IS s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 102 235114 105111 573127 262127 034
Bežná likvidita III. stupeň 3,253,403,123,152,76
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,4072-0,4867-0,4915-0,5192-0,5637
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,061,371,291,451,25
Celkové tržby 96 370128 143116 442142 260141 709
Celkový dlh 28 35429 85130 70233 58739 587
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -30 083-41 005-39 750-48 636-49 290
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 30 08341 00539 75048 63649 290
Čistý cash flow 30 08341 00539 75048 63649 290
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -10 2053 551-11 6458 65019 805
Čistý zisk -10 3733 383-12 8046 22715 719
Čistý zisk v minulom roku 3 383-12 8046 22715 719-2 354
Cudzie zdroje -73 881-84 254-80 871-93 675-87 447
Daň z príjmov 0,00000,0000960,002 2003 558
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,002 2003 558961,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,002 2003 558
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 23,7710,6121,4516,7023,89
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 23,4710,3020,8612,7023,24
Doba obratu aktív 388,20329,89349,74326,55327,20
Doba obratu pohľadávok 23,7710,6121,4516,7023,89
Doba obratu zásob 1 115994,44516,20509,27499,74
Doba splácania záväzkov 565,65523,78322,45338,22388,84
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 107,6686,3096,2486,18101,96
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1,30-0,42111,881,793,38
EBIT v minulom roku 3 551-11 6458 65019 805-1 277
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -10 2053 551-11 6458 65019 805
EBITDA -6 2617 527-5 02914 20224 546
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -6 2617 527-5 02914 20224 546
Finančná páka 1,381,351,381,361,45
Finančné účty 30 08341 00539 75048 63649 290
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7227-0,7384-0,7248-0,7361-0,6884
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,72270,73840,72480,73610,6884
Hrubá marža 0,46700,49910,44570,47500,5375
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -7 1186 651-5 91213 35423 829
Krátkodobé pohľadávky 6 2613 6716 8446 5099 274
Krátkodobé záväzky 28 35429 85130 70233 58739 587
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 65,00-24,00179,00178,00344,00
Krytie dlhovej služby -37,2744,80-25,2763,6946,49
Nákladové úroky 168,00168,00199,00223,00528,00
Nákladové úroky v minulom roku 168,00199,00223,00528,00116,00
Náklady na predaný tovar 51 11862 28764 54174 68165 541
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 18 29620 80234 75336 24637 160
Neobežný majetok 9 98812 75415 83021 54417 592
Obežný majetok 92 247101 35195 743105 718109 442
Obrat aktív 0,94021,111,041,121,12
Obrat neobežného majetku 9,629,907,366,608,06
Obrat obežného majetku 1,041,251,221,351,29
Obrat zásob 0,32730,36700,70710,71670,7304
Odpisy 3 0753 0755 7144 6994 037
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 0753 0755 7144 6994 037
Osobné náklady 51 04757 91056 42652 85550 874
Ostatné náklady na finančnú činnosť 857,00876,00883,00848,00717,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -7 2986 458-7 09010 92619 756
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,130,90541,090,78230,6679
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 2,463,071,491,862,05
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,88171,100,91981,281,50
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,83161,050,83521,171,39
Pohľadávky z obchodného styku 6 1803 5636 6554 9509 023
Pohotová likvidita II. stupeň 1,281,501,521,641,48
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,46-2,05-2,03-1,93-1,77
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 179,07244,08199,75218,1093,35
Pridaná hodnota 45 00763 96151 90067 56776 167
Rýchla likvidita I. stupeň 1,061,371,291,451,25
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -4,533,97-6,102,361,61
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -4,533,97-6,102,361,61
Služby 17 60719 25516 08720 0229 049
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 102 235114 105111 573127 262127 034
Spotreba materiálu… 15 21522 23013 70118 41319 332
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 96 125126 248116 441142 248141 708
Tržby z predaja tovaru 29 23239 76452 05051 95152 769
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 66 89386 48464 39190 29788 939
Účtovný cash flow 30 08341 00539 75048 63649 290
Úrokové krytie -60,7421,14-58,5238,7937,51
Vlastné imanie 73 88184 25480 87193 67587 447
Všetky záväzky 28 35429 85130 70233 58739 587
Výsledok hospodárenia -9 3364 452-10 7439 50320 509
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -9 3364 452-10 7439 50320 509
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -10 3733 383-12 8046 22715 719
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 383-12 8046 22715 719-2 354
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -10 3733 383-11 8448 42719 277
Zásoby 55 90356 67549 14950 57350 878
Záväzky 28 35429 85130 70233 58739 587
Záväzky z obchodného styku 65,00-24,00179,00178,00344,00
Zisk pred zdanením -10 3733 383-11 8448 42719 277
Zmena EBIT -2,87-0,3049-1,350,4368-15,51
Účtovné závierky