SIGEO spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 642 588671 061350 12144 506117 625
Bežná likvidita III. stupeň 3,221,943,461,094,09
Časové rozlíšenie aktív 3 3541 6080,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0393-0,0828-0,1209-24,38-0,8873
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,09130,08590,29370,61112,76
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,44300,97250,424542,930,3837
Celkové tržby 1 484 934983 626415 24357 588153 631
Celkový dlh 197 271330 856104 33243 49332 616
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -40 339-57 857-29 704-24 696-75 428
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,27180,31290,5895-1,44-0,2981
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 40 33957 85729 70424 69675 428
Čistý cash flow -17 51828 15329 70424 69675 428
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 508 527378 202293 971-82 075-45 797
Čistý zisk 403 635307 822244 777-83 036-45 800
Čistý zisk v minulom roku 307 822244 777-83 036-46 760-64 235
Cudzie zdroje -445 317-340 205-245 789-1 013-85 009
Daň z príjmov 104 89270 38049 194961,003,00
Daň z príjmov v minulom roku 70 38049 194961,00963,00968,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 104 89270 38049 194961,003,00
Dlhodobé pohľadávky 800,00799,000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 141,67214,14281,57138,1486,21
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 123,51190,82281,57138,1473,23
Doba obratu aktív 158,49249,01307,76320,34279,46
Doba obratu pohľadávok 141,87214,43281,57138,1486,21
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 47,30121,6288,92290,8664,87
EBIT v minulom roku 378 202293 971-82 075-45 797-63 267
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 508 527378 202293 971-82 075-45 797
EBITDA 527 470391 944294 786-77 744-38 972
EBITDA marža 0,35520,39850,7099-1,35-0,2537
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 527 470391 944294 786-77 744-38 972
Finančná páka 1,441,971,4243,931,38
Finančné účty 40 33957 85729 70424 69675 428
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6930-0,5070-0,7020-0,0228-0,7227
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,69300,50700,70200,02280,7227
Hrubá marža 0,45520,50930,91050,18610,5596
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 530 388391 717294 588-75 689-39 106
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,29840,48840,28890,90800,2321
Krátkodobé pohľadávky 574 401577 074320 32319 19236 288
Krátkodobé záväzky 191 780327 757101 15440 41027 305
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00007 85961,001 775
Materiál 154,0093,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 803 895482 66337 15539 99367 653
Neobežný majetok 23 54033 6300,0000618,005 909
Obežný majetok 615 694635 823350 12143 888111 716
Obrat aktív 2,301,471,191,141,31
Obrat neobežného majetku 62,8729,250,000082,0626,00
Obrat obežného majetku 2,401,551,191,161,38
Odpisy 20 17813 454618,005 2916 708
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 10 0896 727618,005 2916 708
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 10 0896 7270,00000,00000,0000
Osobné náklady 156 276113 07876 87486 608120 123
Ostatné náklady na finančnú činnosť 282,00227,00198,00145,00134,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 125 12739 9940,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 423 813321 276245 395-77 745-39 092
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,90640,90480,9959-81,97-0,5388
Podiel EBIT k aktívam 0,79140,56360,8396-1,84-0,3893
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,79140,56360,8396-1,84-0,3893
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,131,101,18-20,04-0,5071
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,06280,08620,08480,55490,6413
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,23120,22570,20338,081,40
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 4,334,434,920,12380,7158
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 3,833,964,880,11660,6779
Pohľadávky z obchodného styku 500 777514 245320 32319 19230 821
Pohotová likvidita II. stupeň 3,221,943,461,094,09
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 25,42-12,08-8,27-0,0410-1,13
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,30700,49300,29800,97720,2773
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,44300,97250,424542,930,3837
Pridaná hodnota 675 980500 963378 08310 71885 978
Rentabilita aktív, ROA 0,62810,45870,6991-1,87-0,3894
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,90640,90480,9959-81,97-0,5388
Rýchla likvidita I. stupeň 0,21030,17650,29370,61112,76
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,37400,84410,3539-0,5594-0,8369
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,37400,84410,3539-0,5594-0,8369
Služby 790 440474 54933 37737 31762 310
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 642 588671 061350 12144 506117 625
Spotreba materiálu… 13 4558 1143 7782 6765 343
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 481 475983 626415 23851 811153 631
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 6000,00000,00001 1000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 479 875983 626415 23850 711153 631
Účtovný cash flow -17 51828 15329 70424 69675 428
Vlastné imanie 445 317340 205245 7891 01385 009
Všetky záväzky 197 271330 856104 33243 49332 616
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,90640,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 508 892378 490294 168-81 935-45 680
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 508 892378 490294 168-81 935-45 680
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 403 635307 822244 777-83 036-45 800
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 307 822244 777-83 036-46 760-64 235
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 508 527378 202293 971-82 075-45 797
Zásoby 154,0093,0094,000,00000,0000
Záväzky 197 271330 856104 33243 49332 616
Záväzky z obchodného styku 125 12739 9947 85961,001 775
Zisk pred zdanením 508 527378 202293 971-82 075-45 797
Zmena EBIT 1,341,29-3,581,790,7239
Účtovné závierky