MPS - System, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 375 637115 739192 882414 542378 084
Bežná likvidita III. stupeň 2,860,55511,084,641,45
Časové rozlíšenie aktív 5 0541 4192 381640,008 309
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,4970-1,783,44-0,66394,51
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,03-0,2573-1,773,03-3,94
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,5006-7,011,960,22271,16
Celkové tržby 829 182230 478383 823488 254610 342
Celkový dlh 125 311134 983127 75975 501202 842
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -145 056-20 645-54 895-279 042-53 947
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 145 05620 64554 895279 04253 947
Čistý cash flow 124 411-34 250-224 147225 095-789 955
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 336 328-84 36773 386103 784216 292
Čistý zisk 269 570-84 36757 82080 158167 939
Čistý zisk v minulom roku -84 36757 82080 158167 939773 050
Cudzie zdroje -250 32619 244-65 123-339 041-175 242
Daň z príjmov 66 7580,000015 56623 62648 353
Daň z príjmov v minulom roku 0,000015 56623 62648 353218 424
Daň z príjmov z bežnej činnosti 66 7580,000015 56623 62648 353
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 85,9580,2872,2846,43135,50
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 85,9555,0865,3127,9494,95
Doba obratu aktív 165,72183,65183,45309,97226,31
Doba obratu pohľadávok 85,9580,2872,2846,43135,50
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 53,49211,26120,2355,53119,97
EBIT v minulom roku -84 36773 386103 784216 292991 474
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 336 328-84 36773 386103 784216 292
EBITDA 363 623-49 013107 777138 091226 065
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 363 623-49 013107 777138 091226 065
Finančná páka 1,50-6,012,961,222,16
Finančné účty 145 05620 64554 895279 04253 947
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,66640,1663-0,3376-0,8179-0,4635
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,6664-0,16630,33760,81790,4635
Hrubá marža 0,57810,24870,54510,48330,5634
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 363 023-49 355107 492137 619226 594
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,32271,150,65540,17910,5301
Krátkodobé pohľadávky 194 82950 59175 99262 090226 382
Krátkodobé záväzky 121 235133 138126 41774 264200 426
Materiál 1 9771 2552 8642 6862 596
Náklady na predaný tovar 348 005172 708174 545252 154265 922
Neobežný majetok 28 72141 82956 75070 08486 850
Obežný majetok 341 86272 491133 751343 818282 925
Obrat aktív 2,201,991,991,181,61
Obrat neobežného majetku 28,815,506,766,977,02
Obrat obežného majetku 2,423,172,871,422,16
Odpisy 26 21434 84434 04633 5328 756
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 13 10717 42217 02316 7664 378
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 13 10717 42217 02316 7664 378
Osobné náklady 126 425112 806117 407109 42588 163
Ostatné náklady na finančnú činnosť 600,00342,00285,00472,00471,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 9 6104 8442 2441 4232 867
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 295 784-49 52391 866113 690176 695
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,084,380,88790,23640,9583
Podiel EBIT k aktívam 0,8954-0,72890,38050,25040,5721
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,8954-0,72890,38050,25040,5721
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,324,851,100,30501,22
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,38620,17840,28460,67310,1427
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,26381,970,56110,46370,2564
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,1500-0,1486-0,58400,4610-1,29
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,790,50811,782,163,90
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 3,140,38821,381,653,55
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,1504-0,1489-0,58410,4611-1,30
Pohľadávky z obchodného styku 194 82934 71468 67337 364158 625
Pohotová likvidita II. stupeň 2,850,54571,054,601,44
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,01-0,56190,2905-1,510,2218
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,33361,170,66240,18210,5365
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,5006-7,011,960,22271,16
Pridaná hodnota 479 33657 319209 226235 988343 869
Rentabilita aktív, ROA 0,7176-0,72890,29980,19340,4442
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,084,380,88790,23640,9583
Rýchla likvidita I. stupeň 1,200,15510,43423,760,2692
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,3446-2,751,190,54670,8973
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,3446-2,751,190,54670,8973
Služby 84 32369 05276 81992 72898 169
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 375 637115 739192 882414 542378 084
Spotreba materiálu… 263 682103 65697 726159 426167 753
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 827 341230 027383 771488 142610 291
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00000,0000500,00
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,0000830,0011 800
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 827 341230 027383 771487 312597 991
Účtovný cash flow 124 411-34 250-224 147225 095-789 955
Vlastné imanie 250 326-19 24465 123339 041175 242
Všetky záväzky 125 311134 983127 75975 501202 842
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 1,080,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 337 409-83 85773 731104 559217 809
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 337 409-83 85773 731104 559217 809
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 269 570-84 36757 82080 158167 939
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -84 36757 82080 158167 939773 050
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 336 328-84 36773 386103 784216 292
Zásoby 1 9771 2552 8642 6862 596
Záväzky 125 311134 983127 75975 501202 842
Záväzky z obchodného styku 9 6104 8442 2441 4232 867
Zisk pred zdanením 336 328-84 36773 386103 784216 292
Zmena EBIT -3,99-1,150,70710,47980,2182