TAXI BP SERVIS, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 8 1647 0151 9502 2642 396
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000154,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,32-1,26-1,06-1,07-1,06
Celkové tržby 14 98010 8609 3859 2400,0000
Celkový dlh 33 52533 52332 73236 06239 769
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -7 844-6 695-1 541-1 963-540,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 8446 6951 5411 963540,00
Čistý cash flow 7 8446 6951 5411 963540,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 4755 4383 8703 250447,00
Čistý zisk 1 1464 2733 0162 441447,00
Čistý zisk v minulom roku 4 2733 0162 4411 134-2 272
Cudzie zdroje 25 36126 50830 78233 79837 373
Daň z príjmov 329,001 165854,00809,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 165854,00809,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 329,001 165854,00809,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 7,8010,7616,2311,8953,42
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 7,8010,7612,709,1337,98
Doba obratu aktív 198,92235,7777,3689,4375,20
Doba obratu pohľadávok 7,8010,7616,2311,8953,42
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00001 513
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 814,091 1171 2871 4201 245
EBIT v minulom roku 5 4383 8703 2501 614-2 272
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 4755 4383 8703 250447,00
EBITDA 1 5715 5403 9683 345657,00
EBITDA marža 0,10490,51010,42280,36200,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 5715 5403 9683 345657,00
Finančné účty 7 8446 6951 5411 963540,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 3,113,7815,7914,9315,60
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -3,11-3,78-15,79-14,93-15,60
Hrubá marža 0,15870,70780,63440,64300,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 4755 4383 8703 250581,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 4,094,7416,6415,8816,56
Krátkodobé pohľadávky 320,00320,00409,00301,001 702
Krátkodobé záväzky 33 41133 23932 44935 95639 676
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 144,00359,00373,002 5370,0000
Náklady na predaný tovar 12 6023 1733 2463 2999 574
Obežný majetok 8 1647 0151 9502 2642 242
Obrat aktív 1,831,554,724,084,85
Obrat obežného majetku 1,831,554,724,085,19
Osobné náklady 641,001 7671 8311 5480,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 96,00102,0098,0095,0076,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 1464 2733 0162 441447,00
Podiel EBIT k aktívam 0,18070,77521,981,440,1866
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,18070,77521,981,440,1866
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,96080,95440,79030,86700,2254
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,52360,61650,16420,21240,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,714,353,253,840,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 3,714,353,253,840,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,52360,61650,16750,21240,0464
Pohľadávky z obchodného styku 320,00320,00320,00231,001 210
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 3,233,9619,9817,2269,21
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 4,114,7816,7915,9316,60
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,32-1,26-1,06-1,07-1,06
Pridaná hodnota 2 3787 6875 9545 9412 056
Primárna platobná neschopnosť 0,45001,121,1710,980,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,14040,60911,551,080,1866
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 21,346,058,2510,7860,53
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 21,346,058,2510,7860,53
Služby 8 3023 1733 1863 1999 572
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8 1647 0151 9502 2642 396
Spotreba materiálu… 4 3000,000060,00100,002,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 14 98010 8609 2009 24011 630
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 14 98010 8609 2009 24011 630
Účtovný cash flow 7 8446 6951 5411 963540,00
Vlastné imanie -25 361-26 508-30 782-33 798-37 373
Všetky záväzky 33 52533 52332 73236 06239 769
Výsledok hospodárenia 1 5715 5403 9683 345657,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 5715 5403 9683 345657,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 1464 2733 0162 441447,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 2733 0162 4411 134-2 272
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 4755 4383 8703 250581,00
Záväzky 33 52533 52332 73236 06239 769
Záväzky z obchodného styku 144,00359,00373,002 5370,0000
Zisk pred zdanením 1 4755 4383 8703 250581,00
Zmena EBIT 0,27121,411,192,01-0,1967