FREYTAG - BERNDT spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 717 276712 427702 790705 8731 029 690
Bankové úvery 0,00000,00000,00000,000018 973
Bežná likvidita III. stupeň 0,47740,45570,27810,35541,24
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,000018 973
Časové rozlíšenie aktív 130,00638,00766,00895,001 509
Časové rozlíšenie pasív 1 1511 1181 1181 1181 165
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,23260,25360,25430,24610,5769
Celkové tržby 233 526244 062221 429316 2500,0000
Celkový dlh 135 117143 914142 274139 168376 282
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -41 825-30 627-12 877-25 4702 954
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 41 82530 62712 87725 47016 019
Čistý cash flow 11 19817 750-12 593-4 55916 019
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 16 79711 197-2 950-88 54312 086
Čistý zisk 13 6137 997-6 189-92 978-1 301
Čistý zisk v minulom roku 7 997-6 189-92 9786 323-17 794
Cudzie zdroje -581 008-567 395-559 398-565 587-652 243
Daň z príjmov 960,00960,00960,00961,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00961,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00960,00960,00961,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 30,1545,7739,4431,44653,11
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 28,1344,0936,3627,98650,34
Doba obratu aktív 1 1231 0671 1581 0701 511
Doba obratu pohľadávok 30,1545,7739,4431,44653,11
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00003 441
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 198,90201,52220,86199,25516,18
EBIT v minulom roku 11 197-2 950-88 54314 922-832,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 16 79711 197-2 950-88 54312 086
EBITDA 11 5945 276-6 652-97 41014 728
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 11 5945 276-6 652-97 41014 728
Finančná páka 1,231,261,261,251,58
Finančné účty 41 82530 62712 87725 47016 019
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8100-0,7964-0,7960-0,8013-0,6334
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,81000,79640,79600,80130,6334
Hrubá marža 0,85370,84490,83450,64210,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 11 3445 130-9 404-100 22112 085
Krátkodobé pohľadávky 19 26330 55723 92720 741444 933
Krátkodobé záväzky 127 085134 541133 988131 432351 650
Krytie dlhovej služby 5,212,36-2,92-28,041,10
Nákladové úroky 2 2242 2402 2793 47413 387
Nákladové úroky v minulom roku 2 2402 2793 4747 63916 962
Náklady na predaný tovar 33 85337 47736 65537 71737 303
Neobežný majetok 656 058650 605665 220658 767567 229
Obežný majetok 61 08861 18436 80446 211460 952
Obrat obežného majetku 3,823,986,025,210,5394
Osobné náklady 187 095178 415189 529199 1860,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 250,00896,002 7522 8112 643
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 2812 5332 5252 8260,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 13 6137 997-6 189-92 978-1 301
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,93850,86521,030,98100,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00005,67
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,071,160,97491,020,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,071,160,97491,020,0000
Pohľadávky z obchodného styku 17 97529 43322 06018 460443 041
Pohotová likvidita II. stupeň 0,47740,45570,27810,35541,24
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -51,88-31,9744,42124,06-40,72
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 5,047,92-5,53-1,311,20
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,23260,25360,25430,24610,5769
Pridaná hodnota 199 360206 210184 774203 053211 353
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 11,6527,28-21,39-1,4325,55
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 11,6527,28-21,39-1,4325,55
Služby 30 90733 38531 81133 82232 935
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 717 276712 427702 790705 8731 029 690
Spotreba materiálu… 2 9464 0924 8443 8954 368
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,000018 973
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 233 213244 062221 429240 770248 656
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000375,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 233 213243 687221 429240 770248 656
Účtovný cash flow 11 19817 750-12 593-4 55916 019
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,000018 973
Úrokové krytie 7,555,00-1,29-25,490,9028
Vlastné imanie 581 008567 395559 398565 587652 243
Všetky záväzky 135 117143 914142 274139 168376 282
Výsledok hospodárenia 11 5945 651-6 652-97 41014 728
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 11 5945 651-6 652-97 41014 728
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 13 6137 997-6 189-92 978-1 301
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 7 997-6 189-92 9786 323-17 794
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 14 5738 957-5 229-92 017-1 301
Záväzky 135 117143 914142 274139 168376 282
Záväzky z obchodného styku 2 2812 5332 5252 8260,0000
Zisk pred zdanením 14 5738 957-5 229-92 017-1 301
Zmena EBIT 1,50-3,800,0333-5,93-14,53