Vitalos s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 210 851200 998206 262216 601239 485
Bežná likvidita III. stupeň 1,391,461,641,311,06
Časové rozlíšenie aktív 522,00565,00522,00701,00651,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0353-0,0553-0,2108-0,20870,7908
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,572,351,643,109,66
Celkové tržby 527 526490 628513 641579 752635 063
Celkový dlh 151 815140 912128 146163 805217 017
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -38 029-35 945-32 620-16 153-5 132
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 38 02935 94532 62016 1535 132
Čistý cash flow 2 0843 32516 46711 021-17 767
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 61 08730 35935 74441 57211 025
Čistý zisk 45 19520 92525 32030 3285 573
Čistý zisk v minulom roku 20 92525 32030 3285 5733 054
Cudzie zdroje -59 036-60 086-78 116-52 796-22 468
Daň z príjmov 12 1785 7986 7887 5052 880
Daň z príjmov v minulom roku 5 7986 7887 5052 8801 933
Daň z príjmov z bežnej činnosti 12 1785 7986 7887 5052 880
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 55,5262,8951,4558,2153,05
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 55,5262,1650,6958,2153,01
Doba obratu aktív 145,11147,16145,11138,00139,54
Doba obratu pohľadávok 55,5262,8951,4558,2153,05
Doba obratu zásob 220,89196,55224,71190,94184,11
Doba splácania záväzkov 376,18346,35285,80298,57302,70
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 102,19100,7787,83102,13124,44
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 19,9337,0333,5448,2928,12
EBIT v minulom roku 30 35935 74441 57211 0258 050
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 61 08730 35935 74441 57211 025
EBITDA 63 07633 40744 99256 43827 553
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 63 07633 40744 99256 43827 553
Finančná páka 3,573,352,644,1010,66
Finančné účty 38 02935 94532 62016 1535 132
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 62 56133 03944 35355 62626 645
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,70420,68470,60530,74010,8918
Krátkodobé pohľadávky 80 67285 89873 13591 36591 049
Krátkodobé záväzky 148 491137 630124 851160 298213 561
Krytie dlhovej služby 16,989,1912,3715,0910,71
Materiál 48 77936 27336 93035 77138 027
Nákladové úroky 3 7143 6363 6363 7392 572
Nákladové úroky v minulom roku 3 6363 6363 7392 5723 063
Náklady na predaný tovar 297 022297 175305 807344 149415 142
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 144 076145 039159 451195 962257 515
Neobežný majetok 4 437486,001 8185 87112 757
Obežný majetok 205 892199 947203 922210 029226 077
Obrat aktív 2,522,482,522,642,62
Obrat neobežného majetku 119,531 026285,3997,5849,10
Obrat obežného majetku 2,582,492,542,732,77
Obrat zásob 1,651,861,621,911,98
Odpisy 1 3582 6648 10613 77214 690
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 679,001 3324 0536 8867 345
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 679,001 3324 0536 8867 345
Osobné náklady 169 545167 570170 735177 015189 136
Ostatné náklady na finančnú činnosť 515,00368,00639,00812,00908,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 7 86614 71414 65225 92819 837
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 46 55323 58933 42644 10020 263
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,76560,34830,32410,57440,2480
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,97960,47910,43910,73840,4253
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,72660,83220,80150,77380,8952
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,621,391,341,170,8204
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,381,201,251,291,12
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,371,181,191,201,04
Pohľadávky z obchodného styku 80 67284 90772 05891 36590 976
Pohotová likvidita II. stupeň 0,80290,88940,85120,67510,4534
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -28,33-18,07-4,74-4,791,26
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,56110,91454,532,95-6,91
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,72000,70110,62130,75630,9062
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,572,351,643,109,66
Pridaná hodnota 233 338201 357213 026228 753211 271
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,76560,34830,32410,57440,2480
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,414,222,852,907,88
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,414,222,852,907,88
Služby 65 62469 38471 43973 64577 626
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 210 851200 998206 262216 601239 485
Spotreba materiálu… 84 48874 84769 25581 25788 298
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 530 360498 532518 833572 902626 413
Tržby z predaja tovaru 229 815224 010244 595295 379377 706
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 300 545274 522274 238277 523248 707
Účtovný cash flow 2 0843 32516 46711 021-17 767
Úrokové krytie 16,458,359,8311,124,29
Vlastné imanie 59 03660 08678 11652 79622 468
Všetky záväzky 151 815140 912128 146163 805217 017
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,76560,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 61 71830 74336 88642 66612 863
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 61 71830 74336 88642 66612 863
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 45 19520 92525 32030 3285 573
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 20 92525 32030 3285 5733 054
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 57 37326 72332 10837 8338 453
Zásoby 87 19178 10498 167102 511129 896
Záväzky 151 815140 912128 146163 805217 017
Záväzky z obchodného styku 7 86614 71414 65225 92819 837
Zisk pred zdanením 57 37326 72332 10837 8338 453
Zmena EBIT 2,010,84930,85983,771,37
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -2 834-7 905-5 6626 7158 297
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -2 834-7 905-5 6626 7158 297