DEMO s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 64 70165 59866 62767 68365 420
Bankové úvery 0,00000,00000,000012,000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 314,08137,5282,3720,7113,43
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,000012,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0475-0,6971-0,8097-0,9616-0,8719
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 14,8295,1866,2019,9112,32
Celkové tržby 11 3059 09121 95228 75637 508
Celkový dlh 406,00477,00894,003 2304 441
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 052-45 399-53 227-61 966-53 168
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 05245 39953 22761 97853 168
Čistý cash flow 3 05245 39953 22761 97853 168
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -826,00-612,001 7604 4824 305
Čistý zisk -826,00-612,001 2803 4763 074
Čistý zisk v minulom roku -612,001 2803 4763 0742 419
Cudzie zdroje -64 295-65 121-65 733-64 453-60 979
Daň z príjmov 0,00000,0000480,001 0061 231
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,001 0061 231960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,001 0061 231
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 990810,98216,1734,9746,71
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 12,918,0337,0034,9746,71
Doba obratu aktív 2 0892 6341 108859,10636,62
Doba obratu pohľadávok 1 990810,98216,1734,9746,71
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 6,6519,1513,3739,5142,00
EBIT v minulom roku -612,001 7604 4824 3053 379
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -826,00-612,001 7604 4824 305
EBITDA -695,00-95,004 4999 24613 903
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -695,00-95,004 4999 24613 903
Finančná páka 1,011,011,011,051,07
Finančné účty 3 05245 39953 22761 97853 168
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9937-0,9927-0,9866-0,9523-0,9321
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99370,99270,98660,95230,9321
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -826,00-214,004 3319 00913 720
Krátkodobé pohľadávky 61 64920 19913 0012 7554 800
Krátkodobé záväzky 206,00477,00804,003 1134 316
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 53,00330,00209,00626,001 237
Náklady na predaný tovar 11 6648 92317 11918 76822 167
Neobežný majetok 0,00000,0000399,002 9507 452
Obežný majetok 64 70165 59866 22864 73357 968
Obrat aktív 0,17470,13860,32950,42490,5733
Obrat neobežného majetku 0,00000,000055,029,755,03
Obrat obežného majetku 0,17470,13860,33150,44420,6470
Odpisy 0,0000398,002 5524 5019 377
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,0000398,002 5524 5019 377
Ostatné náklady na finančnú činnosť 131,00119,00168,00237,00183,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -826,00-214,003 8327 97712 451
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,04720,69210,79890,91570,8127
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,27004,992,422,161,42
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,42211,892,221,64
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,27004,992,422,161,42
Pohľadávky z obchodného styku 400,00200,002 2252 7554 800
Pohotová likvidita II. stupeň 314,08137,5282,3720,7113,43
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -21,07-1,43-1,23-1,04-1,15
Pridaná hodnota -359,00168,004 8339 98815 341
Primárna platobná neschopnosť 0,13251,650,09390,22720,2577
Rýchla likvidita I. stupeň 14,8295,1866,2019,8312,32
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,5842-5,020,19870,34930,3194
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,5842-5,020,19870,34930,3194
Služby 9 3427 32414 37317 17019 796
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 64 70165 59866 62767 68365 420
Spotreba materiálu… 2 3221 5992 7461 5982 371
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,000012,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 11 3059 09121 95228 75637 508
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 11 3059 09121 95228 75637 508
Účtovný cash flow 3 05245 39953 22761 97853 168
Úročený dlh 0,00000,00000,000012,000,0000
Vlastné imanie 64 29565 12165 73364 45360 979
Všetky záväzky 406,00477,00894,003 2304 441
Výsledok hospodárenia -695,00-493,001 9474 7454 526
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -695,00-493,001 9474 7454 526
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -826,00-612,001 2803 4763 074
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -612,001 2803 4763 0742 419
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -826,00-612,001 7604 4824 305
Záväzky 406,00477,00894,003 2304 441
Záväzky z obchodného styku 53,00330,00209,00626,001 237
Zisk pred zdanením -826,00-612,001 7604 4824 305
Zmena EBIT 1,35-0,34770,39271,041,27