Deloitte Audit s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 4 933 5386 462 1537 690 8286 982 2276 167 682
Bankové úvery 0,00000,00000,00000,0000269 854
Bežná likvidita III. stupeň 1,271,101,192,271,21
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,0000269 854
Časové rozlíšenie aktív 605 463548 682372 971529 426582 455
Časové rozlíšenie pasív 209 707200 885206 820285 513177 196
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,6965-0,85140,0460-0,1203-0,0736
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,6611,074,171,093,20
Celkové tržby 14 030 34413 803 55815 121 87114 889 3980,0000
Celkový dlh 3 709 6035 742 4156 035 4153 499 6674 565 286
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -58 752-765 167-323 401-389 988165 001
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 58 752765 167323 401389 988104 853
Čistý cash flow -706 415441 766-66 587384 669104 853
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 395 529500 9941 453 882874 278522 428
Čistý zisk 240 618409 2641 251 545621 863512 511
Čistý zisk v minulom roku 409 2641 251 545621 8631 876 537791 595
Cudzie zdroje -1 014 228-518 853-1 448 593-3 197 047-1 425 200
Daň z príjmov 151 43090 540195 100242 9200,0000
Daň z príjmov v minulom roku 90 540195 100242 920635 5670,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 151 43090 540195 100242 9200,0000
Dlhodobé pohľadávky 149 004109 64435 926146 0020,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 76,34110,40150,15116,12123,22
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 76,08110,16131,4081,72108,98
Doba obratu aktív 130,38174,13185,65160,92173,93
Doba obratu pohľadávok 80,28113,35151,01119,48123,22
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000258,39
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 82,10141,00142,1957,18112,77
EBIT v minulom roku 500 9941 453 882874 2782 524 403820 545
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 395 529500 9941 453 882874 278522 428
EBITDA 776 747453 7571 079 6601 430 419721 690
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 776 747453 7571 079 6601 430 419721 690
Finančná páka 4,8612,455,312,184,33
Finančné účty 58 752765 167323 401389 988104 853
Hrubá marža 0,58930,54210,58990,59770,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 865 116487 7701 075 4501 447 323715 947
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,62970,80970,76590,35530,6484
Krátkodobé pohľadávky 2 888 6964 096 9076 220 1635 038 4654 369 399
Krátkodobé záväzky 3 106 8055 232 4605 890 6472 481 1053 999 036
Krytie dlhovej služby 223,14381,31149,19150,6572,77
Nákladové úroky 3 4811 1907 2379 4959 917
Nákladové úroky v minulom roku 1 1907 2379 49512 29928 950
Náklady na predaný tovar 5 542 7846 062 1576 200 5726 937 3315 998 521
Neobežný majetok 581 993402 874421 765548 639784 528
Obežný majetok 3 746 0825 510 5976 896 0925 904 1624 800 699
Obrat aktív 2,802,101,972,272,10
Obrat neobežného majetku 23,7333,6235,8528,8716,50
Obrat obežného majetku 3,692,462,192,682,70
Odpisy 390 200354 864615 936614 996346 419
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 195 100177 432307 968307 498346 419
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 195 100177 432307 968307 4980,0000
Osobné náklady 7 606 1807 104 5197 995 5277 717 0950,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 10 81910 34911 66811 5785 745
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,000010,002,002,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 108 221313 643159 642202 3280,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 630 818764 1281 867 4811 236 859858 930
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,23720,78880,86400,19450,3024
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,24460,48700,91250,20740,2623
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,91990,94940,89630,86710,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,23
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,091,051,121,150,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,031,001,041,0720,05
Pohľadávky z obchodného styku 2 879 0044 088 2305 443 6663 545 9383 864 524
Pohotová likvidita II. stupeň 1,070,99581,132,151,14
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,44-1,1721,75-8,31-13,59
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -202,93371,23-9,2040,5110,57
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,75190,88860,78480,50120,7402
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,6611,074,171,093,20
Pridaná hodnota 8 268 6537 483 1738 920 2758 900 0646 944 917
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,23720,78880,86400,19450,3596
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,7812,665,592,456,33
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,7812,665,592,456,33
Služby 5 309 4875 891 5185 826 7125 618 2795 333 144
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 933 5386 462 1537 690 8286 982 2276 167 682
Spotreba materiálu… 344 048392 916360 755330 586315 880
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,0000269 854
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 13 861 03113 567 51115 124 57115 858 20712 943 438
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00006 5720,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 49 59422 1813 72414 2400,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 13 811 43713 545 33015 120 84715 837 39512 943 438
Účtovný cash flow -706 415441 766-66 587384 669104 853
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,0000269 854
Úrokové krytie 113,63421,00200,9092,0852,68
Vlastné imanie 1 014 228518 8531 448 5933 197 0471 425 200
Všetky záväzky 3 709 6035 742 4156 035 4153 499 6674 565 286
Výsledok hospodárenia 409 857121 063467 448829 663372 015
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 409 857121 063467 448829 663372 015
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 240 618409 2641 251 545621 863512 511
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 409 2641 251 545621 8631 876 537791 595
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 392 048499 8041 446 645864 783363 786
Zásoby 649 630538 879316 602329 707326 447
Záväzky 3 709 6035 742 4156 035 4153 499 6674 565 286
Záväzky z obchodného styku 382 2261 911 736700 249464 4710,0000
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 12 8471 51817 6773 1900,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 261 1581 596 575522 930258 9530,0000
Zisk pred zdanením 392 048499 8041 446 645864 783363 786
Zmena EBIT 0,78950,34461,660,34630,6367
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 110 751222 277-13 105-988 466-349 497
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 110 751222 277-13 105-988 466-349 497
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 26 28411,000,00000,00003 256
Účtovné závierky