OMEGA TOURS, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 13 0168 47044 75826 40124 117
Bežná likvidita III. stupeň 1,873,141,091,271,90
Časové rozlíšenie aktív 4 887684,0021 92411 9743 950
Časové rozlíšenie pasív 5 381493,0037 9926 1805 612
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,35881,50-0,75150,79640,9768
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,29-3,611,06-0,3325-1,82
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,35830,49890,83162,470,5756
Celkové tržby 125 718149 24386 714129 076171 272
Celkový dlh 2 0142 6553 07214 3976 760
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 635-6 652-14 619-11 843-16 481
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 6356 65214 61911 84316 481
Čistý cash flow -2 017-7 9672 776-4 638-11 472
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 595,003 484210,00-5 9229 205
Čistý zisk 415,002 997-750,00-5 9228 245
Čistý zisk v minulom roku 2 997-750,00-5 9228 245-9 503
Cudzie zdroje -5 621-5 322-3 694-5 824-11 745
Daň z príjmov 180,00487,00960,000,0000960,00
Daň z príjmov v minulom roku 487,00960,000,0000960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 180,00487,00960,000,0000960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 10,142,7733,424,904,77
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 8,881,9433,424,664,37
Doba obratu aktív 37,7920,71188,6375,3051,40
Doba obratu pohľadávok 10,142,7733,424,904,77
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 4,555,4011,0639,7913,46
EBIT v minulom roku 3 484210,00-5 9229 205-8 543
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 595,003 484210,00-5 9229 205
EBITDA 781,003 9241 165-4 43310 923
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 781,003 9241 165-4 43310 923
Efektívna daňová sadzba 0,30250,13984,570,00000,1043
Finančná páka 2,321,5912,124,532,05
Finančné účty 4 6356 65214 61911 84316 481
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4319-0,6283-0,0825-0,2206-0,4870
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,43190,62830,08250,22060,4870
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 620,004 0561 374-4 33110 372
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,12040,26070,05860,52840,2618
Krátkodobé pohľadávky 3 4941 1347 9301 7172 237
Krátkodobé záväzky 1 5672 2082 62513 9506 313
Krytie dlhovej služby 0,14517,960,0307-0,71731,95
Náklady na predaný tovar 111 058139 06082 999119 335149 004
Neobežný majetok 0,00000,0000285,00867,001 449
Obežný majetok 8 1297 78622 54913 56018 718
Obrat aktív 9,6617,621,944,857,10
Obrat neobežného majetku 0,00000,0000303,89147,61118,19
Obrat obežného majetku 15,4719,173,849,449,15
Odpisy 0,0000572,001 1641 1641 164
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,0000286,00582,00582,00582,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,0000286,00582,00582,00582,00
Osobné náklady 13 8266 4943 08214 10711 653
Ostatné náklady na finančnú činnosť 699,00145,00250,00732,00551,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 538,00277,00459,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku -1 329350,001 20213 4283 637
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 415,003 569414,00-4 7589 409
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,07380,5631-0,2030-1,020,7020
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,09810,60390,0507-0,94430,7550
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,35610,78540,32660,44860,6834
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,94310,63770,85371,630,5238
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,061,571,170,61291,91
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,061,440,85020,56621,74
Pohľadávky z obchodného styku 3 060795,007 9301 6332 049
Pohotová likvidita II. stupeň 1,873,141,091,271,90
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,790,6680-1,331,261,02
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,15470,31350,06860,54530,2803
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,35830,49890,83162,470,5756
Pridaná hodnota 14 66010 1833 6108 64622 247
Primárna platobná neschopnosť -0,43430,44030,15168,221,78
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,07380,5631-0,2030-1,020,7020
Rýchla likvidita I. stupeň 0,66712,460,35990,58831,38
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,580,67662,64-3,250,6189
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,580,67662,64-3,250,6189
Služby 109 239137 12682 684117 419147 582
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 13 0168 47044 75826 40124 117
Spotreba materiálu… 1 8191 934315,001 9161 422
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 125 718149 24386 609128 398171 251
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,0000417,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 125 718149 24386 609127 981171 251
Účtovný cash flow -2 017-7 9672 776-4 638-11 472
Vlastné imanie 5 6215 3223 6945 82411 745
Všetky záväzky 2 0142 6553 07214 3976 760
Výnosy budúcich období dlhodobé 5 381493,0037 9926 1800,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,00005 612
Výsledok hospodárenia 781,003 3521,0000-5 1809 759
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 781,003 3521,0000-5 1809 759
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 415,002 997-750,00-5 9228 245
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 997-750,00-5 9228 245-9 503
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 595,003 484210,00-5 9229 205
Záväzky 2 0142 6553 07214 3976 760
Záväzky z obchodného styku -1 329350,001 20213 4283 637
Zisk pred zdanením 595,003 484210,00-5 9229 205
Zmena EBIT 0,170816,59-0,0355-0,6433-1,08