ALTRON SK, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 982 7491 074 792669 177959 6731 429 887
Bankové úvery 74,00124 05319 45631,00115,00
Bežná likvidita III. stupeň 1,921,551,701,751,61
Bežné bankové úvery 74,00124 05319 45631,00115,00
Časové rozlíšenie aktív 56 34965 1629 2964 8913 762
Časové rozlíšenie pasív 55 53635 79228 76318 85211 562
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,27310,0003-0,5701-0,1106-0,0986
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,281,190,74061,342,02
Celkové tržby 3 620 3342 847 0072 720 8283 576 3966 523 517
Celkový dlh 520 919565 130272 480538 728949 006
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -124 026116 65412 163-133 487-189 735
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 124 1007 3997 293133 518189 850
Čistý cash flow 116 701106,00-126 225-56 332-83 897
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 73 885138 5073 80545 559130 602
Čistý zisk 38 360105 936-5 22328 93696 162
Čistý zisk v minulom roku 105 936-5 22328 93696 16240 983
Cudzie zdroje -406 294-473 870-367 934-402 093-469 319
Daň z príjmov 33 69928 5577 56915 25534 131
Daň z príjmov v minulom roku 28 5577 56915 25534 13124 322
Daň z príjmov z bežnej činnosti 33 69928 5577 56915 25534 131
Dlhodobé pohľadávky 31 25025 89622 26223 81730 038
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 57,0587,5148,6172,9961,48
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 55,5885,5445,9968,2839,64
Doba obratu aktív 99,09137,7991,0498,0180,00
Doba obratu pohľadávok 60,2090,8351,6475,4263,16
Doba obratu zásob 191,26113,1988,81526,3063,55
Doba splácania záväzkov 449,90391,92230,303 920567,37
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 43,0851,3130,1252,0047,62
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 323,03255,73133,453 017507,66
EBIT v minulom roku 138 5073 80545 559130 60265 805
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 73 885138 5073 80545 559130 602
EBITDA 102 240160 75832 90975 555155 884
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 102 240160 75832 90975 555155 884
Efektívna daňová sadzba 0,46770,21233,230,34520,2620
Finančná páka 2,422,271,822,393,05
Finančné účty 124 1007 3997 293133 518189 850
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4134-0,4409-0,5498-0,4190-0,3282
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,41340,44090,54980,41900,3282
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 89 573148 80521 78165 212143 335
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,43480,37240,33090,53050,5953
Krátkodobé pohľadávky 565 851682 546357 324714 6391 098 872
Krátkodobé záväzky 427 302400 246221 421509 114851 158
Krytie dlhovej služby 1,784,041,093,7413,13
Materiál 682,00906,00719,00571,00545,00
Nákladové úroky 1 8264 0141 4591 368309,00
Nákladové úroky v minulom roku 4 0141 4591 368309,00500,00
Náklady na predaný tovar 2 667 0631 948 6791 958 9992 750 8405 662 403
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 346 667372 754350 93347 399547 571
Neobežný majetok 23 550178 194187 61614 46312 031
Obežný majetok 902 850831 436472 265940 3191 414 094
Obrat aktív 3,682,654,013,724,56
Obrat neobežného majetku 153,7215,9814,30247,10542,23
Obrat obežného majetku 4,013,425,683,804,61
Obrat zásob 1,913,224,110,69355,74
Odpisy 17 39615 62220 20219 56214 912
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 6987 81110 1019 7817 456
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 8 6987 81110 1019 7817 456
Osobné náklady 854 551739 376733 842749 835707 697
Ostatné náklady na finančnú činnosť 12 66711 95311 12810 34312 549
Ostatné záväzky z obchodného styku 306 801261 166128 309391 851761 589
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 55 756121 55814 97948 498111 074
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,90040,82751,020,91730,8258
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 2,742,402,0517,251,57
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,111,210,98151,091,21
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,091,180,95521,061,19
Pohľadávky z obchodného styku 551 242667 186338 041668 531708 537
Pohotová likvidita II. stupeň 1,551,351,391,621,50
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,48-4 4702,917,145,59
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 63,910,0264-86,51-41,18-271,51
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,53010,52580,40720,56140,6637
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,281,190,74061,342,02
Pridaná hodnota 949 114893 465720 249817 402856 974
Primárna platobná neschopnosť 0,55660,39140,37960,58611,07
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,103,528,287,136,09
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,103,528,287,136,09
Služby 1 089 067817 135828 2281 309 7861 730 991
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 982 7491 074 792669 177959 6731 429 887
Spotreba materiálu… 1 231 329758 790779 8381 393 6553 383 841
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 74,00124 05319 45631,00115,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 620 1242 847 0072 682 9943 573 7546 523 517
Tržby z predaja tovaru 439 335437 324465 97256 898822 269
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 180 7892 409 6832 217 0223 516 8565 701 248
Účtovný cash flow 116 701106,00-126 225-56 332-83 897
Úročený dlh 74,00124 05319 45631,00115,00
Úrokové krytie 40,4634,512,6133,30422,66
Vlastné imanie 406 294473 870367 934402 093469 319
Všetky záväzky 520 919565 130272 480538 728949 006
Výnosy budúcich období krátkodobé 55 53635 79228 76318 85211 562
Výsledok hospodárenia 84 844145 13612 70755 993140 972
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 84 844145 13612 70755 993140 972
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 38 360105 936-5 22328 93696 162
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 105 936-5 22328 93696 16240 983
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 72 059134 4932 34644 191130 293
Zásoby 181 649115 59585 38668 34595 334
Záväzky 520 919565 130272 480538 728949 006
Záväzky z obchodného styku 306 801261 166128 309391 851761 589
Zisk pred zdanením 72 059134 4932 34644 191130 293
Zmena EBIT 0,533436,400,08350,34881,98
Účtovné závierky