HUMBOLDT inštitút diaľkového štúdia, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 188 483117 43613 54820 77125 470
Bežná likvidita III. stupeň 2,821,892,441,682,90
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,0000448,00374,00494,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,4317-0,54340,5189-0,61940,0481
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,691,00-0,57480,3691-0,0853
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,32110,73801,201,820,6698
Celkové tržby 378 074178 50696 168106 690138 231
Celkový dlh 45 81549 8657 38713 40310 217
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -61 585-36 715-4 369-7 566-3 002
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 61 58536 7154 3697 5663 002
Čistý cash flow 61 58536 715-3 1974 564-734,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 177 74378 9551 6212 82812 587
Čistý zisk 137 16862 071661,001 8689 754
Čistý zisk v minulom roku 62 071661,001 8689 7548 673
Cudzie zdroje -142 668-67 571-6 161-7 368-15 253
Daň z príjmov 39 83216 785960,00960,002 833
Daň z príjmov v minulom roku 16 785960,00960,002 8331 902
Daň z príjmov z bežnej činnosti 39 83216 785960,00960,002 833
Dlhodobé pohľadávky 67 70624 0210,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 40,0965,8633,2944,6757,09
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 39,0865,4033,0226,3132,23
Doba obratu aktív 183,58242,1851,6672,3167,89
Doba obratu pohľadávok 106,04115,4033,2944,6757,09
Doba obratu zásob 0,00005 5660,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,0000556 5490,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 35,4875,4721,2143,0522,93
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,0000189 0550,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 78 9551 6212 82812 58710 584
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 177 74378 9551 6212 82812 587
EBITDA 181 48480 2001 7582 38123 286
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 181 48480 2001 7582 38123 286
Efektívna daňová sadzba 0,22500,21290,59220,33950,2251
Finančná páka 1,321,742,202,821,67
Finančné účty 61 58536 7154 3697 5663 002
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7569-0,5754-0,4548-0,3547-0,5989
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,75690,57540,45480,35470,5989
Hrubá marža 0,50800,44880,18700,12840,2172
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 187 85980 0241 5965 30325 141
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,19330,31160,41050,59530,3378
Krátkodobé pohľadávky 41 15931 9368 73112 83121 416
Krátkodobé záväzky 36 42936 5955 56212 3668 604
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 7 34012 4310,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 244,26810,100,00000,00000,0000
Nákladové úroky 743,0099,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 99,000,00000,00000,00009,00
Náklady na predaný tovar 182 68296 87977 74091 148106 913
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,000024,000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 18 03324 3980,00000,0000558,00
Obežný majetok 170 45093 03813 10020 39724 418
Obrat aktív 1,991,517,075,055,38
Obrat neobežného majetku 20,787,250,00000,0000245,40
Obrat obežného majetku 2,201,907,315,145,61
Odpisy 6 3651 0610,00001 11611 642
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 3651 0610,0000558,005 821
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,0000558,005 821
Osobné náklady 8 59349,0015 99511 35211 794
Ostatné náklady na finančnú činnosť 293,00176,00162,00132,00161,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00003 09710 4652 299
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 143 53363 132661,002 98421 396
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,96140,91860,10730,25350,6395
Podiel EBIT k aktívam 0,94300,67230,11960,13620,4942
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,94300,67230,11960,13620,4942
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,170,97670,20300,33650,7463
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,04470,00060,88960,82860,3929
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00003 3380,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 22,351 6351,121,212,55
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 12,8472,181,121,101,28
Pohľadávky z obchodného styku 40 11831 7138 6607 55712 090
Pohotová likvidita II. stupeň 2,821,882,441,682,90
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,32-1,841,93-1,6120,78
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 82,89370,860,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,24310,42460,54520,64530,4011
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,32110,73801,201,820,6698
Pridaná hodnota 192 05880 11517 98113 70030 020
Primárna platobná neschopnosť 0,18300,39200,35761,380,1902
Rentabilita aktív, ROA 0,72770,52860,04880,08990,3830
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,96140,91860,10730,25350,6395
Rýchla likvidita I. stupeň 1,691,000,78550,61180,3489
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,25240,62184,205,630,4388
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,25240,62184,205,630,4388
Služby 167 41293 16774 80487 457100 894
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 188 483117 43613 54820 77125 470
Spotreba materiálu… 15 2703 6882 9363 6916 019
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 378 074176 99495 721106 375137 941
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 3 3340,00000,00001 5271 008
Tržby z predaja tovaru 0,000033,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 374 740176 96195 721104 848136 933
Účtovný cash flow 61 58536 715-3 1974 564-734,00
Úrokové krytie 239,22797,530,00000,00000,0000
Vlastné imanie 142 66867 5716 1617 36815 253
Všetky záväzky 45 81549 8657 38713 40310 217
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,96140,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 178 45379 1391 7582 79212 652
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 178 45379 1391 7582 79212 652
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 137 16862 071661,001 8689 754
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 62 071661,001 8689 7548 673
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 177 00078 8561 6212 82812 587
Zásoby 0,0000366,000,00000,00000,0000
Záväzky 45 81549 8657 38713 40310 217
Záväzky z obchodného styku 7 34012 4313 09710 4652 299
Zisk pred zdanením 177 00078 8561 6212 82812 587
Zmena EBIT 2,2548,710,57320,22471,19