K.U.K.S. spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 152 798203 900328 417409 872211 397
Bankové úvery 0,000017 77932 56539 92012 323
Bežná likvidita III. stupeň 0,20350,67407,411,800,8115
Bežné bankové úvery 0,000017 77932 56539 92012 323
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00002 282
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,000027 259
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 6,92-1,93-0,0729-0,0440-0,0586
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,16040,15907,300,05720,3931
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -58,0813,370,12120,96000,2340
Celkové tržby 130 099133 055434 929254 7390,0000
Celkový dlh 155 475189 71235 489200 74934 917
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 21 475-9 56611 22230 7133 582
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 18 52527 34521 3439 2078 741
Čistý cash flow 18 52527 34521 3439 2078 741
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -47 042-36 22867 330-20 92570 857
Čistý zisk -49 587-44 96163 372-24 25570 477
Čistý zisk v minulom roku -44 96163 372-24 25584 15711 550
Cudzie zdroje 2 677-14 188-292 928-209 123-149 221
Daň z príjmov 0,00005 4790,0000481,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 5 4790,0000481,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00005 4790,0000481,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 40,00282,68205,07505,3562,16
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 27,28295,0956,88200,1362,15
Doba obratu aktív 465,82573,41278,66588,11335,73
Doba obratu pohľadávok 40,00282,68205,07505,3562,16
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000137,31
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 352,03483,512,48230,7735,31
EBIT v minulom roku -36 22867 330-20 92585 89911 581
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -47 042-36 22867 330-20 92570 857
EBITDA -37 127-32 86476 99230 890128 337
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -37 127-32 86476 99230 890128 337
Finančná páka -57,0814,371,121,961,42
Finančné účty 18 52527 34521 3439 2078 741
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,0175-0,0696-0,8919-0,5102-0,7059
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,01750,06960,89190,51020,7059
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -43 059-33 29870 84325 122122 542
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,75570,84320,00890,39240,1052
Krátkodobé finančné výpomoci 40 0000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 13 120100 518241 682352 19339 139
Krátkodobé záväzky 115 475171 9332 924160 82922 235
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 65189 945-5 100124 8430,0000
Krytie dlhovej služby -14,59-10,1019,4510,844,64
Nákladové úroky 2 5453 2543 9582 849380,00
Nákladové úroky v minulom roku 3 2543 9582 8491 26231,00
Náklady na predaný tovar 66 70983 764282 250131 11659 106
Neobežný majetok 121 15376 03765 39248 472161 235
Obežný majetok 31 645127 863263 025361 40047 880
Obrat aktív 0,78360,63651,310,62061,09
Obrat neobežného majetku 0,98821,716,585,251,43
Obrat obežného majetku 3,781,021,640,70394,80
Odpisy 3 983305,003 51346 04956 537
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 983305,003 51346 04956 537
Osobné náklady 92 86465 79168 53362 0610,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 9325 6846 1495 7685 795
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -45 604-44 65666 88521 794127 014
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -1,33-1,410,1947-0,09740,4363
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -1,26-1,130,2069-0,08400,4377
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,751,430,46330,50350,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00002,89
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,57090,69962,161,990,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,54750,69642,051,143,02
Pohľadávky z obchodného styku 8 947104 93367 033139 47339 137
Pohotová likvidita II. stupeň 0,20350,67407,411,800,8115
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,1445-0,5189-13,72-22,71-17,07
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 7,288,405,393,2323,00
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,020,93040,10810,48980,1652
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -58,0813,370,12120,96000,2340
Pridaná hodnota 53 01946 027147 924123 263170 723
Primárna platobná neschopnosť 0,29630,8572-0,07610,89510,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 18,52-3,170,2163-0,11600,4723
Rýchla likvidita I. stupeň 0,11920,14410,60140,04590,1414
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -4,19-5,770,46096,500,2721
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -4,19-5,770,46096,500,2721
Služby 38 89652 790261 433117 65037 110
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 152 798203 900328 417409 872211 397
Spotreba materiálu… 27 81330 97420 81713 46621 996
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 40 00017 77932 56539 92012 323
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 119 728132 416430 174254 379229 829
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00002 6250,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 119 728129 791430 174254 379229 829
Účtovný cash flow 18 52527 34521 3439 2078 741
Úročený dlh 40 00017 77932 56539 92012 323
Úrokové krytie -18,48-11,1317,01-7,34186,47
Vlastné imanie -2 67714 188292 928209 123149 221
Všetky záväzky 155 475189 71235 489200 74934 917
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,000027 259
Výsledok hospodárenia -41 110-30 54473 479-15 15971 800
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -41 110-30 54473 479-15 15971 800
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -49 587-44 96163 372-24 25570 477
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -44 96163 372-24 25584 15711 550
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -49 587-39 48263 372-23 77470 477
Záväzky 155 475189 71235 489200 74934 917
Záväzky z obchodného styku 2 65189 945-5 100124 8430,0000
Zisk pred zdanením -49 587-39 48263 372-23 77470 477
Zmena EBIT 1,30-0,5381-3,22-0,24366,12