Paragon spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 119 333187 231381 319208 024503 966
Bežná likvidita III. stupeň 8,783,841,612,361,38
Časové rozlíšenie aktív 3 6242 90923 84624 14926 435
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,0000108,000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,62670,1317-0,17050,1501-0,1902
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -10,13-0,36820,1012-0,21810,0850
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,07040,37421,710,72422,26
Celkové tržby 235 867822 960670 556559 9291 364 115
Celkový dlh 7 84850 982240 38187 376349 370
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -25 643-95 510-113 458-89 452-107 559
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 25 64395 510113 45889 452107 559
Čistý cash flow -69 867-17 94824 006-18 10729 410
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 13 66198 50523 062-31 06753 562
Čistý zisk 12 15092 69620 182-33 94850 680
Čistý zisk v minulom roku 92 69620 182-33 94850 680-152 019
Cudzie zdroje -111 485-136 249-140 830-120 648-154 596
Daň z príjmov 1 5115 8092 8802 8812 882
Daň z príjmov v minulom roku 0,00002 8802 8812 8822 881
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 5115 8092 8802 8812 882
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 32,1934,03118,8832,6689,16
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 12,3634,03116,3829,8088,25
Doba obratu aktív 196,8183,11207,56135,69135,06
Doba obratu pohľadávok 32,1934,03118,8832,6689,16
Doba obratu zásob 45,2520,0541,3241,394,92
Doba splácania záväzkov 26,6380,46388,38106,48135,87
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 11,3721,64129,1154,1492,74
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 14,1962,08315,6172,39101,78
EBIT v minulom roku 92 69623 062-31 06753 562-149 138
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 13 66198 50523 062-31 06753 562
EBITDA 8 97099 55041 898-3 02787 646
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 8 97099 55041 898-3 02787 646
Finančná páka 1,071,372,711,723,26
Finančné účty 25 64395 510113 45889 452107 559
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9342-0,7277-0,3693-0,5800-0,3068
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,93420,72770,36930,58000,3068
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 34 29099 26541 629-3 24986 080
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,05780,26040,62200,39900,6866
Krátkodobé pohľadávky 19 51676 666218 40250 072332 689
Krátkodobé záväzky 6 89448 748237 18683 007346 038
Materiál 11 71512 14625 23332 26912 542
Náklady na predaný tovar 162 653623 037517 565417 7831 149 194
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 94 498221 150222 905284 540929 571
Neobežný majetok 58 8350,0000380,009 66423 575
Obežný majetok 56 874184 322357 093174 211453 956
Obrat aktív 1,854,391,762,692,70
Obrat neobežného majetku 3,760,00001 76557,9057,77
Obrat obežného majetku 3,894,461,883,213,00
Obrat zásob 8,0718,218,838,8274,12
Odpisy 7 846760,0018 56827 82232 526
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 923380,009 28413 91116 263
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 923380,009 28413 91116 263
Osobné náklady 53 03592 010116 445155 056139 449
Ostatné náklady na finančnú činnosť 246,00285,00269,00222,001 566
Ostatné záväzky z obchodného styku 3 67337 616192 74056 434259 217
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 19 99693 45638 750-6 12683 206
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,10900,68030,1433-0,28140,3278
Podiel EBIT k aktívam 0,11450,52610,0605-0,14930,1063
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,11450,52610,0605-0,14930,1063
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,12150,71130,1601-0,24850,3392
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,21490,51010,29750,43000,2134
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,90410,46180,76111,090,6554
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,62070,90100,68640,49830,2289
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,112,171,310,91441,53
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,96352,151,130,77531,24
Pohľadávky z obchodného styku 7 49776 666213 80245 683329 289
Pohotová likvidita II. stupeň 7,083,591,501,971,35
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,607,59-5,876,66-5,26
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,06580,27230,63040,42000,6932
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,07040,37421,710,72422,26
Pridaná hodnota 58 658199 257152 991141 787212 757
Primárna platobná neschopnosť 0,48990,49060,90151,240,7872
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,10900,68030,1433-0,28140,3278
Rýchla likvidita I. stupeň 3,721,960,47811,080,3108
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,87490,51215,74-28,873,99
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,87490,51215,74-28,873,99
Služby 35 173196 933108 31855 932102 796
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 119 333187 231381 319208 024503 966
Spotreba materiálu… 32 982204 954186 34277 311116 827
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 234 094822 294670 556559 5701 361 951
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 12 7830,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 126 787277 275377 613373 4261 098 621
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 94 524545 019292 943186 144263 330
Účtovný cash flow -69 867-17 94824 006-18 10729 410
Vlastné imanie 111 485136 249140 830120 648154 596
Všetky záväzky 7 84850 982240 38187 376349 370
Výsledok hospodárenia 13 90798 79023 330-30 84955 120
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 13 90798 79023 330-30 84955 120
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 12 15092 69620 182-33 94850 680
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 92 69620 182-33 94850 680-152 019
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 13 66198 50523 062-31 06753 562
Zásoby 11 71512 14625 23332 26912 542
Záväzky 7 84850 982240 38187 376349 370
Záväzky z obchodného styku 3 67337 616192 74056 434259 217
Zisk pred zdanením 13 66198 50523 062-31 06753 562
Zmena EBIT 0,14744,27-0,7423-0,5800-0,3591