KORATEX a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 5 703 9885 306 5165 584 5685 454 8215 726 354
Bankové úvery 1 314 093655 597794 383779 915911 016
Bežná likvidita III. stupeň 1,380,99840,99870,98620,9926
Bežné bankové úvery 685 197655 597794 383779 915911 016
Časové rozlíšenie aktív 514 06471 964323 210276 750116 547
Časové rozlíšenie pasív 660,00660,007 7000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,332,142,352,322,53
Celkové tržby 9 527 4849 040 6129 089 2677 187 5417 936 900
Celkový dlh 3 989 7383 616 1323 912 6903 814 1884 103 650
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 1 256 941629 569779 355758 809845 574
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 57 15226 02815 02821 10665 442
Čistý cash flow 31 12411 000-6 078-44 336695,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 60 84266 27757 70260 84968 160
Čistý zisk 23 86625 54623 54417 92921 627
Čistý zisk v minulom roku 25 54623 54417 92921 62711 832
Cudzie zdroje -1 713 590-1 689 724-1 664 178-1 640 633-1 622 704
Daň z príjmov 9 12714 0248 7729 7919 175
Daň z príjmov v minulom roku 14 0248 7729 7919 1756 302
Daň z príjmov z bežnej činnosti 9 12714 0248 7729 7919 175
Dlhodobé bankové úvery 628 8960,00000,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 871 6491 417 6991 430 7991 457 6211 425 471
Dlhodobý dlh 628 8960,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 82,5587,3688,00107,95122,74
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 82,2387,3088,00107,95122,71
Doba obratu aktív 218,70214,50224,50277,40264,19
Doba obratu pohľadávok 115,97144,67145,52182,08188,51
Doba obratu zásob 100,8473,1674,27102,0184,31
Doba splácania záväzkov 153,57176,68180,06240,17226,43
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 94,33110,98118,39149,58144,17
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 131,37119,55125,21165,76137,65
EBIT v minulom roku 66 27757 70260 84968 16057 365
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 60 84266 27757 70260 84968 160
EBITDA 198 328182 595115 03295 398122 765
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 198 328182 595115 03295 398122 765
Finančná páka 3,333,143,363,323,53
Finančné účty 57 15226 02815 02821 10665 442
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 182 029164 58595 42379 216101 250
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,43130,51740,52730,53920,5457
Krátkodobé pohľadávky 2 152 9172 161 3412 189 0912 122 8212 660 444
Krátkodobé záväzky 2 460 3592 745 4562 944 8872 941 3213 124 926
Krytie dlhovej služby 6,966,673,482,883,29
Nákladové úroky 27 84926 70725 38633 12937 358
Nákladové úroky v minulom roku 26 70725 38633 12937 35839 231
Náklady na predaný tovar 8 651 9008 229 1638 306 1846 524 5367 233 747
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 847 5735 671 9055 969 5944 470 1045 037 390
Neobežný majetok 492 729492 683411 733327 164294 853
Obežný majetok 4 697 1954 741 8694 849 6254 850 9075 314 954
Obrat aktív 1,671,701,631,321,38
Obrat neobežného majetku 19,3218,3322,0521,9426,83
Obrat obežného majetku 2,031,901,871,481,49
Obrat zásob 3,624,994,913,584,33
Odpisy 117 55495 94652 79639 37638 314
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 58 77747 97326 39819 68819 157
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 58 77747 97326 39819 68819 157
Osobné náklady 703 335635 704582 030549 295501 403
Ostatné náklady na finančnú činnosť 23 09923 47021 87521 18221 597
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,000082,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 104 6781 857 6682 047 7752 030 0261 899 675
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 141 420121 49276 34057 30559 941
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,81060,79390,75270,84140,7398
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,231,261,331,191,35
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,061,091,221,111,26
Pohľadávky z obchodného styku 2 144 5962 159 8442 189 0912 122 6912 659 747
Pohotová likvidita II. stupeň 0,86580,66420,67450,65050,7043
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -55,06-153,61273,8037,00-2 335
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1,120,4119-0,2394-1,340,0186
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,69950,68150,70060,69920,7166
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,332,142,352,322,53
Pridaná hodnota 867 705800 705773 270652 837677 732
Primárna platobná neschopnosť 0,98140,86010,93540,95630,7142
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 20,1219,8034,0139,9833,43
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 20,1219,8034,0139,9833,43
Služby 2 685 7522 398 9902 205 2001 926 5552 076 512
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 703 9885 306 5165 584 5685 454 8215 726 354
Spotreba materiálu… 118 575158 268131 390127 877119 845
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 314 093655 597794 383779 915911 016
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 9 523 0059 032 5989 080 5877 179 8737 911 479
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 3 4002 7301 1332 5000,0000
Tržby z predaja tovaru 7 792 1287 376 1367 360 8216 031 4186 735 043
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 727 4771 653 7321 718 6331 145 9551 176 436
Účtovný cash flow 31 12411 000-6 078-44 336695,00
Úročený dlh 1 314 093655 597794 383779 915911 016
Úrokové krytie 2,182,482,271,841,82
Vlastné imanie 1 713 5901 689 7241 664 1781 640 6331 622 704
Všetky záväzky 3 989 7383 616 1323 912 6903 814 1884 103 650
Výnosy budúcich období krátkodobé 660,00660,007 7000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 84 17489 37963 36958 52284 451
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 84 17489 37963 36958 52284 451
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 23 86625 54623 54417 92921 627
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 25 54623 54417 92921 62711 832
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 32 99339 57032 31627 72030 802
Zásoby 1 615 4771 136 8011 214 7071 249 3591 163 597
Záväzky 3 989 7383 616 1323 912 6903 814 1884 103 650
Záväzky z obchodného styku 2 104 6781 857 6682 047 7752 030 0261 899 675
Zisk pred zdanením 32 99339 57032 31627 72030 802
Zmena EBIT 0,91801,150,94830,89271,19