VYDAVATEĽSTVO SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 192 274175 028130 848123 938102 266
Bankové úvery 0,00000,00004 8286 52010 000
Bežná likvidita III. stupeň 1,932,002,612,632,31
Bežné bankové úvery 0,00000,00004 8286 52010 000
Časové rozlíšenie aktív 140,00424,00237,00237,00301,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,000027 59517 1500,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,13280,44550,88780,23250,1672
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,071,000,25830,36240,4402
Celkové tržby 163 942108 531112 714129 6330,0000
Celkový dlh 99 46287 59021 19628 40431 256
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -47 284-60 492-16 642-418,0016 445
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 47 28460 49221 4706 9383 555
Čistý cash flow -13 20839 02214 5325 0873 555
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 6 8386 9445 3585 7482 226
Čistý zisk 5 3745 3803 6733 7932 226
Čistý zisk v minulom roku 5 3803 6733 7933 5811 582
Cudzie zdroje -92 812-87 438-82 057-78 384-71 010
Daň z príjmov 1 4641 5641 0361 1100,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 5641 0361 1101 0110,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 4641 5641 0361 1100,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 115,02120,61101,83151,13126,08
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 115,02116,6486,16134,46107,35
Doba obratu aktív 736,031 221992,741 0621 156
Doba obratu pohľadávok 115,02120,61101,83151,13126,08
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000096,02
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 380,74610,98124,18187,46240,23
EBIT v minulom roku 6 9445 3585 7485 6691 582
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 6 8386 9445 3585 7482 226
EBITDA 7 2057 4726 0166 5283 502
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 7 2057 4726 0166 5283 502
Finančná páka 2,072,001,591,581,44
Finančné účty 47 28460 49221 4706 9383 555
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4827-0,4996-0,6271-0,6324-0,6944
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,48270,49960,62710,63240,6944
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 6 8386 9445 3565 7452 916
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,51730,50040,12510,17660,2079
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00000,000010 000
Krátkodobé pohľadávky 30 04717 29113 42217 64311 156
Krátkodobé záväzky 99 46287 59016 36821 88421 256
Nákladové úroky 0,00000,0000649,00845,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,0000649,00845,001 0770,0000
Náklady na predaný tovar 138 40294 816103 48597 98575 922
Neobežný majetok 0,00000,00003 7004 0007 000
Obežný majetok 192 134174 604126 911119 70194 965
Obrat neobežného majetku 0,00000,000013,0010,654,61
Osobné náklady 0,00001 2786 17718 5660,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 477,00528,00660,00783,00586,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 110,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 9 95325 31013 78215 0440,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 3745 3803 6733 7932 226
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,5399
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,0000-33,25-8,96-2,980,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,0000-33,25-8,96-2,980,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,13850,74570,30210,11940,1101
Pohľadávky z obchodného styku 30 04716 72111 35715 6979 499
Pohotová likvidita II. stupeň 0,77890,89290,72000,54480,3639
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 7,03-2,24-5,65-15,41-19,97
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,000022,396,020,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,51730,50040,16200,22920,3056
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,071,000,25830,36240,4402
Pridaná hodnota -43 053-42 490-55 376-55 37443 626
Primárna platobná neschopnosť 0,33121,511,210,95840,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,47540,69060,44000,15230,0862
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 13,8011,723,524,358,93
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 13,8011,723,524,358,93
Služby 154 19997 89798 989102 06178 988
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 192 274175 028130 848123 938102 266
Spotreba materiálu… 2 1851 7211 3961 1851 810
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00004 8286 52020 000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 95 34952 32648 10942 61132 296
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,0000346,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 95 34952 32648 10942 61131 950
Účtovný cash flow -13 20839 02214 5325 0873 555
Úročený dlh 0,00000,00004 8286 52020 000
Úrokové krytie 0,00000,00008,266,800,0000
Vlastné imanie 92 81287 43882 05778 38471 010
Všetky záväzky 99 46287 59021 19628 40431 256
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,000027 59517 1500,0000
Výsledok hospodárenia 7 2057 4726 0166 5283 502
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7 2057 4726 0166 5283 502
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 3745 3803 6733 7932 226
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 5 3803 6733 7933 5811 582
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 6 8386 9444 7094 9032 918
Zásoby 114 80396 82192 01995 12080 254
Záväzky 99 46287 59021 19628 40431 256
Záväzky z obchodného styku 9 95325 31013 78215 0440,0000
Zisk pred zdanením 6 8386 9444 7094 9032 918
Zmena EBIT 0,98471,300,93221,011,41
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 17 9824 802-3 1005 2614 876
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 17 9824 802-3 1005 2614 876
Účtovné závierky