PETRUZALEK s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 012 3211 957 5402 034 5882 245 6612 379 430
Bežná likvidita III. stupeň 2,562,813,322,922,51
Časové rozlíšenie aktív 4 9695 5845 8107 19011 810
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,2366-0,38230,0522-0,24530,7710
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,50210,44300,35590,44640,5651
Celkové tržby 5 171 2124 745 1424 996 1435 748 7830,0000
Celkový dlh 672 672600 932534 022693 078859 126
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -325 992-174 564-386 328-361 095-594 911
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 325 992174 564386 328361 095594 911
Čistý cash flow 151 428-211 76425 233-149 462594 911
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 173 619140 578317 828437 316215 045
Čistý zisk 133 041106 042247 983336 379215 045
Čistý zisk v minulom roku 106 042247 983336 379245 900160 958
Cudzie zdroje -1 339 649-1 356 608-1 500 566-1 552 583-1 520 304
Daň z príjmov 40 57834 53669 845100 9370,0000
Daň z príjmov v minulom roku 34 53669 845100 93773 4240,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 40 57834 53669 845100 9370,0000
Dlhodobé pohľadávky 11 7527 8580,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 52,7762,0451,5561,7359,68
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 52,6759,1648,9661,6459,65
Doba obratu aktív 142,39150,81149,04142,68158,41
Doba obratu pohľadávok 53,6062,6451,5561,7359,68
Doba obratu zásob 50,5556,7549,0538,2039,91
Doba splácania záväzkov 57,7155,2946,4752,6560,47
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 45,2842,6735,4038,7151,37
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 47,8447,4339,3739,740,0000
EBIT v minulom roku 140 578317 828437 316319 324160 959
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 173 619140 578317 828437 316215 045
EBITDA 234 136208 088378 476506 335328 709
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 234 136208 088378 476506 335328 709
Finančná páka 1,501,441,361,451,57
Finančné účty 325 992174 564386 328361 095594 911
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6657-0,6930-0,7375-0,6914-0,6389
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,66570,69300,73750,69140,6389
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 237 009206 632401 454504 865326 373
Krátkodobé pohľadávky 745 760805 281703 683971 592896 414
Krátkodobé záväzky 639 889553 868483 242609 254771 655
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,00001,0000
Náklady na predaný tovar 4 470 3004 056 7344 184 1004 831 0134 658 120
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 4 047 1893 656 1083 795 9004 223 6173 993 396
Neobežný majetok 363 347395 777428 615463 765439 632
Obežný majetok 1 644 0051 556 1791 600 1631 774 7061 927 988
Obrat aktív 2,562,422,452,562,30
Obrat neobežného majetku 14,2011,9711,6212,3912,47
Obrat obežného majetku 3,143,043,113,242,84
Obrat zásob 7,226,437,449,569,15
Odpisy 58 69065 67665 21067 01033 285
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 29 34532 83832 60533 50533 285
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 29 34532 83832 60533 5050,0000
Osobné náklady 480 479472 256430 627419 1660,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 1271 4561 3561 4702 336
Ostatné záväzky z obchodného styku 396 589334 156274 204294 5640,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 191 731171 718313 193403 389248 330
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,69710,69900,54300,45550,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,431,431,842,200,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,281,261,601,8924,76
Pohľadávky z obchodného styku 744 366767 896668 374970 182895 913
Pohotová likvidita II. stupeň 1,681,782,272,201,95
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -8,856,41-59,4710,39-2,56
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,50210,44300,35590,44640,5651
Pridaná hodnota 689 208675 583793 111920 201824 290
Primárna platobná neschopnosť 0,71260,61870,61260,47400,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,50950,31520,79950,59270,7710
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,872,891,411,372,61
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,872,891,411,372,61
Služby 380 300358 097362 131571 630623 779
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 012 3211 957 5402 034 5882 245 6612 379 430
Spotreba materiálu… 42 81142 52926 06935 76640 945
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 160 8724 737 8254 994 7655 744 9185 482 410
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 2 5000,000012 1670,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 5 131 6734 717 1324 954 2145 713 0305 360 400
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 26 69920 69328 38431 888122 010
Účtovný cash flow 151 428-211 76425 233-149 462594 911
Vlastné imanie 1 339 6491 356 6081 500 5661 552 5831 520 304
Všetky záväzky 672 672600 932534 022693 078859 126
Výsledok hospodárenia 177 946142 412320 204439 325285 152
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 177 946142 412320 204439 325285 152
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 133 041106 042247 983336 379215 045
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 106 042247 983336 379245 900160 958
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 173 619140 578317 828437 316282 672
Zásoby 560 501568 476510 152442 019436 663
Záväzky 672 672600 932534 022693 078859 126
Záväzky z obchodného styku 530 472475 093409 451459 8550,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 133 883140 937135 247165 2910,0000
Zisk pred zdanením 173 619140 578317 828437 316282 672
Zmena EBIT 1,240,44230,72681,371,34
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00005 2290,000010 272
Účtovné závierky