HIRK spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 308 6412 216 5481 948 5131 580 5531 371 600
Bankové úvery 300 0000,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,593,035,0410,293,69
Bežné bankové úvery 300 0000,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 444,0010 412233 44013 48213 872
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,450,0057-0,22720,0568-0,3586
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,57-0,00730,8421-0,50481,10
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,801,710,48480,34990,5605
Celkové tržby 31 887 37837 717 86727 289 87022 357 11826 082 737
Celkový dlh 198 4661 397 189636 246409 699492 629
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 107 319-572 455-577 146-279 047-345 578
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 192 681572 455577 146279 047345 578
Čistý cash flow -379 774-4 691298 099-66 531315 177
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 84 929145 458180 644139 460259 128
Čistý zisk 52 929110 175141 413107 792201 309
Čistý zisk v minulom roku 110 175141 413107 792201 309121 303
Cudzie zdroje -110 175-819 359-1 312 267-1 170 854-878 971
Daň z príjmov 18 25330 24837 97131 05557 338
Daň z príjmov v minulom roku 30 24837 97131 05557 33834 777
Daň z príjmov z bežnej činnosti 18 25330 24837 97131 05557 338
Dlhodobé pohľadávky 1 2531 4331 5951 1671 716
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1,3312,8212,2616,509,37
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 3,6810,8011,9416,499,37
Doba obratu aktív 3,5821,4626,3125,8119,20
Doba obratu pohľadávok 1,3412,8312,2816,529,39
Doba obratu zásob 0,00000,44440,92000,90240,4293
Doba splácania záväzkov -1,266,374,902,224,13
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám -1,236,244,782,154,01
Doba splácania záväzkov z obchodného styku -2,223,524,092,011,54
EBIT v minulom roku 145 458180 644139 460259 128161 808
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 84 929145 458180 644139 460259 128
EBITDA 80 529302 032339 573335 578474 964
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 80 529302 032339 573335 578474 964
Finančná páka 2,802,711,481,351,56
Finančné účty 192 681572 455577 146279 047345 578
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3570-0,3697-0,6735-0,7408-0,6408
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,35700,36970,67350,74080,6408
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 878 343298 411367 678317 350452 145
Krátkodobé pohľadávky 114 2631 323 921908 1461 010 407669 460
Krátkodobé záväzky -106 452645 068353 977131 807286 619
Krytie dlhovej služby 5,8659,99269,50547,44987,45
Nákladové úroky 13 7475 0351 260613,00481,00
Nákladové úroky v minulom roku 5 0351 260613,00481,005 728
Náklady na predaný tovar 31 115 91637 198 98426 755 26521 892 38825 498 982
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 30 804 24136 934 06426 341 43121 638 49425 344 753
Neobežný majetok 0,0000263 358161 789222 954311 166
Obežný majetok 308 1971 942 7781 553 2841 344 1171 046 562
Obrat aktív 101,9417,0113,8814,1419,01
Obrat neobežného majetku 0,0000143,16167,11100,2683,80
Obrat obežného majetku 102,0919,4117,4116,6324,92
Obrat zásob 0,0000821,32396,73404,49850,27
Odpisy 75 926147 516148 114173 408190 506
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 37 96373 75874 05786 70495 253
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 37 96373 75874 05786 70495 253
Osobné náklady 243 884214 980195 549183 749172 793
Ostatné náklady na finančnú činnosť 19 44211 62119 29524 22827 819
Ostatné záväzky z obchodného styku -187 262355 920295 434119 423107 004
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 128 855257 691289 527281 200391 815
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,62430,25830,29620,17660,2520
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,70070,42640,69660,39840,2990
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,432,351,442,513,34
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,091,390,81681,291,59
Pohľadávky z obchodného styku 317 3981 116 092884 4231 009 614669 216
Pohotová likvidita II. stupeň 1,592,964,869,893,59
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,2901174,67-4,4017,60-2,79
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -27,63-0,9317236,59-108,53655,25
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,97200,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,64300,63030,32650,25920,3592
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,801,710,48480,34990,5605
Pridaná hodnota 348 073504 144280 718461 177577 957
Primárna platobná neschopnosť -0,59000,31890,33400,11830,1599
Rýchla likvidita I. stupeň 0,99550,88741,632,121,21
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,464,631,871,221,04
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,464,631,871,221,04
Služby 235 524193 216359 799207 295107 493
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 308 6412 216 5481 948 5131 580 5531 371 600
Spotreba materiálu… 76 15171 70454 03546 59946 736
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 300 0000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 31 872 61737 707 12827 059 68322 356 56526 079 439
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 408 6284 00023 7003 0002 500
Tržby z predaja tovaru 31 462 62737 681 96727 008 04822 345 95026 075 261
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 36221 16127 9357 6151 678
Účtovný cash flow -379 774-4 691298 099-66 531315 177
Úročený dlh 300 0000,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 6,1828,89143,37227,50538,73
Vlastné imanie 110 175819 3591 312 2671 170 854878 971
Všetky záväzky 198 4661 397 189636 246409 699492 629
Výsledok hospodárenia 113 600158 516199 802163 662286 958
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 113 600158 516199 802163 662286 958
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 52 929110 175141 413107 792201 309
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 110 175141 413107 792201 309121 303
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 71 182140 423179 384138 847258 647
Zásoby 0,000044 96966 39753 49629 808
Záväzky 198 4661 397 189636 246409 699492 629
Záväzky z obchodného styku -187 262355 920295 434119 423107 004
Zisk pred zdanením 71 182140 423179 384138 847258 647
Zmena EBIT 0,58390,80521,300,53821,60
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 299 6310,000015 3571 5080,0000
Účtovné závierky