PROFI-KAMO, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 145 186138 281118 121112 891102 944
Bežná likvidita III. stupeň 22,1111,6123,6212,9716,93
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,01-1,05-1,02-1,03-0,8674
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 22,4211,1623,0312,3813,96
Celkové tržby 103 872102 463102 85198 076127 053
Celkový dlh 6 56711 9135 0008 7026 024
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -140 233-132 939-115 151-107 692-84 067
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 140 533132 939115 151107 69284 067
Čistý cash flow 140 533132 939115 151107 69284 067
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 15 50416 76511 3039 2995 968
Čistý zisk 12 25013 2478 9337 2684 680
Čistý zisk v minulom roku 13 2478 9337 2684 6806 736
Cudzie zdroje -138 619-126 368-113 121-104 189-96 920
Daň z príjmov 3 2543 5182 3702 0311 288
Daň z príjmov v minulom roku 3 5182 3702 0311 2881 886
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 2543 5182 3702 0311 288
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 39,4545,2929,0954,56109,88
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 17,5325,594,5529,7589,96
Doba obratu aktív 1 2311 1721 1571 185631,53
Doba obratu pohľadávok 39,4545,2929,0954,56109,88
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 53,14101,0048,9791,3236,96
EBIT v minulom roku 16 76511 3039 2995 9688 622
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 15 50416 76511 3039 2995 968
EBITDA 16 68817 89312 44511 30310 806
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 16 68817 89312 44511 30310 806
Finančná páka 1,051,091,041,081,06
Finančné účty 140 533132 939115 151107 69284 067
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9548-0,9138-0,9577-0,9229-0,9415
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,95480,91380,95770,92290,9415
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 15 48016 72611 24210 0609 581
Krátkodobé finančné výpomoci 300,000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 4 6535 3422 9705 19917 911
Krátkodobé záväzky 6 26711 9135 0008 7026 024
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 301,00303,00303,00333,00837,00
Náklady na predaný tovar 31 01330 30231 73430 01030 317
Neobežný majetok 0,00000,00000,00000,0000966,00
Obežný majetok 145 186138 281118 121112 891101 978
Obrat aktív 0,29650,31130,31550,30810,5780
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,00000,000061,59
Obrat obežného majetku 0,29650,31130,31550,30810,5834
Odpisy 0,00000,00000,0000966,003 960
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,0000966,003 960
Osobné náklady 55 31952 40757 41356 13385 447
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 2081 1671 2031 2431 225
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 12 25013 2478 9338 2348 640
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,96800,96140,97490,95390,8166
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 4,604,1110,3811,772,93
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,351,301,121,100,6617
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 3,263,093,093,101,41
Pohľadávky z obchodného styku 2 0683 018465,002 83514 665
Pohotová likvidita II. stupeň 22,1111,6123,6212,9716,93
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9864-0,9506-0,9824-0,9675-1,15
Pridaná hodnota 12 03512 7485 5324 77029 181
Primárna platobná neschopnosť 0,14560,10040,65160,11750,0571
Rýchla likvidita I. stupeň 21,4011,1623,0312,3813,96
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,39350,66580,40180,76990,5575
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,39350,66580,40180,76990,5575
Služby 16 70815 71715 62316 21316 060
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 145 186138 281118 121112 891102 944
Spotreba materiálu… 14 30514 58516 11113 79714 257
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 300,000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 43 04843 05037 26634 78059 498
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 43 04843 05037 26634 78059 498
Účtovný cash flow 140 533132 939115 151107 69284 067
Úročený dlh 300,000,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 138 619126 368113 121104 18996 920
Všetky záväzky 6 56711 9135 0008 7026 024
Výsledok hospodárenia 16 68817 89312 44510 3376 846
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 16 68817 89312 44510 3376 846
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 12 25013 2478 9337 2684 680
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 13 2478 9337 2684 6806 736
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 15 50416 76511 3039 2995 968
Záväzky 6 56711 9135 0008 7026 024
Záväzky z obchodného styku 301,00303,00303,00333,00837,00
Zisk pred zdanením 15 50416 76511 3039 2995 968
Zmena EBIT 0,92481,481,221,560,6922