SPDe s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 128 07685 45677 97830 356513 952
Bežná likvidita III. stupeň 2,131,951,283,382,68
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00004 164
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2274-0,9882-0,4874-0,2075-0,4049
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,33500,94190,17180,94280,7397
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,67881,052,840,22000,5474
Celkové tržby 659 383510 988362 540391 7210,0000
Celkový dlh 51 78743 75257 6505 475181 809
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -17 351-41 211-9 907-5 162-134 481
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 17 35141 2119 9075 162134 481
Čistý cash flow 17 35141 2119 9075 162134 481
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 34 59424 256-3 592-49 142391 328
Čistý zisk 34 58421 376-4 552-50 102391 328
Čistý zisk v minulom roku 21 376-4 552-50 102-91 31881 168
Cudzie zdroje -76 289-41 704-20 328-24 881-332 143
Daň z príjmov 10,002 880960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 880960,00960,00961,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 10,002 880960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 51,4031,5664,4512,37141,63
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 41,6527,6158,901,90141,61
Doba obratu aktív 70,9061,0478,9428,29209,06
Doba obratu pohľadávok 51,4031,5664,4512,37141,63
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000133,08
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 28,6731,2558,365,1073,95
EBIT v minulom roku 24 256-3 592-49 142-90 35781 168
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 34 59424 256-3 592-49 142391 328
EBITDA 37 16728 755963,00-41 594395 269
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 37 16728 755963,00-41 594395 269
Finančná páka 1,682,053,841,221,55
Finančné účty 17 35141 2119 9075 162134 481
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5957-0,4880-0,2607-0,8196-0,6463
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,59570,48800,26070,81960,6463
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 37 02928 6223 895-41 659395 204
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,40430,51200,73930,18040,3537
Krátkodobé pohľadávky 92 85544 18663 66813 274348 185
Krátkodobé záväzky 51 78743 75257 6505 475181 809
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 21 5008 98719 3924 2710,0000
Náklady na predaný tovar 618 437477 164356 846431 335498 641
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,0000135,00
Neobežný majetok 17 7360,00004 36611 85327 122
Obežný majetok 110 34085 45673 61218 503482 666
Obrat aktív 5,155,984,6212,901,75
Obrat neobežného majetku 37,180,000082,5833,0533,09
Obrat obežného majetku 5,985,984,9021,171,86
Odpisy 2 4354 3667 4877 4873 876
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 4354 3667 4877 4873 876
Ostatné náklady na finančnú činnosť 138,00133,0068,0065,0065,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00003 0000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 37 01925 7422 935-42 615395 204
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,45330,5126-0,2239-2,011,18
Podiel EBIT k aktívam 0,27010,2838-0,0461-1,620,7614
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,27010,2838-0,0461-1,620,7614
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,45350,5816-0,1767-1,981,18
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,7996
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 16,827,750,4951-5,29102,86
Pohľadávky z obchodného styku 75 24438 65658 1842 040348 135
Pohotová likvidita II. stupeň 2,131,951,283,372,68
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,40-1,01-2,05-4,82-2,47
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,40430,51200,73930,18040,3537
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,67881,052,840,22000,5474
Pridaná hodnota 40 94633 8243 707-39 618398 691
Primárna platobná neschopnosť 0,28570,23250,33332,090,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,27000,2501-0,0584-1,650,7614
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,45330,5126-0,2239-2,011,18
Rýchla likvidita I. stupeň 0,33500,94190,17180,94280,7397
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,391,5259,87-0,13160,4600
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,391,5259,87-0,13160,4600
Služby 578 030450 426345 746417 410478 856
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 128 07685 45677 97830 356513 952
Spotreba materiálu… 40 40726 73811 10013 92519 650
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 659 383510 988360 553391 717897 332
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,0000135,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 659 383510 988360 553391 717897 197
Účtovný cash flow 17 35141 2119 9075 162134 481
Vlastné imanie 76 28941 70420 32824 881332 143
Všetky záväzky 51 78743 75257 6505 475181 809
Výsledok hospodárenia 34 73224 389-6 524-49 081391 393
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 34 73224 389-6 524-49 081391 393
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 34 58421 376-4 552-50 102391 328
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 21 376-4 552-50 102-91 31881 168
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 34 59424 256-3 592-49 142391 329
Zásoby 134,0059,0037,0067,000,0000
Záväzky 51 78743 75257 6505 475181 809
Záväzky z obchodného styku 21 5008 98719 3924 2710,0000
Zisk pred zdanením 34 59424 256-3 592-49 142391 329
Zmena EBIT 1,43-6,750,07310,54394,82