HIGH, spol. s r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 60 07454 37943 34340 38332 153
Bankové úvery 14 1978 1149 7963 0963 238
Bežná likvidita III. stupeň 2,913,505,122,992,26
Bežné bankové úvery 8 4252 7811 7963 0963 238
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000071,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,66-1,46-1,54-1,34-1,49
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 4,523,816,113,412,36
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,80020,63440,63960,52480,8378
Celkové tržby 57 80465 19541 64164 0830,0000
Celkový dlh 26 70321 10716 90813 89814 658
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -41 151-40 485-30 996-32 332-22 752
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 55 34848 59940 79235 42825 990
Čistý cash flow 55 34848 59940 79235 42825 990
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 0239 5251 7285 7637 294
Čistý zisk 99,006 837350,003 4926 877
Čistý zisk v minulom roku 6 837350,003 4926 2974 492
Cudzie zdroje -33 371-33 272-26 435-26 485-17 495
Daň z príjmov 1 2931 845960,001 9430,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 845960,001 9431 9520,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 2931 845960,001 9430,0000
Dlhodobé bankové úvery 5 7725 3338 0000,00000,0000
Dlhodobý dlh 5 7725 3338 0000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 29,9332,5121,7428,4434,70
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 29,9332,5121,7428,4434,70
Doba obratu aktív 380,44305,88382,34234,76199,22
Doba obratu pohľadávok 29,9332,5121,7428,4434,70
Doba obratu zásob 0,00000,00002,990,60435,14
Doba splácania záväzkov 153,40152,84231,9499,7895,12
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 77,5871,6858,8960,4768,28
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 65,6798,53155,5165,100,0000
EBIT v minulom roku 9 5251 7285 7638 6534 849
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 0239 5251 7285 7637 294
EBITDA 2 84110 0542 3684 9319 994
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 84110 0542 3684 9319 994
Efektívna daňová sadzba 0,92890,21250,73280,35750,0000
Finančná páka 1,801,631,641,521,84
Finančné účty 55 34848 59940 79235 42825 990
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5555-0,6119-0,6099-0,6558-0,5441
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,55550,61190,60990,65580,5441
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 0239 5251 7277 0529 513
Krátkodobé pohľadávky 4 7265 7802 4654 8925 600
Krátkodobé záväzky 12 25012 7436 67610 40211 020
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 5 2448 2154 4766 7860,0000
Krytie dlhovej služby 4,5011,935,6715,0323,97
Nákladové úroky 631,00843,00418,00328,00417,00
Nákladové úroky v minulom roku 843,00418,00328,00404,00357,00
Náklady na predaný tovar 46 67446 85530 95149 91542 286
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 29 14730 43110 50638 05034 962
Obežný majetok 60 07454 37943 34340 38332 082
Obrat aktív 0,95941,190,95461,551,83
Obrat obežného majetku 0,95941,190,95461,551,84
Obrat zásob 0,00000,0000122,16603,9771,06
Osobné náklady 8 1038 0978 1337 4490,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 818,00529,00641,00457,00481,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 99,006 837350,003 4926 877
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,92130,89370,94110,87730,8083
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,73920,44900,78010,57870,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,95750,74540,97960,55280,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,37610,59270,99240,33830,3931
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,352,231,281,730,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,352,231,281,730,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,96030,74890,98590,56430,4412
Pohľadávky z obchodného styku 4 7265 7802 4654 8925 600
Pohotová likvidita II. stupeň 2,913,505,112,992,22
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,6029-0,6846-0,6480-0,7476-0,6731
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 87,7157,6597,59108,0162,33
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,80020,63440,63960,52480,8378
Pridaná hodnota 10 96218 03510 42612 87116 624
Primárna platobná neschopnosť 1,111,421,821,390,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 2,683,134,812,621,82
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 9,402,107,142,821,47
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 9,402,107,142,821,47
Služby 11 1758 5888 4066 7354 290
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 60 07454 37943 34340 38332 153
Spotreba materiálu… 6 3527 83612 0395 1303 034
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 14 1978 1149 7963 0963 238
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 57 63664 89041 37764 07558 910
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00001 2890,0000
Tržby z predaja tovaru 30 36333 46312 63349 73444 277
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 27 27331 42728 74413 05214 633
Účtovný cash flow 55 34848 59940 79235 42825 990
Úročený dlh 14 1978 1149 7963 0963 238
Úrokové krytie 3,2111,304,1317,5717,49
Vlastné imanie 33 37133 27226 43526 48517 495
Všetky záväzky 26 70321 10716 90813 89814 658
Výsledok hospodárenia 2 84110 0542 3686 2209 994
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 84110 0542 3686 2209 994
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 99,006 837350,003 4926 877
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 6 837350,003 4926 2974 492
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 3928 6821 3105 4359 097
Zásoby 0,00000,000086,0063,00492,00
Záväzky 26 70321 10716 90813 89814 658
Záväzky z obchodného styku 5 2448 2154 4766 7860,0000
Zisk pred zdanením 1 3928 6821 3105 4359 097
Zmena EBIT 0,21245,510,29980,66601,50