Port Service Bratislava, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 185 301150 013193 953240 618234 396
Bežná likvidita III. stupeň 2,802,543,112,464,93
Časové rozlíšenie aktív 450,002 502724,001 0212 502
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,4223-0,4904-0,40850,5382-1,84
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,66690,58320,41050,42060,1876
Celkové tržby 514 539369 627499 935701 934747 686
Celkový dlh 74 13355 26256 45171 24637 030
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -108 811-84 494-109 605-131 092-94 712
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 108 81184 494109 605131 09294 712
Čistý cash flow 24 317-25 111-21 48736 380-64 400
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 19 007-42 7514 54917 8148 821
Čistý zisk 16 416-42 7512 40212 0055 611
Čistý zisk v minulom roku -42 7512 40212 0055 61156 655
Cudzie zdroje -111 168-94 751-137 502-169 372-197 366
Daň z príjmov 2 3830,00002 1475 8093 210
Daň z príjmov v minulom roku 0,00002 1475 8093 21017 267
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 3830,00002 1475 8093 210
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 36,9342,2141,6218,1937,63
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 36,9342,2138,8713,7512,80
Doba obratu aktív 131,48148,14152,54127,86117,79
Doba obratu pohľadávok 36,9342,2141,6218,1937,63
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 40,8650,5641,3635,9217,56
EBIT v minulom roku -42 7514 54917 8148 82173 922
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 19 007-42 7514 54917 8148 821
EBITDA 44 063-21 65329 92454 78620 389
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 44 063-21 65329 92454 78620 389
Finančná páka 1,671,581,411,421,19
Finančné účty 108 81184 494109 605131 09294 712
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5999-0,6316-0,7089-0,7039-0,8420
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,59990,63160,70890,70390,8420
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 43 921-21 917100 91284 55559 464
Krátkodobé pohľadávky 52 04142 74652 92534 23174 873
Krátkodobé záväzky 57 58651 20452 59667 59334 937
Krytie dlhovej služby 211,840,00000,00000,00000,0000
Materiál 151,00114,00126,00204,00111,00
Nákladové úroky 208,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 408 189340 517384 805503 495576 491
Neobežný majetok 23 84820 15730 57374 07062 198
Obežný majetok 161 003127 354162 656165 527169 696
Obrat aktív 2,782,462,392,853,10
Obrat neobežného majetku 21,5718,3415,189,2711,68
Obrat obežného majetku 3,202,902,854,154,28
Odpisy 24 86420 83434 06643 90031 008
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 12 43210 41717 03321 95015 504
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 12 43210 41717 03321 95015 504
Osobné náklady 65 79553 37654 514141 412136 352
Ostatné náklady na finančnú činnosť 242,00264,00678,00231,00225,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 39 16836 30424 55359 12528 051
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 41 280-21 91736 46855 90536 619
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,58720,56320,56510,54480,4041
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,61941,830,68750,77100,9101
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,610,54541,451,301,10
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,170,39230,89520,98980,8952
Pohľadávky z obchodného styku 52 04142 74649 42525 87525 477
Pohotová likvidita II. stupeň 2,802,533,102,464,93
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,573,776,40-4,663,06
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 116,910,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,66690,58320,41050,42060,1876
Pridaná hodnota 106 22129 11079 297183 413149 828
Primárna platobná neschopnosť 0,75260,84930,49682,291,10
Rýchla likvidita I. stupeň 1,891,652,081,942,71
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,68-2,551,891,301,82
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,68-2,551,891,301,82
Služby 394 181328 898373 369482 230552 627
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 185 301150 013193 953240 618234 396
Spotreba materiálu… 14 00811 61911 43621 26523 864
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 514 460369 627499 935701 908745 969
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 50,000,000035 83315 00019 650
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 514 410369 627464 102686 908726 319
Účtovný cash flow 24 317-25 111-21 48736 380-64 400
Úrokové krytie 91,380,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 111 16894 751137 502169 372197 366
Všetky záväzky 74 13355 26256 45171 24637 030
Výsledok hospodárenia 19 249-42 4875 22718 0419 031
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 19 249-42 4875 22718 0419 031
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 16 416-42 7512 40212 0055 611
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -42 7512 40212 0055 61156 655
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 18 799-42 7514 54917 8148 821
Zásoby 151,00114,00126,00204,00111,00
Záväzky 74 13355 26256 45171 24637 030
Záväzky z obchodného styku 39 16836 30424 55359 12528 051
Zisk pred zdanením 18 799-42 7514 54917 8148 821
Zmena EBIT -0,4446-9,400,25542,020,1193
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,000026 4647 8450,0000