TRANSPETROL, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 367 754 937366 360 932356 014 996345 464 583352 709 391
Aktivácia 76 74259 70363 66158 21731 586
Bežná likvidita III. stupeň 1,871,972,662,921,60
Časové rozlíšenie aktív 8 148 6311 767 7121 626 7801 803 6681 659 988
Časové rozlíšenie pasív 2 473 8112 976 0273 596 0964 055 6464 459 834
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,00-0,30391,240,1218-0,1378
Celkové tržby 63 338 59857 649 91357 748 25954 775 99655 742 308
Celkový dlh 39 674 76641 340 81834 178 36026 563 07930 736 982
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -16 368 531-31 953 518-37 569 728-20 984 340-20 052 735
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 16 368 53131 953 51837 569 72820 984 34020 052 735
Čistý cash flow -15 584 987-5 616 21016 585 388931 605-1 725 457
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 6 971 0816 140 5156 196 6956 357 4229 555 552
Čistý zisk 4 777 4204 051 3223 611 8114 607 6507 130 143
Čistý zisk v minulom roku 4 051 3223 611 8114 607 6507 130 1436 958 145
Cudzie zdroje -325 606 360-322 044 087-318 240 540-314 845 858-317 512 575
Daň z príjmov 2 193 6612 089 1932 584 8841 749 7722 425 408
Daň z príjmov v minulom roku 2 089 1932 584 8841 749 7722 425 4082 464 147
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 193 6612 089 1932 584 8841 749 7722 425 408
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 47,9747,7532,0869,5526,99
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 43,1341,6025,2830,9112,99
Doba obratu aktív 2 1612 3712 3232 3902 398
Doba obratu pohľadávok 47,9747,7532,0869,5526,99
Doba obratu zásob 22 45021 29332 07537 30143 026
Doba splácania záväzkov 357 432365 675368 814220 004382 901
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 91,47119,5987,5852,9085,15
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 335 854344 920328 526180 992342 742
EBIT v minulom roku 6 140 5156 196 6956 357 4229 555 5529 422 292
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 6 971 0816 140 5156 196 6956 357 4229 555 552
EBITDA 46 317 36743 880 60245 697 51144 561 34642 436 655
EBITDA marža 0,73130,76120,79130,81350,7613
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 46 317 36743 880 60245 697 51144 561 34642 436 655
Finančná páka 1,131,141,121,101,11
Finančné účty 16 368 53131 953 51837 569 72820 984 34020 052 735
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8854-0,8790-0,8939-0,9114-0,9002
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,88540,87900,89390,91140,9002
Hrubá marža 0,65020,67790,68840,66750,6668
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 46 415 56944 020 93946 723 21646 092 00344 176 459
Krátkodobé pohľadávky 8 164 8497 378 5634 916 48310 052 9073 969 180
Krátkodobé záväzky 15 569 35318 481 09913 421 7837 647 10612 523 472
Krytie dlhovej služby 18,7214,7412,7110,999,52
Materiál 975 0031 070 0841 162 5031 293 2341 400 541
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,00001,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00001,00000,0000
Náklady na predaný tovar 20 936 92417 321 24416 071 91716 111 56016 435 442
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 15 89918 44713 28312 68711 938
Neobežný majetok 334 095 015324 184 977310 734 752311 327 138325 620 234
Obežný majetok 25 511 29140 408 24343 653 46432 333 77725 429 169
Obrat obežného majetku 2,441,401,281,632,11
Odpisy 37 406 46435 218 85834 424 55835 613 08732 924 577
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 18 517 32117 414 34016 984 71817 547 89417 098 254
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 18 889 14317 804 51817 439 84018 065 19315 826 323
Osobné náklady 12 388 86911 383 34210 330 7158 241 6209 516 113
Ostatné náklady na finančnú činnosť 7 2927 0155 4815 6795 202
Ostatné záväzky z obchodného styku 14 596 16217 396 28811 922 5454 899 52410 891 998
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 42 183 88439 270 18038 036 36940 220 73740 054 720
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 2 5902 1192 9932 8823 113
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,323,433,854,443,91
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,82710,83860,88830,83380,8758
Pohľadávky z obchodného styku 7 340 8496 427 7623 874 8024 468 1851 910 278
Pohotová likvidita II. stupeň 1,811,922,592,811,51
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 20,8957,34-19,19-337,96184,02
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,0000-1 725 457
Pridaná hodnota 41 185 84139 082 69439 754 86836 565 41937 167 716
Primárna platobná neschopnosť 1,992,713,091,415,87
Rýchla likvidita I. stupeň 0,90721,492,211,791,18
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,85660,94210,74790,59610,7243
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,85660,94210,74790,59610,7243
Služby 13 801 68111 296 91310 465 01610 940 82610 896 274
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 367 754 937366 360 932356 014 996345 464 583352 709 391
Spotreba materiálu… 7 196 0866 065 5875 657 2795 216 2645 558 816
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 76 7420,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 62 180 29756 477 61456 455 09153 527 21654 556 669
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 52 74773 676515 593768 168872 503
Tržby z predaja tovaru 20 98729 91123 59420 70920 906
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 62 106 56356 374 02755 915 90452 738 33953 663 260
Účtovný cash flow -15 584 987-5 616 21016 585 388931 605-1 725 457
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,00009 555 552
Vlastné imanie 325 606 360322 044 087318 240 540314 845 858317 512 575
Všetky záväzky 39 674 76641 340 81834 178 36026 563 07930 736 982
Výnosy budúcich období dlhodobé 2 220 8022 434 5693 000 8243 473 7913 853 093
Výnosy budúcich období krátkodobé 253 009541 458595 272581 855606 741
Výsledok hospodárenia 8 956 7318 715 67011 662 3449 507 5199 878 624
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8 956 7318 715 67011 662 3449 507 5199 878 624
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 777 4204 051 3223 611 8114 607 6507 130 143
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 051 3223 611 8114 607 6507 130 1436 958 145
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 6 971 0816 140 5156 196 6956 357 4229 555 551
Zásoby 977 9111 076 1621 167 2531 296 5301 407 254
Záväzky 39 674 76641 340 81834 178 36026 563 07930 736 982
Záväzky z obchodného styku 14 629 43417 432 17711 955 6386 291 07211 209 997
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 11 67214 28911 49321 5991 770
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 21 60021 60021 6001 369 949316 229
Zisk pred zdanením 6 971 0816 140 5156 196 6956 357 4229 555 551
Zmena EBIT 1,140,99090,97470,66531,01
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 6 91919 750126 202208 908505 957
Účtovné závierky