TEPEDE SLOVAKIA s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 766 595787 021699 135650 678607 566
Bežná likvidita III. stupeň 1,571,471,631,781,78
Časové rozlíšenie aktív 11 1153 9712 3493 7662 521
Časové rozlíšenie pasív -1 000,000,00000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,822,072,071,931,86
Celkové tržby 1 927 6092 178 7371 936 3921 939 3522 139 205
Celkový dlh 495 441530 866471 095428 414395 138
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -74 387-82 737-57 267-66 705-52 581
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 74 38782 73757 26766 70552 581
Čistý cash flow -8 35025 470-9 43814 1241 039
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 20 41212 62911 79119 25147 129
Čistý zisk 15 9997 3915 7779 83631 311
Čistý zisk v minulom roku 7 3915 7779 83631 31149 744
Cudzie zdroje -272 154-256 155-228 040-222 264-212 428
Daň z príjmov 2 8403 3523 8476 37112 696
Daň z príjmov v minulom roku 3 3523 8476 37112 69617 509
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 8403 3523 8476 37112 696
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,000012,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 66,2161,8058,5054,5049,60
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 65,1160,8157,4153,3048,75
Doba obratu aktív 151,44136,89134,27123,80106,45
Doba obratu pohľadávok 66,2161,8058,5054,5049,60
Doba obratu zásob 73,9966,0366,2656,4352,61
Doba splácania záväzkov 115,12112,0095,8080,5474,08
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 89,8387,4074,6062,8255,45
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 110,12100,6792,5660,2663,44
EBIT v minulom roku 12 62911 79119 25147 12971 721
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 20 41212 62911 79119 25147 129
EBITDA 57 90143 61661 20264 20663 662
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 57 90143 61661 20264 20663 662
Finančná páka 2,823,073,072,932,86
Finančné účty 74 38782 73757 26766 70552 581
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 187 512189 803107 84391 461155 175
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,59310,63850,55560,50740,5209
Krátkodobé pohľadávky 335 156355 343304 585286 471283 069
Krátkodobé záväzky 454 705502 514388 438330 163316 494
Krytie dlhovej služby 36,8123,1328,2421,0920,39
Nákladové úroky 1 5731 8862 1673 0443 122
Nákladové úroky v minulom roku 1 8862 1673 0443 1224 468
Náklady na predaný tovar 1 660 5311 896 7411 709 0921 696 8411 866 293
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 441 6391 637 6921 479 9661 496 3311 559 442
Neobežný majetok 53 69648 69066 26862 41344 612
Obežný majetok 701 784734 360630 518584 499560 433
Obrat aktív 2,412,672,722,953,43
Obrat neobežného majetku 34,4143,1028,6830,7446,70
Obrat obežného majetku 2,632,863,013,283,72
Obrat zásob 4,935,535,516,476,94
Odpisy 59 45855 01855 09248 48430 538
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 29 72927 50927 54624 24215 269
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 29 72927 50927 54624 24215 269
Osobné náklady 171 503158 912149 094164 199164 149
Ostatné náklady na finančnú činnosť 231,00235,00359,001 1451 087
Ostatné záväzky z obchodného styku 434 925451 687375 283247 054271 023
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 75 45762 40960 86958 32061 849
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,91640,78740,77870,74100,7569
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,091,271,281,351,32
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,81030,94340,93771,041,11
Pohľadávky z obchodného styku 329 615349 599298 933280 146278 256
Pohotová likvidita II. stupeň 0,92720,87970,93761,081,07
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 32,59-10,0624,16-15,74-204,45
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -5,3113,50-4,364,640,3328
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,64630,67450,67380,65840,6504
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,822,072,071,931,86
Pridaná hodnota 187 141201 822191 472221 601216 879
Primárna platobná neschopnosť 1,321,291,260,88190,9740
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 8,5612,177,706,676,21
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 8,5612,177,706,676,21
Služby 189 780237 551207 997180 716288 258
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 766 595787 021699 135650 678607 566
Spotreba materiálu… 29 11221 49821 12919 79418 593
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 912 5932 171 7741 924 0641 932 6422 129 472
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 64 92173 21123 50014 20046 300
Tržby z predaja tovaru 1 824 8742 082 9841 894 6601 907 4632 074 456
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 22 79815 5795 90410 9798 716
Účtovný cash flow -8 35025 470-9 43814 1241 039
Úrokové krytie 12,986,705,446,3215,10
Vlastné imanie 272 154256 155228 040222 264212 428
Všetky záväzky 495 441530 866471 095428 414395 138
Výsledok hospodárenia 20 64312 86412 15020 39548 214
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 20 64312 86412 15020 39548 214
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 15 9997 3915 7779 83631 311
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 7 3915 7779 83631 31149 744
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 18 83910 7439 62416 20744 007
Zásoby 292 241296 280268 666231 323224 771
Záväzky 495 441530 866471 095428 414395 138
Záväzky z obchodného styku 434 925451 687375 283247 054271 023
Zisk pred zdanením 18 83910 7439 62416 20744 007
Zmena EBIT 1,621,070,61250,40850,6571
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 42 72148 94517 4609 52731 210