ESAB spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 666 103534 289516 313564 766575 303
Bežná likvidita III. stupeň 2,271,791,144,902,85
Časové rozlíšenie aktív 5 69310 4256 5463 3323 689
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,2436-0,30060,05440,9931-0,0550
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,77671,157,510,26230,4984
Celkové tržby 1 176 8421 441 6941 000 3991 014 3521 537 839
Celkový dlh 291 185286 087455 665117 355191 346
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -140 104-71 034-155 664-131 333-21 854
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 140 10471 034155 664131 33321 854
Čistý cash flow 69 070-84 63024 331109 479-10 232
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 217 204238 88655 28682 891243 139
Čistý zisk 169 104187 55442 38863 454188 053
Čistý zisk v minulom roku 187 55442 38863 454188 053177 644
Cudzie zdroje -374 918-248 202-60 648-447 411-383 957
Daň z príjmov 48 10051 33212 89819 43755 086
Daň z príjmov v minulom roku 51 33212 89819 43755 08651 906
Daň z príjmov z bežnej činnosti 48 10051 33212 89819 43755 086
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 139,6783,9597,38134,35111,73
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 138,7183,9595,25123,06111,65
Doba obratu aktív 199,30137,97194,95205,21137,10
Doba obratu pohľadávok 139,6783,9597,38134,35111,73
Doba obratu zásob 27,7653,6486,0132,4918,10
Doba splácania záväzkov 242,87153,78433,66101,4094,03
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 84,8372,71168,8740,0644,34
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 197,2743,42112,7069,6661,78
EBIT v minulom roku 238 88655 28682 891243 139229 550
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 217 204238 88655 28682 891243 139
EBITDA 234 323260 39790 616123 210294 118
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 234 323260 39790 616123 210294 118
Finančná páka 1,782,158,511,261,50
Finančné účty 140 10471 034155 664131 33321 854
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5629-0,4645-0,1175-0,7922-0,6674
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,56290,46450,11750,79220,6674
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 234 048262 62690 341123 036293 906
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,42570,52700,86620,19520,3235
Krátkodobé pohľadávky 466 816325 113257 901369 753468 845
Krátkodobé záväzky 283 529281 580447 227110 240186 084
Materiál 6 61610 1344 3644 9322 776
Náklady na predaný tovar 766 228959 228596 953686 7161 051 990
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 426 111668 324376 421396 829722 325
Neobežný majetok 21 08229 5047 49825 02445 098
Obežný majetok 639 328494 360502 269536 410526 516
Obrat aktív 1,832,651,871,782,66
Obrat neobežného majetku 57,8647,91128,9240,1433,96
Obrat obežného majetku 1,912,861,921,872,91
Obrat zásob 13,156,804,2411,2320,17
Odpisy 16 84423 36035 05240 15050 776
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 42211 68017 52620 07525 388
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 8 42211 68017 52620 07525 388
Osobné náklady 230 457204 596219 263217 231209 325
Ostatné náklady na finančnú činnosť 275,00271,00275,00174,00212,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 230 30379 507116 23175 731122 259
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 185 948210 91477 440103 604238 829
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,45100,75570,69890,14180,4898
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,56770,94530,80020,18240,6247
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,50800,45040,59310,68360,4364
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,060,67970,98220,80080,6641
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,972,221,691,462,29
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,831,991,451,231,84
Pohľadávky z obchodného styku 463 584325 113252 246338 676468 531
Pohotová likvidita II. stupeň 2,161,440,93944,582,66
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,432,93-2,49-4,0937,53
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,43710,53550,88250,20780,3326
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,77671,157,510,26230,4984
Pridaná hodnota 453 681454 248369 705317 794479 680
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,45100,75570,69890,14180,4898
Rýchla likvidita I. stupeň 0,49410,25230,34811,190,1174
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,241,105,030,95250,6506
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,241,105,030,95250,6506
Služby 166 664152 197165 873168 749172 065
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 666 103534 289516 313564 766575 303
Spotreba materiálu… 116 745157 72478 686123 433159 950
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 219 9091 414 726966 6581 004 5101 531 670
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00001 2500,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 442 643707 668409 827429 085789 385
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 777 266705 808556 831575 425742 285
Účtovný cash flow 69 070-84 63024 331109 479-10 232
Vlastné imanie 374 918248 20260 648447 411383 957
Všetky záväzky 291 185286 087455 665117 355191 346
Výsledok hospodárenia 217 479238 28755 56483 060243 342
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 217 479238 28755 56483 060243 342
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 169 104187 55442 38863 454188 053
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 187 55442 38863 454188 053177 644
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 217 204238 88655 28682 891243 139
Zásoby 32 40898 21388 70435 32435 817
Záväzky 291 185286 087455 665117 355191 346
Záväzky z obchodného styku 230 30379 507116 23175 731122 259
Zisk pred zdanením 217 204238 88655 28682 891243 139
Zmena EBIT 0,90924,320,66700,34091,06
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -56 70819 01724 0272 2952 350
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -56 70819 01724 0272 2952 350