PAXTRAVEL, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 73 23884 52075 60981 871132 685
Bežná likvidita III. stupeň 3,074,292,2617,505,81
Časové rozlíšenie aktív 662,005 75454,001 4701 603
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,35250,07330,08290,6945-0,3511
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9443-0,2837-0,1403-13,521,85
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,44560,29870,61820,08750,2444
Celkové tržby 419 218408 718544 067483 244807 394
Celkový dlh 22 57719 43928 8866 58526 062
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -35 593-53 453-58 222-62 095-114 380
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 35 59353 45358 22262 095114 380
Čistý cash flow -17 860-4 769-3 873-52 28537 436
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -14 41519 3184 767-30 37561 857
Čistý zisk -14 42118 3581 887-31 33752 052
Čistý zisk v minulom roku 18 3581 887-31 33752 052-33 893
Cudzie zdroje -50 661-65 081-46 723-75 286-106 623
Daň z príjmov 0,0000960,002 880962,009 709
Daň z príjmov v minulom roku 960,002 880962,009 7091 441
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,002 880962,009 709
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 19,1911,652,793,140,6741
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 19,1911,652,743,140,6741
Doba obratu aktív 64,4975,7350,8562,5460,40
Doba obratu pohľadávok 19,1911,652,793,140,6741
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 16,6615,0618,572,959,20
EBIT v minulom roku 19 3184 767-30 37561 857-32 452
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -14 41519 3184 767-30 37561 857
EBITDA 6 40821 3116 973-27 85471 415
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 40821 3116 973-27 85471 415
Efektívna daňová sadzba 0,00000,04970,6042-0,03170,1572
Finančná páka 1,451,301,621,091,24
Finančné účty 35 59353 45358 22262 095114 380
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6917-0,7700-0,6180-0,9196-0,8036
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,69170,77000,61800,91960,8036
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 87120 9476 524-28 34370 460
Krátkodobé pohľadávky 21 78913 0004 1504 1051 481
Krátkodobé záväzky 18 91416 81227 6153 86720 207
Krytie dlhovej služby 1 0680,00000,00000,0000743,91
Nákladové úroky 6,000,00000,00000,000096,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,000096,000,0000
Náklady na predaný tovar 392 088364 736506 925453 982676 147
Neobežný majetok 15 19412 31313 18314 20115 221
Obežný majetok 57 38266 45362 37266 200115 861
Obrat aktív 5,664,827,185,846,04
Obrat neobežného majetku 27,2833,0841,1733,6552,68
Obrat obežného majetku 7,226,138,707,226,92
Odpisy 7 9981 7382 0382 0388 612
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 999869,001 0191 0194 306
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 999869,001 0191 0194 306
Osobné náklady 18 84618 16423 92752 69471 257
Ostatné náklady na finančnú činnosť 537,00364,00449,00489,00955,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 16 97514 4506 56610 1545 602
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -6 42320 0963 925-29 29960 664
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,26540,28530,0993-0,38940,5499
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,48600,63240,77000,75840,8620
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,84080,42610,66792,210,5669
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,192,351,500,45291,76
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,83502,141,380,43601,57
Pohľadávky z obchodného styku 21 78913 0004 0804 1051 481
Pohotová likvidita II. stupeň 3,074,292,2617,505,81
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,8413,6512,061,44-2,85
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -2 9770,00000,00000,0000389,96
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,44560,29870,61820,08750,2444
Pridaná hodnota 22 41442 63135 82523 864125 705
Primárna platobná neschopnosť 0,77911,111,612,473,78
Rýchla likvidita I. stupeň 1,883,182,1116,065,66
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,520,91224,14-0,23640,3649
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,520,91224,14-0,23640,3649
Služby 385 843360 085502 621448 928670 282
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 73 23884 52075 60981 871132 685
Spotreba materiálu… 6 2454 6514 3045 0545 865
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 414 502407 367542 750477 846801 852
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 414 502407 367542 750477 846801 852
Účtovný cash flow -17 860-4 769-3 873-52 28537 436
Úrokové krytie -2 4030,00000,00000,0000644,34
Vlastné imanie 50 66165 08146 72375 286106 623
Všetky záväzky 22 57719 43928 8866 58526 062
Výsledok hospodárenia -13 90319 5734 935-29 89262 803
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -13 90319 5734 935-29 89262 803
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -14 42118 3581 887-31 33752 052
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 18 3581 887-31 33752 052-33 893
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -14 42119 3184 767-30 37561 761
Záväzky 22 57719 43928 8866 58526 062
Záväzky z obchodného styku 16 97514 4506 56610 1545 602
Zisk pred zdanením -14 42119 3184 767-30 37561 761
Zmena EBIT -0,74624,05-0,1569-0,4911-1,91
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 12 3130,00000,00000,00000,0000