INSPEKTA SLOVAKIA, a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 595 2291 987 8781 576 8581 940 0451 627 411
Bankové úvery 296 448371 495153 214178 285144 763
Bežná likvidita III. stupeň 1,281,091,040,79790,9682
Bežné bankové úvery 296 448371 495153 214178 285144 763
Časové rozlíšenie aktív 20 03224 20321 60220 73413 415
Časové rozlíšenie pasív 0,0000500,000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,101,511,475,861,85
Celkové tržby 5 393 4385 449 9955 049 1875 162 7120,0000
Celkový dlh 836 3551 194 372939 5471 657 4361 057 316
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 243 799395 290217 277139 750265 456
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 52 64951 20575 937111 53589 307
Čistý cash flow 1 444-24 732-35 598-3 93589 307
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 71 304182 038393 64532 63014 718
Čistý zisk 39 754158 886356 1916 4896 975
Čistý zisk v minulom roku 158 886356 1916 48911 43415 853
Cudzie zdroje -758 874-793 006-637 311-282 609-570 095
Daň z príjmov 13 4024 69717 72915 9640,0000
Daň z príjmov v minulom roku 4 69717 72915 96415 2040,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 13 4024 69717 72915 9640,0000
Dlhodobé pohľadávky 20 00080 8670,00001 3081 450
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 65,6179,2458,9783,6369,67
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 56,7369,7849,8073,4861,89
Doba obratu aktív 116,15141,17122,92151,28143,15
Doba obratu pohľadávok 67,0784,9958,9783,7469,80
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000063,68
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 33,8145,9041,5998,2551,57
EBIT v minulom roku 182 038393 64532 63045 86623 511
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 71 304182 038393 64532 63014 718
EBITDA 51 966167 385112 074118 955115 959
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 51 966167 385112 074118 955115 959
Efektívna daňová sadzba 0,25210,02870,04740,71100,0000
Finančná páka 2,102,512,476,862,85
Finančné účty 52 64951 20575 937111 53589 307
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 413 079168 309117 147196 699105 610
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,29110,32510,33840,64950,3602
Krátkodobé finančné výpomoci 0,000075 000140 00073 000210 000
Krátkodobé pohľadávky 901 1241 115 846756 4451 072 555792 061
Krátkodobé záväzky 464 406646 350533 5451 260 026586 253
Krytie dlhovej služby 2,868,835,6811,6914,98
Materiál 370,005 3656 564991,0016 325
Nákladové úroky 18 14818 45519 72510 1777 743
Nákladové úroky v minulom roku 18 45519 72510 17719 2287 658
Náklady na predaný tovar 3 946 4364 064 0283 842 0983 882 7723 360 518
Neobežný majetok 601 054710 392716 310732 922714 853
Obežný majetok 974 1431 253 283838 9461 186 389899 143
Obrat aktív 3,142,592,972,412,55
Obrat neobežného majetku 8,347,236,546,395,80
Obrat obežného majetku 5,154,105,583,954,61
Odpisy 106 790145 074125 37486 45224 170
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 53 39572 53762 68743 22624 170
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 53 39572 53762 68743 2260,0000
Osobné náklady 1 194 3581 145 0521 012 0321 024 6080,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 11 28711 59411 12710 11010 349
Ostatné záväzky z obchodného styku 214 708356 193181 219608 2250,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 146 544303 960481 56592 94131 145
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,121,061,201,280,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,89310,93930,83020,77900,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,81980,83370,73870,718332,64
Pohľadávky z obchodného styku 779 102982 558638 779942 328703 557
Pohotová likvidita II. stupeň 1,281,091,030,79720,9509
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -525,5432,0617,9071,82-6,38
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0796-1,34-1,80-0,386711,53
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,52430,60080,59580,85430,6497
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,101,511,475,861,85
Pridaná hodnota 1 066 6631 075 541840 178798 121788 999
Primárna platobná neschopnosť 0,29640,42160,36310,86210,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,05240,20040,55890,02300,0122
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 16,097,148,3813,939,12
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 16,097,148,3813,939,12
Služby 3 691 4113 899 8333 643 1503 688 4963 152 407
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 595 2291 987 8781 576 8581 940 0451 627 411
Spotreba materiálu… 255 025164 195198 948194 276208 111
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 296 448446 495293 214251 285354 763
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 199 2995 145 8284 690 3764 724 8204 149 517
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 186 2006 2598 10043 9270,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 013 0995 139 5694 682 2764 680 8934 149 517
Účtovný cash flow 1 444-24 732-35 598-3 93589 307
Úročený dlh 296 448446 495293 214251 285354 763
Úrokové krytie 3,939,8619,963,211,90
Vlastné imanie 758 874793 006637 311282 609570 095
Všetky záväzky 836 3551 194 372939 5471 657 4361 057 316
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,0000500,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 62 75928 570-5 20043 36929 829
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 62 75928 570-5 20043 36929 829
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 39 754158 886356 1916 4896 975
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 158 886356 1916 48911 43415 853
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 53 156163 583373 92022 45324 376
Zásoby 370,005 3656 564991,0016 325
Záväzky 836 3551 194 372939 5471 657 4361 057 316
Záväzky z obchodného styku 230 903414 206231 912812 3390,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 16 19558 01350 693204 1140,0000
Zisk pred zdanením 53 156163 583373 92022 45324 376
Zmena EBIT 0,39170,462412,060,71140,6260
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 68 6170,00000,000033 06161 960