Winkler Slovakia spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 4 421 2002 668 3722 233 7192 131 3332 338 907
Bežná likvidita III. stupeň 1,342,172,111,911,19
Časové rozlíšenie aktív 9 8716 25712 5037 6554 276
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,06-0,08570,0070-0,0661-0,3323
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,850,81950,83791,114,78
Celkové tržby 5 336 4094 485 9253 568 4264 093 2274 318 692
Celkový dlh 3 272 7191 201 8251 018 3351 118 9581 934 068
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 732 948-510 538-384 833-393 334-326 439
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 732 948510 538384 833393 334326 439
Čistý cash flow 1 222 410125 705-8 50166 895134 523
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 280 669-1 231 094-1 284 042-819 677-438 418
Čistý zisk -1 318 065-1 248 838-1 296 988-892 466-455 895
Čistý zisk v minulom roku -1 248 838-1 296 988-892 466-455 895-514 879
Cudzie zdroje -1 148 481-1 466 547-1 215 384-1 012 375-404 839
Daň z príjmov 0,00000,00002 88058 5706 520
Daň z príjmov v minulom roku 0,00002 88058 5706 520-40 162
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00002 88058 5706 520
Dlhodobé pohľadávky 14 94914 9490,00000,000064 867
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 71,6854,4040,1633,9131,23
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 71,2853,9239,1933,5631,13
Doba obratu aktív 303,54217,87230,65190,36197,95
Doba obratu pohľadávok 72,7155,6240,1633,9136,72
Doba obratu zásob 130,39134,36163,62138,98160,59
Doba splácania záväzkov 276,66117,59126,73117,83196,73
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 221,2194,1599,3594,99159,23
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 8,9726,1011,129,2387,03
EBIT v minulom roku -1 231 094-1 284 042-819 677-438 418-538 814
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 280 669-1 231 094-1 284 042-819 677-438 418
EBITDA -1 184 131-1 110 731-1 194 345-779 146-382 483
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 184 131-1 110 731-1 194 345-779 146-382 483
Finančná páka 3,851,821,842,115,78
Finančné účty 1 732 948510 538384 833393 334326 439
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,2598-0,5496-0,5441-0,4750-0,1731
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,25980,54960,54410,47500,1731
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 186 758-1 110 667-1 164 119-784 359-390 619
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,72870,43210,43070,49900,8044
Krátkodobé pohľadávky 1 044 117666 274388 886379 690369 043
Krátkodobé záväzky 3 221 9471 153 104962 1021 063 6101 881 359
Krytie dlhovej služby -31,66-62,60-118,65-54,80-34,91
Nákladové úroky 37 39617 74410 06614 21910 957
Nákladové úroky v minulom roku 17 74410 06614 21910 95716 227
Náklady na predaný tovar 5 462 7214 786 1813 720 4463 924 8563 998 825
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 4 250 7923 579 2712 771 0063 294 8563 490 483
Neobežný majetok 100 799152 815205 33096 10738 545
Obežný majetok 4 310 5302 509 3002 015 8862 027 5712 296 086
Obrat aktív 1,201,681,581,921,84
Obrat neobežného majetku 52,7429,2517,2242,52111,89
Obrat obežného majetku 1,231,781,752,021,88
Obrat zásob 2,802,722,232,632,27
Odpisy 110 724118 882101 43235 19048 562
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 55 36259 44150 71617 59524 281
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 55 36259 44150 71617 59524 281
Osobné náklady 907 745832 908948 490808 049753 492
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 6277 2706 7745 8798 136
Ostatné záväzky z obchodného styku 104 490255 94384 43083 316131 622
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 207 341-1 129 956-1 195 556-857 276-407 333
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -1,15-0,8516-1,07-0,8816-1,13
Podiel EBIT k aktívam -0,2897-0,4614-0,5748-0,3846-0,1874
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,2897-0,4614-0,5748-0,3846-0,1874
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -1,07-0,8125-1,01-0,7677-0,9582
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -4,60-2,71-4,689,642,13
Pohľadávky z obchodného styku 1 038 216660 452379 491375 729367 799
Pohotová likvidita II. stupeň 0,86501,030,81720,73400,3719
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9395-11,67142,97-15,13-3,01
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 32,697,08-0,84454,7012,28
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,74020,45040,45590,52500,8269
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,850,81950,83791,114,78
Pridaná hodnota -197 414-306 911-202 74783 819353 749
Primárna platobná neschopnosť 0,10060,38750,22250,22172,26
Rentabilita aktív, ROA -0,2981-0,4680-0,5806-0,4187-0,1949
Rentabilita vlastného imania, ROE -1,15-0,8516-1,07-0,8816-1,13
Rýchla likvidita I. stupeň 0,53790,44280,40000,36980,1735
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -2,76-1,08-0,8526-1,44-5,06
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -2,76-1,08-0,8526-1,44-5,06
Služby 1 006 2991 033 783809 715502 713413 564
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 421 2002 668 3722 233 7192 131 3332 338 907
Spotreba materiálu… 205 630173 127139 725127 28794 778
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 317 3744 474 1103 553 3064 087 0794 312 668
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 000,003 66718 500333,000,0000
Tržby z predaja tovaru 5 315 5834 469 5433 534 0474 085 9834 307 884
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 791,00900,00759,00763,004 784
Účtovný cash flow 1 222 410125 705-8 50166 895134 523
Úrokové krytie -34,25-69,38-127,56-57,65-40,01
Vlastné imanie 1 148 4811 466 5471 215 3841 012 375404 839
Všetky záväzky 3 272 7191 201 8251 018 3351 118 9581 934 068
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -1,15-0,85160,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -1 293 855-1 225 946-1 277 277-814 003-431 045
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 293 855-1 225 946-1 277 277-814 003-431 045
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 318 065-1 248 838-1 296 988-892 466-455 895
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 248 838-1 296 988-892 466-455 895-514 879
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 318 065-1 248 838-1 294 108-833 896-449 375
Zásoby 1 518 5161 317 5391 242 1671 254 5471 535 737
Záväzky 3 272 7191 201 8251 018 3351 118 9581 934 068
Záväzky z obchodného styku 104 490255 94384 43083 316832 285
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,00000,0000700 663
Zisk pred zdanením -1 318 065-1 248 838-1 294 108-833 896-449 375
Zmena EBIT 1,040,95881,571,870,8137