ENGAS s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 3 315 4383 841 1633 828 8353 994 1613 980 911
Bežná likvidita III. stupeň 1,370,25750,29740,61211,02
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,86720,10030,13120,16660,4057
Celkové tržby 838 631323 918131 282265 102277 582
Celkový dlh 405 795955 7351 037 2001 063 877998 519
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -77 326-36 027-24 792-34 852-55 752
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,02890,2896-1,06-0,1966-0,4716
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 77 32636 02724 79234 85255 752
Čistý cash flow 77 32636 02724 79234 85255 752
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 29 52594 041-137 628-51 004-129 791
Čistý zisk 24 21593 793-138 650-52 107-130 904
Čistý zisk v minulom roku 93 793-138 650-52 107-130 904-90 252
Cudzie zdroje -2 909 643-2 885 428-2 791 635-2 930 284-2 982 392
Daň z príjmov 4 575245,00960,00962,00976,00
Daň z príjmov v minulom roku 245,00960,00962,00976,001 094
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 575245,00960,00962,00976,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 48,5963,6387,43128,32113,72
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 41,7756,5271,03112,51113,61
Doba obratu aktív 3 5794 32810 6565 4995 364
Doba obratu pohľadávok 48,5963,6387,43128,32113,72
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 96,25404,77525,93288,03185,14
EBIT v minulom roku 94 041-137 628-51 004-129 791-89 158
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 29 52594 041-137 628-51 004-129 791
EBITDA 125 507118 770-43 79966 10978 806
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 125 507118 770-43 79966 10978 806
Finančná páka 1,141,331,371,361,33
Finančné účty 77 32636 02724 79234 85255 752
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8776-0,7512-0,7291-0,7336-0,7492
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,87760,75120,72910,73360,7492
Hrubá marža 0,31590,76500,54690,72070,7051
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 123 139117 998-44 14665 63791 412
Krátkodobé pohľadávky 45 01056 46631 41593 19884 407
Krátkodobé záväzky 89 166359 213188 966209 200137 415
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 13 277258 58152 23292 3836 134
Krytie dlhovej služby 170,7639 590-706,44468,86575,23
Nákladové úroky 735,003,0062,00141,00137,00
Nákladové úroky v minulom roku 3,0062,00141,00137,000,0000
Náklady na predaný tovar 73 19776 11859 34574 03375 186
Neobežný majetok 3 193 1023 748 6703 772 6283 866 1113 840 752
Obežný majetok 122 33692 49356 207128 050140 159
Obrat obežného majetku 2,763,502,332,071,93
Odpisy 25 49023 95793 484116 659216 912
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 25 49023 95793 484116 659216 912
Osobné náklady 132 610112 695108 935109 712105 394
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 368772,00347,00497,00734,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,000025,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 49 705117 750-45 16664 55286 008
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,50060,45481,520,57420,5385
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,002,200,65911,741,86
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,681,810,35470,84410,6073
Pohľadávky z obchodného styku 38 69650 16125 52281 71684 324
Pohotová likvidita II. stupeň 1,370,25750,29740,61211,02
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -37,63-80,09-112,60-84,08-53,49
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 105,2112 009399,87247,18406,95
Pridaná hodnota 264 926247 80071 800191 069195 725
Primárna platobná neschopnosť 0,34315,162,051,130,0727
Rýchla likvidita I. stupeň 0,86720,10030,13120,16660,4057
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,238,05-23,6816,0912,67
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,238,05-23,6816,0912,67
Služby 63 88671 29554 50268 51568 443
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 315 4383 841 1633 828 8353 994 1613 980 911
Spotreba materiálu… 9 3114 8234 8435 5186 743
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 838 123323 918131 145265 102280 843
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00000,00003 262
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 500 0000,00000,00000,00006 670
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 338 123323 918131 145265 102270 911
Účtovný cash flow 77 32636 02724 79234 85255 752
Úrokové krytie 40,1731 347-2 220-361,73-947,38
Vlastné imanie 2 909 6432 885 4282 791 6352 930 2842 982 392
Všetky záväzky 405 795955 7351 037 2001 063 877998 519
Výsledok hospodárenia 31 83494 813-137 283-50 550-132 413
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 31 83494 813-137 283-50 550-132 413
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 24 21593 793-138 650-52 107-130 904
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 93 793-138 650-52 107-130 904-90 252
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 28 79094 038-137 690-51 145-129 928
Záväzky 405 795955 7351 037 2001 063 877998 519
Záväzky z obchodného styku 13 277258 58152 23292 3836 134
Zisk pred zdanením 28 79094 038-137 690-51 145-129 928
Zmena EBIT 0,3140-0,68332,700,39301,46
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 568 1830,00000,00000,0000977,00