JADA spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 751 618748 677740 106587 063538 528
Bežná likvidita III. stupeň 16,7317,089,057,285,57
Časové rozlíšenie aktív 4 6324 0621 9921 7412 116
Časové rozlíšenie pasív 67,0086,0080,009,000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,35-2,293,111,893,88
Celkové tržby 654 300676 877889 824742 6240,0000
Celkový dlh 37 39434 16064 29457 82957 269
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -541 330-461 332-530 190-342 203-201 040
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 541 330461 332530 190342 203201 040
Čistý cash flow 79 998-68 858187 98796 681201 040
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 39846 560184 40072 911-34 120
Čistý zisk -274,0038 699146 50662 755-34 120
Čistý zisk v minulom roku 38 699146 50662 755-14 790-503,00
Cudzie zdroje -714 157-714 431-675 732-529 225-481 259
Daň z príjmov 2 6727 86137 89410 1560,0000
Daň z príjmov v minulom roku 7 86137 89410 1563 0450,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 6727 86137 89410 1560,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 9,7423,323,217,0210,03
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 2,725,553,056,869,80
Doba obratu aktív 422,02408,18307,09289,92383,25
Doba obratu pohľadávok 9,7423,323,217,0210,03
Doba obratu zásob 320,87139,91800,29472,261 734
Doba splácania záväzkov 1 740678,526 2131 59770,16
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 19,0816,3725,0925,3136,84
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 341,81170,31907,16432,110,0000
EBIT v minulom roku 46 560184 40072 911-11 745-503,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 39846 560184 40072 911-34 120
EBITDA 104 512124 132241 796136 85114 562
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 104 512124 132241 796136 85114 562
Efektívna daňová sadzba 1,110,16880,20550,13930,0000
Finančná páka 1,051,051,101,111,12
Finančné účty 541 330461 332530 190342 203201 040
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9502-0,9543-0,9130-0,9015-0,8937
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,95020,95430,91300,90150,8937
Hrubá marža 0,50290,52440,52710,48360,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 109 704137 030260 435143 62012 658
Krátkodobé pohľadávky 17 34842 7797 72814 22414 095
Krátkodobé záväzky 33 98130 02460 46651 24751 764
Materiál 6 2676 1917 78815 15170 843
Náklady na predaný tovar 321 047314 536410 625379 987269 285
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 7 12916 1513 55211 71014 915
Neobežný majetok 182 041234 313192 408213 744250 434
Obežný majetok 564 945510 302545 706371 578285 978
Obrat aktív 0,86490,89421,191,260,9524
Obrat neobežného majetku 3,572,864,573,462,05
Obrat obežného majetku 1,151,311,611,991,79
Obrat zásob 1,142,610,45610,77290,2105
Odpisy 104 54484 57667 96469 56846 853
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 52 27242 28833 98234 78446 853
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 52 27242 28833 98234 7840,0000
Osobné náklady 265 483262 145252 681247 5200,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 379,00216,00307,00289,001 904
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 59,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 6 6767 5368 82813 8630,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 104 270123 275214 470132 32312 733
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,72020,61620,71640,58290,3733
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,80690,73860,53870,68930,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 46,1521,98132,0530,670,9046
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,241,351,861,450,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,88921,021,461,135,20
Pohľadávky z obchodného styku 4 85310 1847 36113 88713 775
Pohotová likvidita II. stupeň 16,5416,888,926,994,20
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -8,9310,38-3,59-5,47-2,39
Pridaná hodnota 329 016354 945469 040359 108243 602
Primárna platobná neschopnosť 1,380,74001,200,99830,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 15,9015,328,766,683,88
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,35780,27520,26590,42263,93
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,35780,27520,26590,42263,93
Služby 23 85615 06017 22818 19426 092
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 751 618748 677740 106587 063538 528
Spotreba materiálu… 290 062283 325389 845350 083228 278
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 652 819676 038889 138742 624512 887
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 2 7566 5579 4733 5290,0000
Tržby z predaja tovaru 15 09633 5136 90617 76730 347
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 634 967635 968872 759721 328482 540
Účtovný cash flow 79 998-68 858187 98796 681201 040
Vlastné imanie 714 157714 431675 732529 225481 259
Všetky záväzky 37 39434 16064 29457 82957 269
Výsledok hospodárenia 2 72446 113183 30570 812-32 291
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 72446 113183 30570 812-32 291
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -274,0038 699146 50662 755-34 120
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 38 699146 50662 755-14 790-503,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 39846 560184 40072 911-34 103
Zásoby 6 2676 1917 78815 15170 843
Záväzky 37 39434 16064 29457 82957 269
Záväzky z obchodného styku 6 6767 5368 82813 8630,0000
Zisk pred zdanením 2 39846 560184 40072 911-34 103
Zmena EBIT 0,05150,25252,53-6,2167,83