ORIFLAME SLOVAKIA s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 634 4923 236 2262 028 7152 138 1433 920 396
Bankové úvery 1 2472 1001 759578,00530,00
Bežná likvidita III. stupeň 1,191,501,691,552,54
Bežné bankové úvery 1 2472 1001 759578,00530,00
Časové rozlíšenie aktív 71 872270 97012 30731 49731 404
Časové rozlíšenie pasív 29 9160,00000,00000,00001 456
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,45-1,17-0,18260,5915-1,13
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,24540,56340,0981-0,31381,64
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 7,002,452,382,140,7929
Celkové tržby 15 330 25315 936 36916 282 66516 721 3300,0000
Celkový dlh 2 278 9592 299 2151 427 6281 456 2511 733 168
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 402 133-1 874 044-777 114-668 561-2 469 576
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 403 3801 876 144778 873669 1392 470 106
Čistý cash flow -472 7641 097 271109 735-403 3532 470 106
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 350 7551 116 126740 480780 6181 878 374
Čistý zisk 215 616827 010491 087571 8921 878 374
Čistý zisk v minulom roku 827 010491 087571 893763 9332 703 869
Cudzie zdroje -325 616-937 010-601 087-681 892-2 185 772
Daň z príjmov 135 122289 116249 393208 7260,0000
Daň z príjmov v minulom roku 289 116249 393208 726244 3940,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 135 122289 116249 393208 7260,0000
Dlhodobé pohľadávky 112 273101 323120 106121 41837 071
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 19,4716,5121,1020,2521,96
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 16,2316,3020,9119,1619,09
Doba obratu aktív 63,0874,5645,7847,1073,48
Doba obratu pohľadávok 22,1518,8523,8122,9322,65
Doba obratu zásob 1,252,066,1913,866,28
Doba splácania záväzkov 75,7476,0641,3047,8534,76
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 46,1244,8725,2328,3228,25
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 61,3260,3522,1927,780,0000
EBIT v minulom roku 1 116 126740 480780 6191 008 3272 703 869
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 350 7551 116 126740 480780 6181 878 374
EBITDA 535 5881 234 564849 307881 6472 619 368
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 535 5881 234 564849 307881 6472 619 368
Finančná páka 8,093,453,383,141,79
Finančné účty 1 403 3801 876 144778 873669 1392 470 106
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,1236-0,2895-0,2963-0,3189-0,5575
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,12360,28950,29630,31890,5575
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 450 0201 154 552766 264804 3792 551 996
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,73120,60180,55120,60110,3845
Krátkodobé pohľadávky 812 983716 770935 216919 2481 171 487
Krátkodobé záväzky 1 926 4491 947 4551 118 1811 285 3111 507 244
Krytie dlhovej služby 17,890,00000,00000,00000,0000
Materiál 0,0000199,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 17,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 13 491 00913 379 53814 072 73114 621 34715 827 946
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 9 283 8929 345 1629 882 8799 804 1389 486 603
Neobežný majetok 202 108218 37414 66524 50347 196
Obežný majetok 2 360 5122 746 8812 001 7432 082 1433 841 796
Obrat aktív 5,794,907,977,754,97
Obrat neobežného majetku 75,4372,551 103676,16412,62
Obrat obežného majetku 6,465,778,087,965,07
Obrat zásob 291,25177,5258,9926,3358,15
Odpisy 99 17838 28425 38223 24021 638
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 49 58919 14212 69111 62021 638
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 49 58919 14212 69111 6200,0000
Osobné náklady 1 196 2561 251 9541 190 4631 046 3910,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 85 56880 01283 04377 26867 372
Ostatné záväzky z obchodného styku 449 312500 830411 958271 2600,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 314 794865 294516 469595 1321 900 012
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,65970,88060,81460,83800,8592
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,51720,86600,81320,91530,7789
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,53270,57970,38390,31300,6301
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,68400,50010,56250,53510,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,462,001,781,870,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,351,941,741,83168,50
Pohľadávky z obchodného styku 678 062707 462926 685869 5151 018 517
Pohotová likvidita II. stupeň 1,171,471,541,262,43
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,6888-0,8539-5,481,69-0,8849
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -27 8100,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,86500,71050,70370,68110,4421
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 7,002,452,382,140,7929
Pridaná hodnota 1 748 9932 503 1992 116 1991 955 5683 645 949
Primárna platobná neschopnosť 2,302,180,64850,85820,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,66220,88260,81700,83870,8594
Rýchla likvidita I. stupeň 0,71690,96230,69550,52041,64
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,261,861,681,650,6617
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,261,861,681,650,6617
Služby 3 804 3983 628 2113 699 1824 283 2785 894 265
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 634 4923 236 2262 028 7152 138 1433 920 396
Spotreba materiálu… 402 719406 165490 670533 931447 078
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 2472 1001 759578,00530,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 15 244 62315 842 75116 175 59016 567 90019 473 895
Tržby z predaja tovaru 14 489 84914 998 18015 446 57715 772 40218 562 038
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 754 774844 571729 013795 498911 857
Účtovný cash flow -472 7641 097 271109 735-403 3532 470 106
Úročený dlh 1 2472 1001 759578,00530,00
Úrokové krytie 20 6330,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 325 616937 010601 087681 8922 185 772
Všetky záväzky 2 278 9592 299 2151 427 6281 456 2511 733 168
Výnosy budúcich období krátkodobé 29 9160,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 436 4101 196 280823 925858 4072 597 730
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 436 4101 196 280823 925858 4072 597 730
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 215 616827 010491 087571 8921 878 374
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 827 010491 087571 893763 9332 703 869
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 350 7371 116 126740 480780 6182 529 719
Zásoby 31 87652 643167 548372 338163 132
Záväzky 2 278 9592 299 2151 427 6281 456 2511 733 168
Záväzky z obchodného styku 1 559 6781 545 069600 954746 2250,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 1 110 3661 044 239188 996474 9650,0000
Zisk pred zdanením 350 7371 116 126740 480780 6182 529 719
Zmena EBIT 0,31431,510,94860,77420,6947