UTT Invest, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 325 77849 59358 32813 49897 715
Bežná likvidita III. stupeň 19,9519,234,432,881,01
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,8754-0,8730-1,19-0,9873-1,73
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 17,9117,234,431,860,9355
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 5,730,05070,26910,53211,84
Celkové tržby 48 02948 18148 52548 15354 273
Celkový dlh 277 3662 39212 3694 68863 364
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -42 380-41 207-54 742-8 698-59 279
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,77480,77290,7656-0,53040,1161
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 42 38041 20754 7428 69859 279
Čistý cash flow 42 38041 20754 7428 69859 279
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 47 10447 14547 027-23 3178 136
Čistý zisk 37 21237 24137 150-25 5416 299
Čistý zisk v minulom roku 37 24137 150-25 5416 299-752,00
Cudzie zdroje -48 412-47 201-45 959-8 810-34 351
Daň z príjmov 9 8929 9049 8772 2241 837
Daň z príjmov v minulom roku 9 9049 8772 2241 837962,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 9 8929 9049 8772 2241 837
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 36,5736,360,000036,3833,05
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 36,4836,360,000036,3832,28
Doba obratu aktív 2 476375,70438,74102,31657,16
Doba obratu pohľadávok 36,5736,360,000036,3833,05
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 17,9818,1293,0435,54426,14
EBIT v minulom roku 47 14547 027-23 3178 136210,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 47 10447 14547 027-23 3178 136
EBITDA 47 29147 32747 23610 3318 392
EBITDA marža 0,98460,98230,97340,21450,1546
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 47 29147 32747 23610 3318 392
Finančná páka 6,731,051,271,532,84
Finančné účty 42 38041 20754 7428 69859 279
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,1486-0,9518-0,7879-0,6527-0,3515
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,14860,95180,78790,65270,3515
Hrubá marža 0,98460,98230,97340,21450,2023
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 47 10447 14547 02710 1018 162
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00730,04820,21210,34730,6485
Krátkodobé pohľadávky 4 8124 8000,00004 8004 914
Krátkodobé záväzky 2 3662 39212 3694 68863 364
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,0000138,00118,0060 272
Náklady na predaný tovar 738,00854,001 28937 82243 293
Neobežný majetok 278 5863 5863 5860,000033 522
Obežný majetok 47 19246 00754 74213 49864 193
Obrat aktív 0,14740,97150,83193,570,5554
Obrat neobežného majetku 0,172413,4413,530,00001,62
Obrat obežného majetku 1,021,050,88643,570,8455
Ostatné náklady na finančnú činnosť 187,00182,00209,00230,00230,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 37 21237 24137 150-25 5416 299
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,76870,78900,8083-2,900,1834
Podiel EBIT k aktívam 0,14460,95060,8063-1,730,0833
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,14460,95060,8063-1,730,0833
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,14560,99881,02-2,650,2368
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,13010,83090,93850,64440,6067
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,88240,85531,130,18061,09
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,88240,85531,130,18061,09
Pohľadávky z obchodného styku 4 8004 8000,00004 8004 800
Pohotová likvidita II. stupeň 19,9519,234,432,881,01
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,14-1,15-0,8396-1,01-0,5795
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,85140,04820,21210,34730,6485
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 5,730,05070,26910,53211,84
Pridaná hodnota 47 29147 32747 23610 33110 980
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00000,00000,024612,56
Rentabilita aktív, ROA 0,11420,75090,6369-1,890,0645
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,76870,78900,8083-2,900,1834
Rýchla likvidita I. stupeň 17,9117,234,431,860,9355
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,870,05050,26190,45387,55
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,870,05050,26190,45387,55
Služby 738,00854,001 26737 80041 476
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 325 77849 59358 32813 49897 715
Spotreba materiálu… 0,00000,000022,0022,001 817
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 48 02948 18148 52548 25454 273
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,0000101,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 48 02948 18148 52548 15354 273
Účtovný cash flow 42 38041 20754 7428 69859 279
Vlastné imanie 48 41247 20145 9598 81034 351
Všetky záväzky 277 3662 39212 3694 68863 364
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,76870,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 47 29147 32747 23610 3318 392
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 47 29147 32747 23610 3318 392
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 37 21237 24137 150-25 5416 299
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 37 24137 150-25 5416 299-752,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 47 10447 14547 027-23 3178 136
Záväzky 277 3662 39212 3694 68863 364
Záväzky z obchodného styku 0,00000,0000138,00118,0060 272
Zisk pred zdanením 47 10447 14547 027-23 3178 136
Zmena EBIT 0,99911,00-2,02-2,8738,74