RONDO spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 203 925178 519174 819176 791127 391
Bankové úvery 2 8380,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,97590,63520,78620,89430,5399
Bežné bankové úvery 2 8380,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 10 22710 8119 9167 7988 541
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,4565-0,0186-0,0060-0,0274-0,7156
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,091,631,342,071,90
Celkové tržby 324 531255 470261 054214 2320,0000
Celkový dlh 106 507110 641100 116119 12083 405
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 153-51 459-50 197-49 751-31 477
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 99151 45950 19749 75131 477
Čistý cash flow -44 4681 262446,001 58031 477
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 36 96329 70726 76621 654-4 221
Čistý zisk 29 54123 59520 80016 180-4 311
Čistý zisk v minulom roku 23 59520 80016 180-2 4952 790
Cudzie zdroje -97 418-67 878-74 703-57 671-43 986
Daň z príjmov 7 2995 6115 5775 4740,0000
Daň z príjmov v minulom roku 5 6115 5775 4742 0390,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 7 2995 6115 5775 4740,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 98,6311,3917,0975,5210,97
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 98,629,7017,0953,6610,97
Doba obratu aktív 234,24272,95244,19317,89303,43
Doba obratu pohľadávok 98,6311,3917,0975,5210,97
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000274,08
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 118,25168,13128,89212,59197,71
EBIT v minulom roku 29 70726 76621 654-456,003 591
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 36 96329 70726 76621 654-4 221
EBITDA 67 17954 36139 12727 38119 946
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 67 17954 36139 12727 38119 946
Finančná páka 2,092,632,343,072,90
Finančné účty 6 99151 45950 19749 75131 477
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 66 59662 20738 63527 17319 713
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,50480,61600,52780,66870,6516
Krátkodobé pohľadávky 85 8647 45012 23641 9984 606
Krátkodobé záväzky 102 947109 96792 271118 22883 004
Krytie dlhovej služby 546,17108,50100,580,0000221,62
Materiál 156,00132,00194,0072,00186,00
Nákladové úroky 123,00501,00389,000,000090,00
Nákladové úroky v minulom roku 501,00389,000,00000,0000801,00
Náklady na predaný tovar 251 219194 578220 510172 289110 539
Neobežný majetok 100 687108 667102 27671 05482 581
Obežný majetok 93 01159 04162 62797 93936 269
Obrat aktív 1,561,341,491,151,20
Obrat neobežného majetku 3,162,202,552,861,86
Obrat obežného majetku 3,424,044,172,074,23
Odpisy 29 63228 21811 8705 52223 247
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 14 81614 1095 9352 76123 247
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 14 81614 1095 9352 7610,0000
Osobné náklady 16 93812 4588 5308 3880,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 583,00720,00492,00208,00233,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 9 59916 88813 52334 9640,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 59 17351 81332 67021 70218 936
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,933,544,783,660,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,431,092,002,211,84
Pohľadávky z obchodného styku 85 8606 34712 23629 8434 606
Pohotová likvidita II. stupeň 0,97440,63400,78410,84200,5376
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,19-53,79-167,50-36,50-1,40
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -361,532,521,150,0000349,74
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,52230,61980,57270,67380,6547
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,091,631,342,071,90
Pridaná hodnota 66 54144 14840 79630 70142 701
Primárna platobná neschopnosť 0,11182,661,111,170,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,06610,46790,54400,42080,3792
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,592,042,564,354,18
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,592,042,564,354,18
Služby 231 028178 652195 758159 86091 567
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 203 925178 519174 819176 791127 391
Spotreba materiálu… 20 19115 92618 63218 54818 972
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 8380,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 317 760243 009261 306202 990153 240
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00004 2830,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 317 760238 726261 306202 990153 240
Účtovný cash flow -44 4681 262446,001 58031 477
Úročený dlh 2 8380,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 300,5159,3068,810,0000-46,90
Vlastné imanie 97 41867 87874 70357 67143 986
Všetky záväzky 106 507110 641100 116119 12083 405
Výsledok hospodárenia 37 54730 42627 25721 859-3 301
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 37 54730 42627 25721 859-3 301
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 29 54123 59520 80016 180-4 311
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 23 59520 80016 180-2 4952 790
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 36 84029 20626 37721 654-3 623
Zásoby 156,00132,00194,006 190186,00
Záväzky 106 507110 641100 116119 12083 405
Záväzky z obchodného styku 9 59916 88813 52334 9640,0000
Zisk pred zdanením 36 84029 20626 37721 654-3 623
Zmena EBIT 1,241,111,24-47,49-1,18
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,0000-6 1206 1190,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,0000-6 1206 1190,0000