SÚVAHA, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 691,00704,002 7667 66063 438
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00001 007
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,000050 790
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,00-1,00-1,02-1,06-1,09
Celkové tržby 51,000,00000,000063 3180,0000
Celkový dlh 147 408147 408146 448146 450148 700
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -255,00-267,00-329,00-358,00-38 408
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 255,00267,00329,00358,0037 408
Čistý cash flow 255,00267,00329,00358,0037 408
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -12,00-2 062-3 93218,0016 504
Čistý zisk -12,00-3 022-4 892-5 30816 504
Čistý zisk v minulom roku -3 022-4 892-5 3082 570-198 304
Cudzie zdroje 146 717146 704143 682138 790136 052
Daň z príjmov 0,0000960,00960,005 3260,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,005 326960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,005 3260,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,000029,1043,29
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,000029,1043,29
Doba obratu aktív 0,00000,00000,000064,79244,65
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,000029,1043,29
Doba obratu zásob 0,00000,00000,0000446,51732,39
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,000016 924682,43
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,00001 238574,52
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,00002 2120,0000
EBIT v minulom roku -2 062-3 93218,003 530-96 980
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -12,00-2 062-3 93218,0016 504
EBITDA 51,00-2 000-3 862-672,0016 875
EBITDA marža 1,00000,00000,0000-0,01060,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 51,00-2 000-3 862-672,0016 875
Efektívna daňová sadzba 0,0000-0,4656-0,2442295,890,0000
Finančné účty 255,00267,00329,00358,0037 408
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 212,33208,3951,9518,122,14
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -212,33-208,39-51,95-18,12-2,14
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -12,00-2 062-3 932817,0016 502
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 213,23209,2952,9219,112,35
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00000,0000-1 000,00
Krátkodobé pohľadávky 436,00437,002 4373 44011 224
Krátkodobé záväzky 147 342147 342146 382146 384148 973
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 19 13419 13419 13419 1340,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,0000101 324
Náklady na predaný tovar 0,00000,00000,000053 38079 402
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00003 1576 877
Obežný majetok 691,00704,002 7667 66062 431
Obrat aktív 0,00000,00000,00005,631,49
Obrat obežného majetku 0,00000,00000,00005,631,52
Obrat zásob 0,00000,00000,00000,81750,4984
Osobné náklady 0,00000,00000,00008 5930,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 63,0062,0070,00111,00373,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -12,00-3 022-4 892-5 30816 504
Podiel EBIT k aktívam -0,0174-2,93-1,420,00240,2602
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,0174-2,93-1,420,00241,30
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,36900,37930,11890,04670,5897
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,00000,0000-0,93820,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 5,000,00000,00000,00570,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,0000-2,900,1913
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00000,0000-1,070,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00000,0000-1,070,0000
Pohľadávky z obchodného styku 436,00437,002 4373 44011 224
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 575,36549,45436,72387,683,64
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 213,33209,3952,9519,122,34
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,00-1,00-1,02-1,06-1,09
Pridaná hodnota 0,00000,00000,0000-9 15915 243
Primárna platobná neschopnosť 43,8943,787,855,560,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,0174-4,29-1,77-0,69300,2602
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2 890-73,70-37,92-217,938,81
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2 890-73,70-37,92-217,938,81
Služby 0,00000,00000,000035 24571 662
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 691,00704,002 7667 66063 438
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,000014 9781 140
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,0000-1 000,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00000,000043 95594 645
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,0000800,000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00005 6019 914
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,000037 55484 731
Účtovný cash flow 255,00267,00329,00358,0037 408
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,0000-1 000,00
Vlastné imanie -146 717-146 704-143 682-138 790-136 052
Všetky záväzky 147 408147 408146 448146 450148 700
Výsledok hospodárenia 51,00-2 000-3 862128,0016 875
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 51,00-2 000-3 862128,0016 875
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -12,00-3 022-4 892-5 30816 504
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -3 022-4 892-5 3082 570-198 304
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -12,00-2 062-3 93218,0016 505
Zásoby 0,00000,00000,00003 86213 799
Záväzky 147 408147 408146 448146 450148 700
Záväzky z obchodného styku 19 13419 13419 13419 1340,0000
Zisk pred zdanením -12,00-2 062-3 93218,0016 505
Zmena EBIT 0,00580,5244-218,440,0051-0,1702
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,0000277,00
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,0000277,00