cargo-partner SR, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 12 885 36612 786 26511 181 0118 831 7668 898 114
Bežná likvidita III. stupeň 1,812,151,962,032,21
Časové rozlíšenie aktív 1 199 9761 355 3391 270 4111 259 829963 596
Časové rozlíšenie pasív 278 454240 010178 350328 674303 132
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,501,071,311,051,05
Celkové tržby 52 408 85851 198 25948 149 67940 587 46942 468 049
Celkový dlh 7 555 4256 482 1726 243 5354 351 2434 401 157
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 702 077-1 609 084-1 102 226-884 156-1 082 494
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 702 0771 609 0841 102 226884 1561 082 494
Čistý cash flow 92 993506 858218 070-198 338206 439
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 653 8442 116 9451 662 1981 267 5091 771 755
Čistý zisk 501 7921 610 0511 307 276958 0241 366 310
Čistý zisk v minulom roku 1 610 0511 307 276958 0241 366 310714 786
Cudzie zdroje -5 051 487-6 064 083-4 759 126-4 151 849-4 193 825
Daň z príjmov 150 135505 657353 173308 065403 685
Daň z príjmov v minulom roku 505 657353 173308 065403 685221 564
Daň z príjmov z bežnej činnosti 150 135505 657353 173308 065403 685
Dlhodobé pohľadávky 553 295492 670478 276154 167147 896
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 57,4359,8657,2353,0353,49
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 49,8351,3253,8643,7150,07
Doba obratu aktív 93,2294,6287,4682,7379,69
Doba obratu pohľadávok 61,4463,5160,9754,4854,82
Doba splácania záväzkov 101 3490,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 41,3336,2337,2132,9829,74
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 85 8810,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 2 116 9451 662 1981 267 5091 771 755936 685
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 653 8442 116 9451 662 1981 267 5091 771 755
EBITDA 1 315 4102 693 2742 144 5611 622 3622 323 713
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 315 4102 693 2742 144 5611 622 3622 323 713
Finančná páka 2,552,112,352,132,12
Finančné účty 1 702 0771 609 0841 102 226884 1561 082 494
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 360 8842 704 1652 170 0482 015 9922 515 167
Krátkodobé pohľadávky 7 938 6328 088 8007 315 8305 661 4465 973 292
Krátkodobé záväzky 5 713 0474 895 7854 756 7383 521 0563 320 637
Krytie dlhovej služby 4,6911,1612,055,157,62
Nákladové úroky 1 9171 2371 7491 4201 760
Nákladové úroky v minulom roku 1 2371 7491 4201 760335,00
Náklady na predaný tovar 43 780 79841 894 08739 943 67232 959 84834 677 247
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 20 5750,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 1 491 3861 240 3721 014 268872 168730 836
Obežný majetok 10 194 00410 190 5548 896 3326 699 7697 203 682
Obrat aktív 3,923,864,174,414,58
Obrat neobežného majetku 33,8339,7646,0044,6855,77
Obrat obežného majetku 4,954,845,245,825,66
Odpisy 646 886546 316537 320481 226561 604
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 323 443273 158268 660240 613280 802
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 323 443273 158268 660240 613280 802
Osobné náklady 7 024 6926 385 9165 804 3875 180 8075 272 875
Ostatné náklady na finančnú činnosť 109 946115 29273 31665 96061 523
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 62 22072 34969 137113 256121 303
Ostatné záväzky z obchodného styku 3 040 7692 066 8092 274 2492 121 8801 589 782
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 148 6782 156 3671 844 5961 439 2501 927 914
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,050,85970,86420,86280,8672
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 324,160,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,94951,161,161,161,15
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,86941,071,061,061,04
Pohľadávky z obchodného styku 6 887 5026 934 5156 885 5904 666 1295 591 252
Pohotová likvidita II. stupeň 1,812,151,962,032,21
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -54,32-11,96-21,8220,93-20,32
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 48,51409,75124,68-139,67117,29
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,58640,50700,55840,49270,4946
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,501,071,311,051,05
Pridaná hodnota 6 669 6507 428 3356 716 4806 004 7796 080 591
Primárna platobná neschopnosť 0,70290,62950,60310,66550,4838
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,742,412,912,681,89
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,742,412,912,681,89
Služby 43 298 46541 463 21339 526 02332 604 82234 366 693
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 12 885 36612 786 26511 181 0118 831 7668 898 114
Spotreba materiálu… 461 758430 874417 649355 026310 554
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 50 497 04849 349 33946 674 98539 137 79440 823 675
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 46 60026 91714 833173 16765 837
Tržby z predaja tovaru 21 5550,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 50 428 89349 322 42246 660 15238 964 62740 757 838
Účtovný cash flow 92 993506 858218 070-198 338206 439
Úrokové krytie 341,081 711950,37892,611 007
Vlastné imanie 5 051 4876 064 0834 759 1264 151 8494 193 825
Všetky záväzky 7 555 4256 482 1726 243 5354 351 2434 401 157
Výnosy budúcich období krátkodobé 278 454240 010176 264313 416303 132
Výsledok hospodárenia 691 6532 158 5111 612 3071 252 3141 772 672
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 691 6532 158 5111 612 3071 252 3141 772 672
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 501 7921 610 0511 307 276958 0241 366 310
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 610 0511 307 276958 0241 366 310714 786
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 651 9272 115 7081 660 4491 266 0891 769 995
Záväzky 7 555 4256 482 1726 243 5354 351 2434 401 157
Záväzky z obchodného styku 4 841 1244 365 3364 152 6383 105 4232 704 957
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 1 800 3552 298 5271 878 389983 5431 115 175
Zisk pred zdanením 651 9272 115 7081 660 4491 266 0891 769 995
Zmena EBIT 0,30891,271,310,71541,89
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 23 47115 3649 76761 98955 274