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,0000149,000,0000
Neobežný majetok 29 10041 22825 78538 7540,0000
Obežný majetok 5 135 1053 659 6093 297 0863 523 2000,0000
Obrat aktív 1,572,202,201,710,0000
Obrat neobežného majetku 292,05217,04326,93168,470,0000
Obrat obežného majetku 1,662,452,561,850,0000
Odpisy 36 57418 03832 75412 2700,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 18 2871 61915 67712 2700,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 18 28716 41917 0770,00000,0000
Osobné náklady 1 822 6421 804 8211 535 9040,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 4925 7786 05016 7730,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,0000370,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 540 638255 628353 7850,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 314 443391 516354 067256 2050,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,80640,78230,75880,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,241,281,320,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,221,271,29133,660,0000
Pohľadávky z obchodného styku 2 125 6362 326 9952 068 1551 160 1710,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,372,762,021,900,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -59,4922,452,84-6,630,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 5 917-6 531-2 272597,970,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,53150,41250,46510,51760,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,160,71450,86971,070,0000
Pridaná hodnota 2 260 3332 306 9602 024 0551 640 0110,0000
Primárna platobná neschopnosť 1,140,40410,60730,27850,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,803,333,825,480,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,803,333,825,480,0000
Služby 2 457 6912 205 6232 005 1301 513 7750,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 398 3534 063 8523 825 1623 810 7840,0000
Spotreba materiálu… 3 782 5884 434 6024 404 2563 375 0520,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 8 498 6388 948 0128 429 9966 528 9870,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 8 498 6388 948 0128 429 9966 528 9870,0000
Účtovný cash flow 41 421-104 492-720 224277 4590,0000
Úrokové krytie 53 89729 8231 343526,720,0000
Vlastné imanie 2 464 1052 346 2362 045 9071 838 4320,0000
Všetky záväzky 2 869 3651 676 4671 779 2551 972 3520,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 64 88341 1490,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 385 158485 719433 226347 7670,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 385 158485 719433 226347 7670,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 277 869373 478321 313243 9350,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 373 478321 313236 162239 1850,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 377 270477 152425 462330 4740,0000
Zásoby 904 90528 44715 991119 8390,0000
Záväzky 2 869 3651 676 4671 779 2551 972 3520,0000
Záväzky z obchodného styku 2 418 742940 3271 256 021323 0650,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 916 698461 233444 0370,00000,0000
Zisk pred zdanením 377 270477 152425 462330 4740,0000
Zmena EBIT 0,79071,121,351,020,0000