HYDROCOOP, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 287 861341 518380 238372 253551 374
Bežná likvidita III. stupeň 1,831,721,611,081,43
Časové rozlíšenie aktív 26 0788 0249 78410 53214 251
Časové rozlíšenie pasív 1 0675 6491 051809,00800,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,250,17950,5164-0,66830,1787
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,07-0,1701-0,48100,1712-0,0955
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,361,171,234,482,29
Celkové tržby 545 095537 716575 347497 866664 975
Celkový dlh 165 331180 806208 904303 718383 360
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -162 770-11 463-39 298-127 237-81 978
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 162 77011 46339 298127 23781 978
Čistý cash flow 151 307-27 835-87 93945 259-29 887
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -33 406-13 9875 384-93 7448 291
Čistý zisk -33 601-15 220746,00-96 8813 597
Čistý zisk v minulom roku -15 220746,00-96 8813 5972 126
Cudzie zdroje -121 463-155 063-170 283-67 726-167 214
Daň z príjmov 0,00000,00002 880962,002 881
Daň z príjmov v minulom roku 0,00002 880962,002 8812 882
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00002 880962,002 881
Dlhodobé pohľadávky 27 31945 89256 97638 09234 232
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 20,54151,83131,8887,60151,74
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 20,48151,66131,7687,45151,54
Doba obratu aktív 193,61239,15246,25277,68303,83
Doba obratu pohľadávok 38,91183,97168,78116,02170,60
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 95,23114,60118,40197,17172,54
EBIT v minulom roku -13 9875 384-93 7448 2915 041
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -33 406-13 9875 384-93 7448 291
EBITDA -18 03741 39459 419-40 36546 123
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -18 03741 39459 419-40 36546 123
Efektívna daňová sadzba 0,00000,00000,7943-0,01000,4447
Finančná páka 2,372,202,235,503,30
Finančné účty 162 77011 46339 298127 23781 978
Hrubá marža 0,58030,63290,69190,66640,6027
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -25 38327 29045 704-51 76241 475
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,49190,47920,48080,71010,5679
Krátkodobé pohľadávky 30 533216 824203 638117 437275 366
Krátkodobé záväzky 141 589163 653182 820264 330313 113
Krytie dlhovej služby -92,5033,5733,80-18,5625,44
Nákladové úroky 195,001 2331 7582 1751 813
Nákladové úroky v minulom roku 1 2331 7582 1751 81333,00
Náklady na predaný tovar 226 371180 936165 517157 561261 600
Neobežný majetok 0,00004 01326 57546 73666 895
Obežný majetok 261 783329 481343 879314 985470 228
Obrat aktív 1,891,531,481,311,20
Obrat neobežného majetku 0,0000129,8921,2110,479,90
Obrat obežného majetku 2,071,581,641,551,41
Odpisy 8 02637 42840 32040 32027 302
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 01318 71420 16020 16013 651
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 01318 71420 16020 16013 651
Osobné náklady 306 337308 628348 079331 624351 302
Ostatné náklady na finančnú činnosť 7 34614 10413 71514 73116 214
Ostatné záväzky z obchodného styku 31 39923 08322 0447 10450 594
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -25 57522 20841 066-56 56130 899
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,2766-0,09820,0044-1,430,0215
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,2301-0,08120,0274-0,87520,0349
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,56540,03360,10340,34180,1487
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,96850,90690,87440,99960,8766
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,031,101,141,001,14
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,010,98341,020,89191,06
Pohľadávky z obchodného styku 30 455216 573203 447117 230275 011
Pohotová likvidita II. stupeň 1,541,401,370,96251,18
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,80285,571,94-1,505,59
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 775,93-22,58-50,0220,81-16,48
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,57430,52940,54940,81590,6953
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,361,171,234,482,29
Pridaná hodnota 316 315340 297398 083331 755400 774
Primárna platobná neschopnosť 1,030,10660,10840,06060,1840
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,2766-0,09820,0044-1,430,0215
Rýchla likvidita I. stupeň 1,140,06770,21370,47990,2611
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -9,174,373,52-7,528,31
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -9,174,373,52-7,528,31
Služby 206 374176 597162 583147 818228 438
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 287 861341 518380 238372 253551 374
Spotreba materiálu… 22 38215 67414 68115 74722 398
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 542 686521 233563 600490 983668 157
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00001 6675 783
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 542 686521 233563 600489 316662 374
Účtovný cash flow 151 307-27 835-87 93945 259-29 887
Úrokové krytie -171,31-11,343,06-43,104,57
Vlastné imanie 121 463155 063170 28367 726167 214
Všetky záväzky 165 331180 806208 904303 718383 360
Výsledok hospodárenia -26 063118,0019 099-79 01824 604
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -26 063118,0019 099-79 01824 604
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -33 601-15 220746,00-96 8813 597
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -15 220746,00-96 8813 5972 126
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -33 601-15 2203 626-95 9196 478
Zásoby 41 16155 30243 96732 21978 652
Záväzky 165 331180 806208 904303 718383 360
Záväzky z obchodného styku 31 39923 08322 0447 10450 594
Zisk pred zdanením -33 601-15 2203 626-95 9196 478
Zmena EBIT 2,39-2,60-0,0574-11,311,64
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 2 38511 33511 7476 004-10 764
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 2 38511 33511 7476 004-10 764
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00003 8480,00000,00000,0000