TÜV NORD Slovakia, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 437 620427 319297 229217 84175 596
Bežná likvidita III. stupeň 2,532,191,721,751,20
Časové rozlíšenie aktív 10 4905 2871 509659,00749,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000176,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,11700,4434-0,3377-0,4427-0,5570
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,131,311,421,285,79
Celkové tržby 1 549 2471 355 9571 091 656743 4520,0000
Celkový dlh 232 338242 630174 527122 23864 305
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -42 007-17 984-99 867-58 436-6 191
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 42 00717 98499 86758 4366 191
Čistý cash flow 24 023-81 88341 43142 3236 191
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 88 320102 62163 62552 848-81 308
Čistý zisk 66 02790 86857 76140 883-81 308
Čistý zisk v minulom roku 90 86857 76140 88387 209-149 429
Cudzie zdroje -205 282-184 689-122 702-95 603-11 115
Daň z príjmov 21 83011 7535 86411 9650,0000
Daň z príjmov v minulom roku 11 7535 86411 965-24 1990,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 21 83011 7535 86411 9650,0000
Dlhodobé pohľadávky 8 9108 91015 01117 9940,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 77,11104,6259,2266,71101,50
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 75,16102,6051,5061,7553,25
Doba obratu aktív 103,18115,1199,60106,95121,77
Doba obratu pohľadávok 79,21107,0264,2575,54101,50
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000184,71
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 35,3750,5254,1454,5493,84
EBIT v minulom roku 102 62163 62552 84863 010-149 429
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 88 320102 62163 62552 848-81 308
EBITDA 104 983109 13170 01957 769-73 050
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 104 983109 13170 01957 769-73 050
Finančná páka 2,132,312,422,286,80
Finančné účty 42 00717 98499 86758 4366 191
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 102 611108 82469 50957 454-73 534
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,34270,43890,54360,51000,7706
Krátkodobé pohľadávky 327 045388 376176 725135 87163 010
Krátkodobé záväzky 149 991187 566161 573111 10058 253
Krytie dlhovej služby 226,750,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 463,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 914 922702 019611 480400 716115 114
Neobežný majetok 49 1686 7624 1174 8815 646
Obežný majetok 377 962415 270291 603212 30169 201
Obrat aktív 3,543,173,663,413,00
Obrat neobežného majetku 31,48200,39264,56152,3240,13
Obrat obežného majetku 4,103,263,743,503,27
Odpisy 13 5325 7545 1284 5286 846
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 7662 8772 5642 2646 846
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 6 7662 8772 5642 2640,0000
Osobné náklady 529 618540 839409 882278 9880,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 500563,00510,00315,00484,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 62 247107 165104 32447 2940,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 79 55996 62262 88945 411-74 462
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,32160,49200,47070,4276-7,32
Podiel EBIT k aktívam 0,20180,24020,21410,2426-1,08
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,20180,24020,21410,2426-1,08
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,30710,42800,46900,4951-4,74
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,83650,82820,85800,81400,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,9684
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,201,211,171,230,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,171,191,151,2116,28
Pohľadávky z obchodného styku 318 789380 911153 681125 78533 055
Pohotová likvidita II. stupeň 2,532,191,721,751,20
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -8,552,26-2,96-2,26-1,80
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 51,890,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,53090,56780,58720,56110,8506
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,131,311,421,285,79
Pridaná hodnota 633 121653 010477 710342 735111 473
Primárna platobná neschopnosť 0,22980,33130,72100,43420,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,15090,21260,19430,1877-1,08
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,32160,49200,47070,4276-7,32
Rýchla likvidita I. stupeň 0,28010,09590,61810,52600,1060
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,212,222,492,12-0,8803
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,212,222,492,12-0,8803
Služby 893 752683 843581 295388 145106 424
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 437 620427 319297 229217 84175 596
Spotreba materiálu… 21 17018 17630 18512 5718 690
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 548 1071 355 1571 089 190743 451226 587
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 64,00128,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 548 0431 355 0291 089 190743 451226 587
Účtovný cash flow 24 023-81 88341 43142 3236 191
Úrokové krytie 190,760,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 205 282184 689122 70295 60311 115
Všetky záväzky 232 338242 630174 527122 23864 305
Výsledok hospodárenia 91 515103 50564 89153 241-79 896
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 91 515103 50564 89153 241-79 896
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 66 02790 86857 76140 883-81 308
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 90 86857 76140 88387 209-149 429
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 87 857102 62163 62552 848-80 337
Záväzky 232 338242 630174 527122 23864 305
Záväzky z obchodného styku 73 257126 212110 80854 6190,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 11 01019 0476 4847 3250,0000
Zisk pred zdanením 87 857102 62163 62552 848-80 337
Zmena EBIT 0,86061,611,200,83870,5441